Порядок розгляду письмових звернень громадян

УКРАЇНА

ВОЛНОВАСЬКА   РАЙОННА   ДЕРЖАВНА   АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Про затвердження порядку розгляду письмових звернень громадян в Волноваській районній державній адміністрації

Керуючись статтями 6, 25, 28, 38, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статтями 5, 7, 13, 19, 20 Закону України «Про звернення громадян», Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 (із змінами), Класифікатором звернень громадян, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 858 (із змінами), Методикою оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року № 630 (із змінами), з метою забезпечення ефективної роботи системи прийому, обліку, реєстрації і розгляду письмових звернень громадян, контролю за станом цієї роботи в райдержадміністрації та її структурних підрозділах, в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, організаціях, установах району:

 1. Затвердити Порядок розгляду письмових звернень громадян в Волноваській районній державній адміністрації (далі - Порядок) (додається).
 1. Першому заступнику голови районної державної адміністрації, заступнику голови районної державної адміністрації, керівнику апарату районної державної адміністрації, начальникам структурних підрозділів районної державної адміністрації, головам місцевих рад забезпечити об’єктивний, всебічний і вчасний розгляд письмових звернень громадян згідно із затвердженим порядком.
 1. Рекомендувати міському, селищним, сільським головам під час розгляду звернень громадян вирішувати питання про персональну відповідальність осіб, винних у порушені прав чи законних інтересів громадян.
 1. Юридичному відділу районної державної адміністрації (Ягупова) забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Донецькій області в установленому порядку.
 1. Відділу діловодства та контролю районної державної адміністрації (Беспалько) посилити контроль за станом організації роботи із зверненнями громадян у структурних підрозділах районної державної адміністрації, виконавчих органах міської, селищних та сільських рад району.
 1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 23 лютого 2012 року № 136 «Про затвердження порядку розгляду письмових звернень громадян в райдержадміністрації».
 1. Відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю районної державної адміністрації (Прокопова) забезпечити систематичне розміщення на веб-сайті районної державної адміністрації інформації про хід роботи із зверненнями громадян в Волноваській районній державній адміністрації.
 1. Це розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.

 1. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на відділ діловодства та контролю районної державної адміністрації (Беспалько), контроль– на керівника апарату районної державної адміністрації Т. Вервейко.

П О Р Я Д О К

розгляду письмових звернень громадян в Волноваській районній державній адміністрації

І. Загальні положення
 • Цей Порядок розроблено відповідно до статті 6, 25, 28, 38, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статтями 5, 7, 13, 19, 20 Закону України «Про звернення громадян», Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 (із змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 858 (із змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року № 630 (із змінами).
 • Порядок встановлює єдиний для районної державної адміністрації та її структурних підрозділів порядок прийому, обліку, реєстрації і розгляду письмових звернень громадян, у тому числі електронних, та контролю за дотриманням термінів їх розгляду, виконанням доручень керівних працівників районної державної адміністрації та власних зобов’язань виконавців стосовно розв'язання порушених у цих зверненнях питань, наданням письмових відповідей заявникам.

2

 • Реєстрація, облік та контроль за розглядом письмових звернень громадян, адресованих в районної державної адміністрації, здійснюється відділом діловодства та контролю районної державної адміністрації відповідно до вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 (із змінами).

1.4. Цей Порядок не поширюється на розгляд викладених в письмовій формі звернень громадян, встановлений кримінально-процесуальним, цивільно-процесуальним, трудовим законодавством, законодавством про захист економічної конкуренції, Кодексом адміністративного судочинства України, законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до судових рішень», «Про засади запобігання корупції», «Про виконавче провадження». Звернення вкладників до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо виплати Фондом відшкодування в межах гарантованої суми розглядаються в порядку, встановленому законодавством про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

ІІ. Прийом, облік та реєстрація письмових звернень громадян
 • Письмові звернення громадян, що надіслані поштою або надійшли

через органи влади вищого рівня, засоби масової інформації, від інших органів, установ, організацій, письмові звернення, передані громадянами особисто або через уповноважених осіб, чиї повноваження оформлені у встановленому законом порядку, а також електронні звернення приймаються працівниками відділу діловодства та контролю районної державної адміністрації (далі - відділ), на яких покладені відповідні обов’язки.

