ПОРЯДОК організації проведення особистих прийомів

ПОРЯДОК

організації проведення особистих прийомів осіб, які потребують

безоплатної первинної правової допомоги, особистих, виїзних прийомів громадян та телефонного зв’язку з населенням «Пряма лінія» з питань, що належать до компетенції Волноваської районної державної адміністрації

І. Загальні положення

 1. Цей Порядок розроблено відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про звернення громадян», «Про безоплатну правову допомогу», постанов Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 858 «Про затвердження Класифікатора звернень громадян» (із змінами), від 24 червня 2009 року № 630 «Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади» (із змінами), від 14 квітня 1997 року № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації»              (із змінами) і визначає основні вимоги до організації  проведення особистих

2

прийомів осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, особистих, виїзних прийомів громадян та телефонного зв’язку з населенням  «Пряма лінія» з питань, що належать до компетенції Волноваської районної державної адміністрації (далі – прийоми).

 1. Прийоми проводяться у відповідності до функціонального розподілу обов’язків між працівниками Волноваської районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрація), відповідальними за забезпечення проведення прийомів (далі - відповідальні працівники), в порядку черговості громадян. Прийоми Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, осіб з інвалідністю Другої світової війни, учасників антитерористичної операції проводяться першочергово.
 1. Облік та реєстрація усних звернень осіб та громадян проводяться відділом діловодства та контролю райдержадміністрації відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 (із змінами), та Порядку роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 21 вересня 2011 року № 3047/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2011 року за № 1114/19852 (із змінами).
 1. Функції громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги особам, які її потребують (далі – особи) з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації (далі – Громадська приймальня),

3

покладаються на відділ діловодства та контролю Волноваської районної державної адміністрації (далі - відділ).  Повноваження завідувача Громадської приймальні покладаються на головного спеціаліста відділу, який забезпечує, організовує та контролює роботу Громадської приймальні.

 1. Вхід до Громадської приймальні, розташованої за адресою:                    вул. Героїв 51 ОМБр, 1, м. Волноваха, 85700 у робочі дні 00 до 12.00 та з 12.48 до 17.00 (у п’ятницю - до 15.45) вільний і не потребує оформлення перепустки.
 1. Прийоми осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги проводяться в робочому кабінеті начальника юридичного відділу райдержадміністрації, особисті прийоми, «Пряма лінія» проводяться в робочих кабінетах керівних працівників райдержадміністрації в установлені графіками прийомів дні та години. Отримані на прийомах звернення централізовано реєструються на реєстраційно-контрольних картках та обліковуються за допомогою електронно-обчислювальної техніки працівниками відділу, на яких покладені відповідні обов’язки.
 1. У графіках, окрім прізвища, імені, по батькові, посади відповідальних працівників райдержадміністрації та часу проведення прийомів, зазначається прізвище, ім’я, по батькові працівників структурних підрозділів райдержадміністрації, які беруть участь у прийомах та мають право проводити їх у разі відсутності перших.
 1. Відповідальні працівники райдержадміністрації для забезпечення кваліфікованого роз’яснення питань, порушених особами    та громадянами, можуть  залучати до їх розгляду  посадових осіб структурних підрозділів

4

райдержадміністрації, підприємств, організацій, установ району,  а також  представників  органів місцевого  самоврядування, територіальних  органів    міністерств та    інших центральних органів виконавчої влади, у тому числі прокуратури, юстиції, Національної поліції, ДФС, ДСНС. Під час проведення прийомів можуть бути присутні представники осіб та громадян, повноваження яких оформлені у встановленому законом порядку.

 1. Графіки прийомів затверджуються щорічно розпорядженням голови райдержадміністрації. Контроль за їх дотриманням здійснюють працівники відділу, на яких покладені відповідні обов’язки.
 1. Населення району систематично інформується про порядок, графіки, підсумки прийомів, як на сторінках періодичних видань так і на офіційному веб-сайті райдержадміністрації, а також шляхом наочного розміщення у Громадській приймальні.
 1. У разі, якщо вирішити порушені особами або громадянами в усному зверненні питання безпосередньо на прийомах неможливо через складність та/або необхідність додаткового вивчення, їм може бути запропоновано викласти суть питань у письмовому вигляді. Така заява розглядатиметься у тому ж порядку, що й письмове звернення.

 

ІІ. Порядок організації проведення особистих прийомів

осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги

 

 1. Особистий прийом осіб, які звернулись до Громадської приймальні за безоплатною первинною правовою допомогою, здійснюється юридичним відділом райдержадміністрації, без попереднього запису.
 1. Звернення таких осіб оформлюються на підставі наданих ними відомостей начальником юридичного відділу райдержадміністрації в журналі реєстрації особистого обліку прийому осіб, які звернулись до Громадської

5

приймальні по безоплатну первинну правову допомогу, згідно із формою затвердженою розпорядження голови райдержадміністрації від 18.01.2012 №29 «Про затвердження Порядку розгляду звернень осіб які звернулись до райдержадміністрації за безоплатною первинною правовою допомогою.

 1. Надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, допомоги у складанні документів правового характеру здійснюється за можливості під час прийому (крім документів процесуального характеру).
 1. При необхідності залучаються працівники структурних підрозділів райдержадміністрації, до компетенції яких належить вирішення порушених питань.
 1. Якщо під час розгляду усного звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, особі або її законному представникові надається допомога в забезпеченні доступу до вторинної правової допомоги та медіації.
 1. Організацію проведення особистого прийому осіб, контроль за своєчасним та повним розглядом їх звернень здійснюють працівники відділу, на яких покладені відповідні обов’язки.

