Звіт голови громадської ради при райдержадміністрації каденції 2018-2019 років Гончарової Марії Іванівни.

Громадська рада при райдержадміністрації є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики.

До складу громадської ради входили представники 20 інститутів громадянського суспільства, які зареєстровані в установленому порядку і проводять свою діяльність на території України.

В своїй діяльності громадська рада користувалась Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також Положенням про громадську раду при райдержадміністрації, розробленим громадською радою, затвердженим розпорядженням голови райдержадміністрації  від 10 серпня 2018 року № 429, оприлюдненому на офіційному сайті райдержадміністрації в рубриці «Громадська рада».

Основними завданнями громадської ради є:

 • сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;
 • здійснення громадського контролю за діяльністю РДА;
 • сприяння врахуванню райдержадміністрацією громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Згідно п.14 Положення про громадську раду основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання громадської ради проводились згідно затверджених на початку кожного року планів роботи.

Так, у 2018 році було заплановано та проведено 4 засідання.

У 2019 році – 4 планових засідання та 2 позачергових.

При складанні планів роботи на відповідний рік враховувались думки і пропозиції всіх членів громадської ради, а також питання, які були актуальними на певний час для району. При цьому враховувалась необхідність і зв’язок з питаннями, які розглядала попередня громадська рада, а також охоплення різних сфер діяльності.

Всі засідання громадської ради проводились відкрито. У засіданні громадської ради завжди приймали участь голова райдержадміністрації та його заступники.

За запрошенням громадської ради у засіданнях приймали участь інші особи (представники ЗМІ, помічники народного депутата, начальники управлінь, відділів, структурних підрозділів райдержадміністрації, керівники установ, підприємств та організацій).

По всім розглянутим питанням були прийняті відповідні рішення, а пропозиції, які мають рекомендаційний характер, своєчасно направлялись для розгляду райдержадміністрацією.

Основними питаннями, які розглядались громадською радою в розрізі різних галузей розвитку району, були:

В галузі медицини:

 • про стан та перспективи реформування галузі охорони здоров’я;
 • про впровадження пілотного проекту «Телемедицина» на території району;
 • про покращення якості надання медичних послуг населенню в медичних закладах району;
 • про стан забезпечення ліками пільгових категорій населення.

Доповідачами з цих питань були керівники комунальних закладів «Волноваський центр первинної медико-санітарної допомоги», «Волноваська центральна районна лікарня», «Волноваська лікарня планового лікування», «Волноваська районна стоматологічна поліклініка».

За підсумками розгляду кожного питання були прийняті пропозиції, які доводились до відома і врахування райдержадміністрацією в роботі.

Так, медичними закладами були враховані в роботі пропозиції громадської ради щодо розроблення та надання для розгляду на сесії райради Програми збільшення фінансування за окремими програмами («Доступні ліки», пільгові рецепти, пільгове зубопротезування, ремонт окремих відділень) та вжиття заходів щодо покращення доступу хворих до медичних установ. Рекомендації щодо забезпечення вибору сімейного лікаря, покращення інформаційної роботи серед населення району, робота мобільних медичних бригад та інше.

Розглядались питання щодо роботи освітньої галузі, а саме:

 • про функціонування освітньої галузі району в умовах реформування;
 • про підготовку закладів освіти до нового навчального року;
 • про стан організації харчування в загальноосвітніх та дошкільних закладах району;
 • про організацію оздоровлення та відпочинку дітей та роботу оздоровчих таборів.

Доповідали з цих питань начальник управління освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, голова профспілки працівників агропромислового комплексу, директор табору імені Кості Бабіна, начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації, керівники санітарних служб району та інші причетні посадові особи.

За підсумками розгляду були надані для подальшого врахування в роботі пропозиції щодо покращення фізичного виховання учнів на уроках і в позашкільний час, введення в старших класах модульної системи навчання, покращення санітарно-медичного огляду учнів.

Багато зауважень і пропозицій було надано щодо організації харчування учнів у закладах освіти: від порядку забезпечення продуктами харчування до якості приготування їжі. Цьому питанню приділялось багато уваги, але одночасно воно має багато складових, на які громадська рада не завжди має вплив.

Користуючись нагодою, висловлюю подяку Яроцькому Олександру Вікторовичу – голові громадської організації «Модерна нація», який не був на той час членом громадської ради, але надав допомогу в частині створення чудового, змістовного буклету щодо організації батьківського контролю за якістю харчування у закладах освіти, який було розповсюджено серед батьківських комітетів.

Увага громадської ради була направлена на стан соціального захисту пільгових категорій населення району. На засіданнях були розглянуті питання:

 • про стан соціального захисту інвалідів всіх категорій району;
 • про стан пільгового проїзду в міському та приміському транспорті.