 • Звернення приймаються у робочі дні з 08.00 до 12.00 та з 12.48 до 17.00 (у п’ятницю - до 15.45.) у 113 кабінеті районної державної адміністрації, розташованому за адресою: вулиця Героїв 51 ОМБр, будинок 1, м. Волноваха, 85700.

3

 • Не розглядаються звернення громадян, оформлені без дотримання вимог Закону України «Про звернення громадян». Вказане рішення приймає

начальник відділу, про що письмово повідомляється громадянинові.

 • Оформлені належним чином і подані у встановленому порядку письмові звернення централізовано реєструються у день їх надходження на реєстраційно-контрольних картках, класифікуються за характеристикою звернень і основними питаннями, та обліковуються за допомогою електронно-обчислювальної техніки працівниками відділу, на яких покладені відповідні обов’язки.
 • На вимогу громадянина, який подав звернення до районної державної адміністрації, на першому аркуші копії звернення (у разі її наявності) проставляється реєстраційний штамп, дата надходження та реєстраційний індекс звернення. Вказаний документ з позначкою «КОПІЯ» повертається громадянинові.
 • На письмовому зверненні, переданому громадянином особисто або через уповноважену ним особу, поруч з реєстраційним штампом робиться позначка «ПЕРЕДАНО ОСОБИСТО» або «ПЕРЕДАНО ЧЕРЕЗ УПОВНОВАЖЕНУ ОСОБУ».
 • На першому аркуші письмового звернення та на реєстраційно-контрольній картці робиться позначка «ПОВТОРНО» (у разі, якщо звернення надійшло повторно) та «КОНТРОЛЬ», коли необхідно повідомити іншу організацію або отримати інформацію від виконавців стосовно вжитих заходів.

ІІІ. Розгляд звернень керівними працівниками районної державної адміністрації

 • Письмові звернення, в яких порушені питання, що належать до повноважень    районної державної адміністрації,    передаються    відділом   на розгляд керівним працівникам районної державної адміністрації, до компетенції яких належить їх вирішення згідно з розподілом обов’язків.

4

 • Особисто головою районної державної адміністрації, розглядаються письмові звернення:
 • Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни та учасників антитерористичної операції.
 • Направлені на розгляд до районної державної адміністрації за дорученнями Президента України, Прем’єр-міністра України.
 • Про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
 • Про запис на особистий прийом до голови районної державної адміністрації (з метою визначення доцільності особистого втручання).
 • Від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання (повторні), якщо вказане звернення вирішено по суті під час розгляду попереднього звернення (за поданням заступника голови районної державної адміністрації, який його розглядав з метою припинення подальшого розгляду такого звернення).
 • Письмові звернення та реєстраційно-контрольні картки приймають на розгляд керівними працівниками районної державної адміністрації та у дводенний термін повертають разом з відповідними дорученнями до відділу, про що на зворотному боці карток робиться відповідний запис.
 • Керівні працівники районної державної адміністрації при розгляді звернень громадян зобов’язані об’єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви і скарги, не допускаючи безпідставної передачі їх для розгляду іншим органам.

5

 • У разі необхідності, керівні працівники районної державної адміністрації можуть брати звернення на власний контроль, визначати терміни виконання, організовувати комісійний розгляд, виїзд на місце, надавати письмові доручення виконавцям з числа керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, голів місцевих рад, до компетенції яких входить вирішення порушених питань, залучати до розгляду керівників підприємств, організацій, установ району, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, у тому числі прокуратури, юстиції, органів внутрішніх справ.
 • Кожний громадянин має право на своє прохання бути запрошеним на засідання комісії районної державної адміністрації з розгляду звернень громадян стосовно порушених ним у заявах чи скаргах питань або отримати мотивовану відповідь про обмеження його доступу до відповідної інформації, а також інші права, передбачені статтею 18 Закону України «Про звернення громадян».
 • На підставі статті 20 Закону України «Про звернення громадян» посадовими особами районної державної адміністрації встановлюються наступні терміни розгляду звернень громадян, про що повідомляється особі, яка подала звернення:

невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня отримання, якщо вирішення питання не потребує додаткового вивчення;

не більше одного місяця (30 днів) від дня їх надходження;

до 45 днів, якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання було неможливо.