 

ІІІ. Порядок організації проведення особистого

прийому громадян головою райдержадміністрації

 

 1. Попередній запис громадян на особистий прийом до голови райдержадміністрації здійснюється працівниками відділу, на яких покладені відповідні обов’язки, в день прийому з 08.00 до 10.00 згідно з документами, що

6

посвідчують особу громадянина, та відповідною письмовою заявою з зазначенням питань, які він бажає порушити.

 1. Звернення за дорученням голови райдержадміністрації надається одному з його заступників, до напрямків діяльності якого належить розгляд порушених у зверненні питань.
 1. Особисті прийоми громадян головою райдержадміністрації відвідують лише ті особи, які були попередньо записані. Присутність сторонніх осіб забороняється.
 1. Організацію проведення особистих прийомів голови райдержадміністрації, оформлення карток обліку, оформлення доручень за результатами прийомів, контроль за їх виконанням забезпечують працівники відділу.
 1. Регламент особистого прийому голови райдержадміністрації обмежено двома годинами (не більше ніж 15 хвилин на спілкування з кожним громадянином, про що їм до початку прийому усно повідомляється працівники відділу).
 1. У разі, якщо особистий прийом громадян головою райдержадміністрації не може відбутися через поважні причини, він може  бути перенесений на інший день та час або проведений заступником голови райдержадміністрації, на якого покладено виконання обов’язків голови райдержадміністрації.

ІV. Порядок організації проведення особистих прийомів громадян

першим заступником голови райдержадміністрації, заступником голови райдержадміністрації, керівником апарату райдержадміністрації

 

 

7

 

 1. Особисті прийоми громадян першим заступником голови райдержадміністрації, заступником голови райдержадміністрації, керівником апарату райдержадміністрації здійснюються згідно із затвердженим графіком, без попереднього запису.
 1. Запис на особисті прийоми до першого заступника голови райдержадміністрації, заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації здійснюється у день їх прийому на картках обліку, згідно з документами, що посвідчують особу громадянина працівниками відділу.
 1. Організацію проведення особистих прийомів першого заступника голови райдержадміністрації, заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації, оформлення доручень на картках обліку за  результатами  прийомів, контроль за станом виконання доручень першого заступника голови райдержадміністрації, заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації, наданих під час їх особистих прийомів, здійснюють працівники відділу, на яких покладені відповідні обов’язки.
 1. V. Порядок організації проведення виїзних прийомів

громадян відповідальними працівниками райдержадміністрації

 1. Виїзні прийоми здійснюються відповідальними працівниками райдержадміністрації за місцем мешкання громадян або тимчасового перебування громадян згідно із затвердженим графіком.
 1. Організацію проведення виїзних прийомів громадян, інформування населення про їх проведення, створення відповідних умов, запис громадян

8

забезпечують керівники органів місцевого самоврядування, в яких заплановано проведення цих заходів.

 1. За погодженням з відповідальними працівниками райдержадміністрації, працівники відділу, на яких покладені відповідні обов’язки, визначають дати проведення виїзних прийомів, здійснюють контроль за підготовкою до їх проведення та оформлюють картки обліку виїзних прийомів громадян, які того ж дня передають на реєстрацію.
 1. Контроль за станом виконання доручень відповідальних працівників райдержадміністрації, наданих під час їх виїзних прийомів, здійснюють працівники відділу, на яких покладені відповідні обов’язки.

VІ. Порядок організації проведення телефонного зв’язку з населенням «Пряма лінія» відповідальними працівниками райдержадміністрації

 1. Телефонний зв'язок з населенням «Пряма лінія» проводиться безпосередньо відповідальними працівниками райдержадміністрації згідно із затвердженим графіком.
 1. Звернення громадян, що надходять на телефонну «Пряму лінію» до відповідальних працівників    райдержадміністрації,  оформлюються  у  день  їх надходження на картках обліку згідно з до відомостями, які громадяни повідомляють про себе, з обов’язковим зазначенням номерів їх телефонів.
 1. Організацію проведення телефонного зв'язку з населенням «Пряма лінія», оформлення доручень за результатами спілкування відповідальних працівників райдержадміністрації з громадянами, контроль за станом виконання доручень відповідальних працівників райдержадміністрації, наданих під час їх

9

телефонного спілкування з населенням по телефону «Пряма лінія», забезпечують працівники відділу, на яких покладені відповідні обов’язки.

Керівник апарату

районної державної

адміністрації                                                                                     Т. Вервейко

Порядок організації проведення особистих прийомів осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, особистих, виїзних прийомів громадян та телефонного зв’язку з населенням «Пряма лінія» з питань, що належать до компетенції Волноваської районної державної адміністрації, розроблений відділом діловодства та контролю районної державної адміністрації.

Начальник відділу діловодства

та контролю районної державної

адміністрації                                                                                     С. Беспалько

 • Ban Pr
 • Ban Urad
 • Ban Vr
 • Ban Don

© 2020  Волноваська районна державна адміністрація. Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт.

logo
Донецька область,
   м. Волноваха, вул. Героїв 51 ОМБр, 1
  +38(06244) 4-14-37