Інформація про стан виконання місцевих бюджетів Волноваського району за січень-лютий 2019 року

Надходження власних та закріплених доходів до загального фонду бюджету району склали 187031,3 тис.грн. або 103,2 % до планових призначень звітного періоду. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 9152,6 тис.грн. або на 18,7 %.

Надходження податку на доходи фізичних осіб склали 35241,8 тис.грн. або 110,3 % до планових призначень звітного періоду, плати за землю – 7682,5 тис.грн. або 102,2 %, єдиного податку – 12325,2 тис.грн. або 132,9 % до плану.

За звітний період з державного бюджету надійшло офіційних трансфертів у сумі 49169,6 тис.грн. або 100 % до планових призначень звітного періоду поточного року, у тому числі:

 • базової дотації – 15210,6 тис.грн. або 100,0 %; освітньої субвенції з державного бюджету – 19787,0 тис.грн. або 100,0 %; медичної субвенції з державного бюджету – 11264,0 тис.грн. або 100,0 %.

Трансферти з обласного бюджету за рахунок перерозподілених коштів відповідних дотацій і субвенцій з державного бюджету склали:

 • додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 7666,4 тис.грн. або 100,0 %;
 • субвенції соціального спрямування – 50039,6 тис.грн. або 95,1 %;
 • субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 683,2 тис.грн. або 100%;
 • субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 6,2 тис.грн. або 100%;
 • субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції – 853,6 тис.грн. або 100 %;
 • субвенції на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 427,8 тис.грн. або 100,0 %;
 • інші субвенції з місцевого бюджету – 1121,0 тис.грн., або 96,3%.

       За звітний період по загальному фонду бюджету району профінансовано видатків на суму 160534,0 тис.грн., у тому числі на заробітну плату з нарахуваннями використано 53717,2 тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв 15399,7 тис.грн., на оплату продуктів харчування – 1881,2 тис.грн., інші виплати населення (у т.ч. пільги, субсидії, допомоги) – 50381,9 тис.грн., міжбюджетні трансферти перераховані у сумі 20757,0 тис.грн. Зареєстровані фінансові зобов’язання станом на 1 березня складають 10618,5 тис.грн., у тому числі: заробітна плата з нарахуваннями термін сплати якої не настав – 382,6 тис.рн., пільги та субсидії, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету – 10209,2 тис.грн., інші незахищені статті видатків – 26,7 тис.грн.

       Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів району (загальний та спеціальний фонди) станом на 1 березня 2019 року складають 156431,8 тис.грн.

Протягом січня-лютого 2019 року за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку місцевими бюджетами району короткотермінові позички на покриття тимчасових касових розривів не отримувались.

На проведення видатків, що непередбачені при затвердженні бюджетів або передбачені не в повному обсязі, спрямовані вільні залишки бюджетних коштів загального фонду в сумі 12561,8 тис.грн., в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями 1054,5 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії 116,7 тис.грн., продукти харчування 280,0 тис.грн., інші видатки 2758,4 тис.грн., капітальні видатки 8352,2 тис.грн. Відсоток розподілених коштів складає 11,8.

        За звітний період виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери та розрахунки за спожиті енергоносії проводились своєчасно, без порушення термінів сплати.

Згідно оперативних даних за лютий 2019 року до загального фонду районного бюджету (з урахуванням трансфертів) надійшло 75116,4 тис.грн. або 105,7 % до планових призначень, у тому числі: - власних та закріплених доходів – 19331,8 тис.грн. або 109,2 %; - б

Згідно оперативних даних за лютий 2019 року до загального фонду районного бюджету (з урахуванням трансфертів) надійшло 75116,4 тис.грн. або 105,7 % до планових призначень, у тому числі:

- власних та закріплених доходів – 19331,8 тис.грн. або 109,2 %;

- базової дотації – 7605,3 тис.грн. або 100,0 %;

- освітньої субвенції з державного бюджету – 9893,5 тис.грн. або 100,0 %;

- медичної субвенції з державного бюджету – 5632,2 тис.грн. або 100,0 %;

- дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету– 3833,2 тис.грн. або 100,0%;

- субвенцій з місцевих бюджетів соціального спрямування за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету – 25150,6 тис.грн. або 98,1 %;

- інші субвенції з місцевих бюджетів – 3669,8 тис.грн. або 75,1%.