ІV. Контроль за дотриманням термінів, виконанням

доручень та зобов’язань щодо розгляду звернень громадян

 • Безпосередній контроль за дотриманням термінів розгляду звернень громадян здійснює відділ на підставі отриманих від виконавців відповідей та автоматизованого банку реєстраційних даних.

6

 • Звернення, на які надаються попередні відповіді, з контролю не знімаються. Контроль завершується тільки після прийняття рішення і вжиття заходів щодо вирішення пропозицій, заяв і скарг.
 • Рішення про зняття з контролю звернень громадян приймають ті посадові особи районної державної адміністрації, які приймали рішення про постановку на контроль. В цьому випадку їм для розгляду надається весь пакет документів за кожним конкретним зверненням для вирішення питання про зняття з контролю. У випадку подовження терміну розгляду звернень громадян - інформація передається вказаній особі для ознайомлення, погодження продовження терміну та/або надання додаткового доручення, копія якого направляється виконавцю.

4.4. Після закінчення розгляду звернення та зняття його з контролю сформована в установленому порядку справа зберігається у відділі. Кожна контрольна пропозиція, заява, скарга з усіма документами щодо її розгляду і вирішення становить у справі самостійну групу. У разі одержання повторного

звернення або появи додаткових документів, вони підшиваються до даної групи документів. Забороняється підшивати до справ невирішені пропозиції, заяви, скарги, зберігати і формувати справи у виконавців.

4.5. За дорученнями керівних працівників районної державної адміністрації періодично проводяться комісійні обстеження на місці достовірності наданих місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, структурними підрозділами районної державної адміністрації інформацій щодо розгляду окремих звернень громадян, які перебували на контролі.

 1. V. Підготовка та надання письмових відповідей заявникам
 • Виконавці за зверненнями громадян зобов’язані письмово повідомляти громадянина про результати перевірки його письмового звернення і суть прийнятого рішення, а у разі визнання заяви чи скарги необґрунтованою - повинні роз’яснити порядок оскарження прийнятого рішення.

7

 • Якщо розгляд звернення покладено на декількох виконавців, то перший з них повинен підготувати згідно з резолюцією керівного працівника районної державної адміністрації узагальнену відповідь або її проект заявнику та проект інформації органу влади вищого рівня, яким встановлено контроль за зверненням. При цьому інші виконавці в обов’язковому порядку за три дні до настання контрольного терміну надають свою інформацію для опрацювання першому виконавцю, про що інформують районну державну адміністрацію.
 • Відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань) з питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації, в обов’язковому порядку надається за підписом того керівного працівника районної державної адміністрації, який розглядав звернення, або особи, яка виконує його обов’язки.
 • За дорученням керівних працівників районної державної адміністрації письмова відповідь заявникам за результатами розгляду звернень надається за підписом керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації та інших органів, яким доручено розгляд звернень та до повноважень яких входить вирішення порушених у зверненнях питань.
 • Відповідальність за своєчасний та якісний розгляд звернень, надання письмових відповідей заявникам несуть виконавці, визначені згідно з резолюціями керівних працівників районної державної адміністрації. Контроль за підготовкою інформацій про розгляд звернень громадян органам влади вищого рівня та відповідей на них заявникам, здійснюють спеціалісти відділу діловодства та контролю районної державної адміністрації.
 • Рішення, які приймаються за зверненнями громадян, повинні бути мотивованими та ґрунтуватися на нормах чинного законодавства. Посадова особа районної державної адміністрації, визнавши заяву такою, що підлягає задоволенню, зобов’язана забезпечити своєчасне і реальне виконання прийнятого рішення, а у разі визнання скарги обґрунтованою - негайно, в межах повноважень, вжити заходів щодо поновлення порушених прав чи інтересів громадян.

8

 • Звернення в районній державній адміністрації вважаються вирішеними, якщо порушені в них питання розглянуті, по ним вжиті всі можливі заходи і заявникам надані вичерпні відповіді.
 • Підписані керівними працівниками районної державної адміністрації інформації органам влади вищого рівня щодо розгляду звернень громадян та відповіді заявникам передаються до загального відділу районної державної адміністрації у встановлені терміни для реєстрації і подальшого відправлення.

