Інформація про надходження та використання коштів районного бюджету за період з 15.06.2018 по 21.06.2018 року

22 червня 2018 року

Згідно оперативних даних за період 15.06.2018 по 21.06.2018 року до загального фонду районного бюджету (з урахуванням трансфертів) надійшло 8331,5 тис.грн., у тому числі:

- власних та закріплених доходів – 5250,4 тис.грн.;

- базової дотації – 1835,6 тис.грн.;

- субвенцій соціального спрямування з місцевого бюджету за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету – 2461,9 тис.грн.

За звітний період профінансовано видатків у сумі 7015,0 тис.грн., в тому числі за рахунок: освітньої субвенції – 4,2 тис.грн., медичної субвенції – 2151,9 тис.грн., субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 166,1 тис.грн., субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері   охорони   здоров’я за   рахунок   коштів   медичної субвенції (лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) – 31,8 тис.грн.,

          Фінансування видатків розпорядників коштів здійснювалось відповідно до зареєстрованих фінансових зобов’язань, заробітна плата працівникам бюджетних установ виплачена у терміни визначені законодавством.

Інформація про надходження та використання коштів районного бюджету за травень 2018 року

08 червня 2018 року

Згідно оперативних даних за травень 2018 року до загального фонду районного бюджету (з урахуванням трансфертів) надійшло 76819,2 тис.грн. або 98,5 % до планових призначень, у тому числі:

- власних та закріплених доходів – 18889,8 тис.грн. або 87,4 %;

- базової дотації – 5506,8 тис.грн. або 100,0 %;

- додаткової дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації – 4225,7 тис.грн. або 100,0 %;

- субвенцій з місцевого бюджету соціального спрямування – 22269,6 тис.грн. або 89,3%;

- освітньої субвенції з державного бюджету – 13468,1 тис.грн. або 100,0 %;

- медичної субвенції з державного бюджету – 7500,7 тис.грн. або 100,0 %;

- субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з держбюджету – 208,6 тис.грн. або 100,0 %;

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції–142,6 тис.грн. або 100,0%.

- субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 96,6 тис.грн. або 100,0%;

- субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 831,4 тис.грн.

        

         За травень поточного року профінансовано видатків на суму 83727,2 тис.грн., в тому числі: за рахунок коштів освітньої субвенції – 17719,8 тис.грн., медичної субвенції – 6697,0 тис.грн., субвенції з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку – 11070,6 тис.грн., субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 10206,4 тис.грн., субвенції з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 839,3 тис.грн., субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя – 153,3 тис.грн., субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 263,5 тис.грн., іншої субвенції на реалізацію спільних програм, заходів – 23,5 тис.грн., субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері   охорони   здоров’я за   рахунок   коштів   медичної субвенції (лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) – 85,5 тис.грн., субвенції з обласного бюджету на реалізацію пілотного проекту з впровадження Регіональної інформаційної медичної системи з Порталом телемедицини та системи дистанційної діагностики – 2541,2 тис.грн.

За звітний період виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери та розрахунки за спожиті енергоносії проводились своєчасно без порушення термінів сплати.

Інформація про стан виконання місцевих бюджетів Волноваського району за січень-травень 2018 року

08 червня  2018 року

Надходження власних та закріплених доходів до загального фонду бюджету району склали 124406,2 тис.грн. або 101,5 % до планових призначень звітного періоду. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 32960,2 тис.грн. або на 36,0 %.

Надходження податку на доходи фізичних осіб склали 81393,1 тис.грн. або 111,3 % до планових призначень звітного періоду, плати за землю – 15726,2 тис.грн. або 79,3 %, єдиного податку – 18726,2 тис.грн. або 89,9 % до плану.