Враховуючи проведення Операції об’єднаних сил на території району, розглядались питання:

 • про підтримку сімей, які опинились в складних життєвих обставинах;
 • про стан соціального захисту осіб, які переміщені з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції;
 • про стан забезпечення військовослужбовців – учасників антитерористичної операції земельними ділянками на території району.

       З зазначених питань доповідачами були: начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації, директор ТОВ «АВТО-ЕКСПРЕС», ФОП «Іщенко Г.В.», начальник управління пенсійного фонду України у Волноваському районі, начальник фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, голова громадської організації «Товариство ветеранів локальних війн».

     Було надано та враховано в роботі багато пропозицій щодо покращення організаційної роботи установ, які займаються проблемами соціально незахищених верств населення району (графіки роботи, черговість, створення умов очікування та інше).

Як наслідок, позитивно вирішилось питання щодо покращення транспортного обслуговування населення (зміна графіку, тарифів, якості обслуговування та інше).

Взагалі, питання організації пільгового проїзду потребує більш детального розгляду та моніторингу всього процесу. Вважаю за необхідне повернення до розгляду цього питання ще раз.

Розглядом питання про надання військовослужбовцям – учасникам антитерористичної операції земельних ділянок на території району займався член громадської ради Івченко Андрій Ігорович – голова громадської організації «Товариство ветеранів локальних війн», який дуже ретельно займався його вирішенням і має позитивні результати. Інформація взята до відома громадської ради.

На контролі громадської ради були питання соціально-економічного розвитку району:

 • про виконання Програми соціально-економічного розвитку району;
 • про хід виконання інвестиційних проектів в районі.

Хід виконання Програми соціально-економічного розвитку району постійно розглядається на колегіях райдержадміністрації та сесіях районної ради. Їх розгляд мав більш інформативний характер.

Питання про хід виконання інвестиційних проектів в районі розглядалось на позаплановому засіданні, тому що затвердження інвестиційних проектів на рівні області потребувало розгляду і узгодження громадської ради. Це питання було розглянуто детально та отримало відповідну підтримку.

Попередні два роки були дуже проблемними в рамках питань вирубки лісосмуг та стану автодоріг в районі. Розгляду цих проблем громадська рада приділяла багато уваги і часу.

Так, на засіданнях були розглянуті питання:

 • про вжиті превентивні заходи з незаконної вирубки дерев у лісосмугах району (розглянуто двічі – у 2018 та 2019 роках).

З даного питання доповідав начальник Волноваського відділу Національної поліції, начальник управління розвитку агропромислового комплексу райдержадміністрації та голови сільських рад, голова громадської організації «Промінь – Волноваха» та голова благодійного фонду «Агро-Турбота».

З цього питання були зроблені запити до відповідних обласних інстанцій через те, що воно не врегульовано на законодавчому рівні. Питання неодноразово розглядалося і на колегіях райдержадміністрації та сесіях районної ради, проводились засідання круглого столу та зустрічі з усіма причетними.

Висловлюю подяку Куренній Тетяні Юріївні – голові благодійного фонду «Агро-Турбота», Казиняну Руслану Георгійовичу - голові громадської організації «Промінь – Волноваха», головам Новоандріївської, Калинової, Сонячної та Рибинської сільських рад, які надали багато інформації з цього питання.

Вважаю, що це – ще одне питання, до якого необхідно повернутися та тримати на контролі громадськості.

Питання про стан автодоріг також потребує додаткового розгляду з огляду на те, що дороги району знаходяться на різному рівні підпорядкування.

Громадська рада заслухала доповідь начальника відділу культури та туризму райдержадміністрації щодо перспектив розвитку культури та туризму у районі та питання проведення краєзнавчої роботи та відродження національних традицій в районі.

На засіданні були присутні і працівники краєзнавчого музею, які надали декілька пропозицій щодо покращення краєзнавчої роботи на місцях, що знайшли підтримку у членів громадської ради та вже втілюються в життя.

Ці пропозиції активно підтримала рада ветеранів району, керівники краєзнавчих гуртків при навчальних закладах району.

Протягом минулого року до громадської ради надійшли два звернення (усне та письмове) щодо розгляду питань:

 • про стан розкриття випадків злочинності в закладах освіти в 2018-2019 роках (за зверненням начальника управління освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації до начальника Волноваського відділу національної поліції з питання незадовільної роботи). Питання розглянуто, надано пропозиції та сторони конфлікту знайшли порозуміння.
 • про стан навколишнього середовища Волноваського району, проблемні питання та шляхи їх вирішення. За підсумками розгляду були надані відповідні доручення. Питання знаходиться на контролі громадськості. Це дуже проблемне для району питання. Позитивним в його вирішенні є той факт, що в райдержадміністрації введена штатна одиниця еколога, який займається вирішенням екологічних проблем на районному рівні.