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                   Т. Вервейко

Порядок розгляду письмових звернень громадян в Волноваській районній державній адміністрації розроблений відділом діловодства та контролю районної державної адміністрації.

Начальник відділу                                                                         С. Беспалько

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

проекту розпорядження голови райдержадміністрації

«Про затвердження порядку розгляду письмових звернень громадян в райдержадміністрації»

Проект розпорядження розроблено                       відділом діловодства та контролю райдержадміністрації          

Підставою для розроблення проекту є статті 6, 25, 28, 38, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статтями 5, 7, 13, 19, 20 Закону України «Про звернення громадян», Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 (із змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 858 (із змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року № 630 (із змінами):

Начальник відділу діловодства та контролю райдержадміністрації

С. Беспалько

та погоджено:

В.о. начальника юридичного відділу

райдержадміністрації                                                                        

О. Ягупова

Заступник голови

райдержадміністрації

О. Сидоренко

Начальник відділу управління персоналом та з питань організаційної роботи   райдержадміністрації

                     С. Гончарова

Керівник апарату

райдержадміністрації

Т. Вервейко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту розпорядження голови райдержадміністрації

«Про затвердження порядку розгляду письмових звернень громадян в райдержадміністрації»

 1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження

Для забезпечення виконання: статті 6, 25, 28, 38, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статтями 5, 7, 13, 19, 20 Закону України «Про звернення громадян», Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 (із змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 858 (із змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року № 630 (із змінами)».

 1. Мета і шляхи її досягнення

З метою забезпечення реалізації громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, у тому числі біженцями, конституційного права на отримання у повному обсязі безоплатної первинної правової допомоги та обґрунтованої відповіді на звернення, у тому числі викладені в усній формі, ефективної роботи системи прийому, обліку, реєстрації і розгляду письмових звернень громадян, контролю за станом цієї роботи в райдержадміністрації та її структурних підрозділах, в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, організаціях, установах району, підвищення якості виконання доручень керівництва райдержадміністрації та обов'язків стосовно розв’язання порушених у зверненнях питань.

 1. Правові аспекти

Закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про звернення громадян», постановами Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації» (зі змінами), 24 вересня 2008 року № 858 «Про затвердження Класифікатора звернень громадян», 24 червня 2009 року № 630 «Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади», розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 20 вересня 2017 року № 1127/5-17 «Про затвердження порядку розгляду письмових звернень громадян в облдержадміністрації»

Проект розпорядження голови райдержадміністрації «Про затвердження Порядку розгляду письмових звернень громадян в райдержадміністрації» стосується прав та обов’язків громадян.

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Немає.

 1. Позиція заінтересованих органів

Начальники управлінь, відділів, структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, організацій і установ району, голови місцевих рад.

 1. Регіональний аспект

Немає.

 1. Громадське обговорення

Немає

 1. Прогноз результатів

Забезпечення реалізації громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, у тому числі біженцями, конституційного права на отримання у повному обсязі безоплатної первинної правової допомоги та обґрунтованої відповіді на звернення, у тому числі викладені в усній формі, підвищення ефективної роботи системи прийому, обліку, реєстрації і розгляду письмових звернень громадян, контролю за станом цієї роботи в райдержадміністрації та її структурних підрозділах, в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, організаціях, установах району, підвищення якості виконання доручень керівництва райдержадміністрації та обов'язків стосовно розв’язання порушених у зверненнях питань

8.1. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

           Проект розпорядження не стосується сфери наукової та науково технічної діяльності.

 1. Позиція соціальних партнерів

         Проект розпорядження не стосується соціально-трудової сфери.

 1. Оцінка регуляторного впливу

         Проект розпорядження не є регуляторним актом.

     10.1. Вплив реалізації розпорядження на ринок праці

     Проект розпорядження не впливає на ринок праці.

         11.Прогноз результатів

         З прийняттям даного розпорядження буде визначено порядок взаємодії структурних підрозділів райдержадміністрації з організації роботи щодо розгляду запитів на публічну інформацію.

 • Ban Pr
 • Ban Urad
 • Ban Vr
 • Ban Don

© 2020  Волноваська районна державна адміністрація. Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт.

logo
Донецька область,
   м. Волноваха, вул. Героїв 51 ОМБр, 1
  +38(06244) 4-14-37