За звітний період з державного бюджету надійшло офіційних трансфертів у сумі 114576,8 тис.грн. або 100 % до планових призначень звітного періоду поточного року, у тому числі:

 • базової дотації –27534,0 тис.грн. або 100,0 %;
 • освітньої субвенції з державного бюджету – 49539,3 тис.грн. або 100,0 %;
 • медичної субвенції з державного бюджету – 37503,5 тис.грн. або 100,0 %.

Трансферти з обласного бюджету за рахунок перерозподілених коштів відповідних дотацій і субвенцій з державного бюджету склали:

 • додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 25658,3 тис.грн. або 100,0 %;
 • субвенції соціального спрямування – 163875,7 тис.грн. або 93,9 %;
 • субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1098,0 тис.грн.;
 • субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 101,8 тис.грн. або 100%;
 • субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 831,4 тис.грн. або 100,0%;
 • субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції – 713,0 тис.грн. або 100 %;
 • субвенції на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 1042,8 тис.грн. або 100,0 %.

       За звітний період по загальному фонду бюджету району профінансовано видатків на суму 385851,0 тис.грн., у тому числі на заробітну плату з нарахуваннями використано 86828,9 тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв 20916,0 тис.грн., на оплату продуктів харчування – 2589,5 тис.грн., інші виплати населення (у т.ч. пільги, субсидії, допомоги) – 227048,6 тис.грн., міжбюджетні трансферти перераховані у сумі 48468,0 тис.грн. Зареєстровані фінансові зобов’язання станом на 1 червня складають 30667,0 тис.грн., у тому числі: заробітна плата з нарахуваннями, термін сплати якої не настав (не пізніше 7 числа місяця наступного за звітним) – 403,4 тис.грн., пільги та субсидії, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету – 30210,8 тис.грн., інші видатки – 52,9 тис.грн.

       Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів району (загальний та спеціальний фонди) станом на 1 червня 2018 року складають 153331,4 тис.грн.

               За звітний період виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери та розрахунки за спожиті енергоносії проводились своєчасно, без порушення термінів сплати.

Інформація про надходження та використання коштів районного бюджету за період з 25.05.2018 по 31.05.2018 року

Згідно оперативних даних за період з 25.05.2018 по 31.05.2018 року до загального фонду районного бюджету (з урахуванням трансфертів) надійшло 9873,2 тис.грн., у тому числі:

- власних та закріплених доходів – 4394,0 тис.грн.;

- базової дотації – 1835,6 тис.грн.

За звітний період профінансовано видатків у сумі 20057,9 тис.грн., в тому числі за рахунок: освітньої субвенції – 7841,3 тис.грн., медичної субвенції – 875,5 тис.грн., за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету на реалізацію пілотного проекту з впровадження Регіональної інформаційної медичної системи з Порталом телемедицини та системи дистанційної діагностики – 175,7 тис.грн., субвенції з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 33,2 тис.грн., субвенції з місцевих бюджетів (на виконання спільних програм, заходів) – 13,6 тис.грн.

          Фінансування видатків розпорядників коштів здійснювалось відповідно до зареєстрованих фінансових зобов’язань, заробітна плата працівникам бюджетних установ виплачена у терміни визначені законодавством.

Інформація про надходження та використання коштів районного бюджету за квітень 2018 року

04 травня  2018 року

Згідно оперативних даних за квітень 2018 року до загального фонду районного бюджету (з урахуванням трансфертів) надійшло 90917,2 тис.грн. або 99,8 % до планових призначень, у тому числі:

- власних та закріплених доходів – 16769,6 тис.грн. або 103,4 %;

- базової дотації – 5506,8 тис.грн. або 100,0 %;

- додаткової дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації – 4225,7 тис.грн. або 100,0 %;

- субвенцій з місцевого бюджету соціального спрямування – 38613,5 тис.грн. або 98,3 %;

- освітньої субвенції з державного бюджету – 9017,8 тис.грн. або 100,0 %;

- медичної субвенції з державного бюджету – 7500,7 тис.грн. або 100,0 %;

- субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з держбюджету – 208,6 тис.грн. або 100,0 %;

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції–142,6тис.грн. або 100,0%.

- субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету -5,2 тис.грн. або 100,0%.

        

         За квітень поточного року профінансовано видатків на суму 82186,8 тис.грн., в тому числі: за рахунок коштів освітньої субвенції – 9264,8 тис.грн., медичної субвенції – 7249,0 тис.грн., субвенції з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку – 10931,0 тис.грн., субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 25373,7 тис.грн., субвенції з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 2142,6 тис.грн., субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя – 166,1 тис.грн., субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 238,8 тис.грн., іншої субвенції на реалізацію спільних програм, заходів – 29,7 тис.грн., субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері   охорони   здоров’я за   рахунок   коштів   медичної субвенції (лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) – 36,3 тис.грн.

За звітний період виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери та розрахунки за спожиті енергоносії проводились своєчасно без порушення термінів сплати.

Інформація про стан виконання місцевих бюджетів Волноваського району за січень-квітень 2018 року

04 травня 2018 року

Надходження власних та закріплених доходів до загального фонду бюджету району склали 98084,2 тис.грн. або 109,7 % до планових призначень звітного періоду. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 24888,7 тис.грн. або на 34,0 %.

Надходження податку на доходи фізичних осіб склали 62531,5 тис.грн. або 121,3 % до планових призначень звітного періоду, плати за землю – 12649,6 тис.грн. або 84,4 %, єдиного податку – 16234,3 тис.грн. або 100,1 % до плану.

За звітний період з державного бюджету надійшло офіційних трансфертів у сумі 88101,2 тис.грн. або 100 % до планових призначень звітного періоду поточного року, у тому числі:

 • базової дотації – 22027,2 тис.грн. або 100,0 %;
 • освітньої субвенції з державного бюджету – 36071,2 тис.грн. або 100,0 %;
 • медичної субвенції з державного бюджету – 30002,8 тис.грн. або 100,0 %.

Трансферти з обласного бюджету за рахунок перерозподілених коштів відповідних дотацій і субвенцій з державного бюджету склали:

 • додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 21432,5 тис.грн. або 100,0 %;
 • субвенції соціального спрямування – 141606,1 тис.грн. або 94,6 %;
 • субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 878,4 тис.грн.;
 • субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 5,2 тис.грн. або 100%;
 • субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції – 570,4 тис.грн. або 100 %;
 • субвенції на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 834,2 тис.грн. або 100,0 %.

       За звітний період по загальному фонду бюджету району профінансовано видатків на суму 341928,1 тис.грн., у тому числі на заробітну плату з нарахуваннями використано 88140,7 тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв 24489,9 тис.грн., на оплату продуктів харчування – 3036,7 тис.грн., інші виплати населення (у т.ч. пільги, субсидії, допомоги) – 141783,8 тис.грн., міжбюджетні трансферти перераховані у сумі 39619,3 тис.грн. Зареєстровані фінансові зобов’язання станом на 1 травня складають 56577,2 тис.грн., у тому числі: заробітна плата з нарахуваннями, термін сплати якої не настав (не пізніше 7 числа місяця наступного за звітним) – 7785,3 тис.грн., пільги та субсидії, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету – 48744,5 тис.грн., інші видатки – 47,5 тис.грн.

       Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів району (загальний та

спеціальний фонди) станом на 1 травня 2018 року складають 160063,2 тис.грн.

               За звітний період виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери та розрахунки за спожиті енергоносії проводились своєчасно, без порушення термінів сплати.

Начальник фінансового управління                                           Т.Чернецька                        

                    

 • Ban Pr
 • Ban Urad
 • Ban Vr
 • Ban Don

© 2017 Волноваська районна державна адміністрація. Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт.

logo
Донецька область,
   м. Волноваха, вул. 1-го Травня, 1
(06244) 4-14-37
vrga@volnov.dc.ukrtel.net