В полі зору громадської ради були питання:

 • Про суспільно-політичну ситуацію в районі;
 • Про стан роботи щодо об’єднання територіальних громад;
 • Про роботу зі зверненнями громадян в районі;
 • Про стан надання адміністративних послуг через ЦНАП;
 • Про роботу благодійних організацій на території району;
 • Про участь громадських організацій району в проведенні загальнорайонних заходів та державних свят.

Все це мало позитивний результат. Представники громадської ради брали активну участь в культурно-масових заходах, а саме: в мітинг-реквіємі до 30-ї річниці виводу військ з Республіки Афганістан, в заходах до Дня Героїв Небесної Сотні, Дня Національної гвардії України, Дня Чорнобильської трагедії, мітингу з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни, урочистих заходах до Дня Конституції України, Дня молоді, 95-річчя з Дня заснування Волноваського району, фестивалі вуличної їжі «Смачний VOLNOFEST», заходах до Дня Державного Прапору та Дня Незалежності України, всеукраїнського фестивалю грецької культури «Мега Йорти-2019», Дня ветерана та Міжнародного дня людей похилого віку, Дня захисника України, Всеукраїнському фестивалі «З країни в країну», Жіночому форумі «Роль жінки в зоні ООС», Дня визволення України від фашистських загарбників, Дня Гідності і Свободи.

Користуючись нагодою, хочу подякувати найбільш активним членам громадської ради: Груздеву О.Г, Кривцову О.В., Барабаш О.А., Казиняну Р.Г., Крупіній Н.М., Мороз Т.М., Куренній Т.Ю,Кирносу М.І., Івченку А.І..

         Відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю райдержадміністрації, з яким плідно співпрацювала громадська рада, своєчасно повідомляв про час проведення всіх заходів.

         Члени громадської ради брали активну участь в тренінгах, зустрічах, круглих столах, презентаціях, що проводились міжнародними організаціями та благодійними фондами.

         Позитивним в роботі громадської ради є те, що робота проводилась окремо з різними громадськими організаціями і в різних напрямках. Це – «Жіноча рада Донбасу», Волноваська організація ветеранів Афганістану, «Промінь – Волноваха», Волноваська районна ДЮСШ «Колос», ветеранські організації району, благодійна організація «Я – Волноваха» та інші.

     Заходи проводились в різних населених пунктах району і з різними категоріями населення: діти, молодь, ветерани, військовослужбовці.

     В ході організації роботи діяльності громадської ради доводилось долучати до роботи працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, організацій, установ району, отримувати від них необхідну інформацію для забезпечення діяльності ради.

     Всі причетні позитивно ставились до діяльності громадської ради.

     Пунктом 12 Типового положення визначені завдання безпосередньо голови громадської ради, які на сьогодні є виконаними.

Так, я брала участь у засіданнях колегії райдержадміністрації, сесіях районної ради та комісіях (за напрямками роботи), порушувала питання, вносила пропозиції з питань порядку денного. Була присутня на робочих зустрічах голови райдержадміністрації, голови районної ради, народного депутата Д.В.Лубінця з мешканцями району, де розглядались проблемні питання різних верств населення.

     Вважаю, що в багатьох великих і незначних перемогах, яких досяг район за минулі роки є частка діяльності громадської ради.

     Звісно в нашій роботі були і недоліки, які я сподіваюсь новостворена громадська рада врахує в своїй подальшій діяльності.

     Таким чином, робота громадської ради каденції 2018-2019 років була конструктивною та врахованою райдержадміністрацією при прийнятті управлінських рішень.

     Хочу зазначити, що найкращим шляхом вирішення завдань, покладених на громадську раду, є об’єднання на рівних - зусиль, можливостей представників усіх громадських організацій, які входять до її складу, незалежно від напрямків їх діяльності, різних політичних поглядів та вподобань до певних посадових осіб. При цьому необхідно гармонічно поєднати практику управлінців, знання професіоналів, мудрість та досвід старшого покоління, креативність ідей та нове мислення молоді. І разом йти до загальної мети - покращення нашого життя та подальшого розвитку рідного Волноваського району.

 • Ban Pr
 • Ban Urad
 • Ban Vr
 • Ban Don

© 2020  Волноваська районна державна адміністрація. Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт.

logo
Донецька область,
   м. Волноваха, вул. Героїв 51 ОМБр, 1
  +38(06244) 4-14-37