         За звітний період профінансовано видатків у сумі 71678,6 тис.грн., в тому числі: освітньої субвенції – 9905,1 тис.грн., медичної субвенції – 4528,7 тис.грн., за рахунок інших субвенцій на виконання спільних програм, заходів – 60,5 тис.грн., субвенції з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 171,5 тис.грн., субвенції з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 12790,4 тис.грн., субвенції з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  - 12160,0 тис.грн.

          Фінансування видатків розпорядників коштів здійснювалось відповідно до зареєстрованих фінансових зобов’язань. Кредиторська заборгованість по видатках, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів районного бюджету станом на 01.02.2019 року відсутня.

Інформація про надходження та використання коштів районного бюджету за лютий 2019 року

Згідно оперативних даних за лютий 2019 року до загального фонду районного бюджету (з урахуванням трансфертів) надійшло 75116,4 тис.грн. або 105,7 % до планових призначень, у тому числі:

- власних та закріплених доходів – 19331,8 тис.грн. або 109,2 %;

- базової дотації – 7605,3 тис.грн. або 100,0 %;

- освітньої субвенції з державного бюджету – 9893,5 тис.грн. або 100,0 %;

- медичної субвенції з державного бюджету – 5632,2 тис.грн. або 100,0 %;

- дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету– 3833,2 тис.грн. або 100,0%;

- субвенцій з місцевих бюджетів соціального спрямування за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету – 25150,6 тис.грн. або 98,1 %;

- інші субвенції з місцевих бюджетів – 3669,8 тис.грн. або 75,1%.

         За звітний період профінансовано видатків у сумі 71678,6 тис.грн., в тому числі: освітньої субвенції – 9905,1 тис.грн., медичної субвенції – 4528,7 тис.грн., за рахунок інших субвенцій на виконання спільних програм, заходів – 60,5 тис.грн., субвенції з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 171,5 тис.грн., субвенції з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 12790,4 тис.грн., субвенції з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  - 12160,0 тис.грн.

          Фінансування видатків розпорядників коштів здійснювалось відповідно до зареєстрованих фінансових зобов’язань. Кредиторська заборгованість по видатках, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів районного бюджету станом на 01.03.2019 року відсутня.

Інформація про надходження та використання коштів районного бюджету за січень 2019 року.

Згідно оперативних даних за січень 2018 року до загального фонду районного бюджету (з урахуванням трансфертів) надійшло 68315,1 тис.грн. або 98,3 % до планових призначень, у тому числі:
- власних та закріплених доходів – 15706,8 тис.грн. або 109,7 %;
- базової дотації – 7605,3 тис.грн. або 100,0 %;
- освітньої субвенції з державного бюджету – 9893,5 тис.грн. або 100,0 %;
- медичної субвенції з державного бюджету – 5631,8 тис.грн. або 100,0 %;
- субвенцій з місцевих бюджетів соціального спрямування за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету – 24889,0 тис.грн. або 92,2 %
- інші субвенції з місцевих бюджетів – 541,6 тис.грн. або 95,7%;
- дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 3833,2 тис.грн. або 100%;
- субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 213,9 тис.грн. або 100%.
За звітний період профінансовано видатків у сумі 61969,3 тис.грн., в тому числі: освітньої субвенції – 9860,9 тис.грн., медичної субвенції – 4642,4 тис.грн., за рахунок інших субвенцій на виконання спільних програм, заходів – 21,5 тис.грн., субвенції з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 168,2 тис.грн., субвенції з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 14196,5 тис.грн., субвенції з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 10523,1 тис.грн.
Фінансування видатків розпорядників коштів здійснювалось відповідно до зареєстрованих фінансових зобов’язань. Кредиторська заборгованість по видатках, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів районного бюджету станом на 01.02.2019 року відсутня.

Інформація про надходження та використання коштів районного бюджету за вересень 2018 року

05 жовтня 2018 року

Згідно оперативних даних за вересень 2018 року до загального фонду районного бюджету (з урахуванням трансфертів) надійшло 62480,1 тис.грн. або 96,7 % до планових призначень, у тому числі:

- власних та закріплених доходів – 18310,1 тис.грн. або 104,6 %;

- базової дотації – 5506,8 тис.грн. або 100,0 %;

- освітньої субвенції з державного бюджету – 9017,8 тис.грн. або 100,0 %;

- медичної субвенції з державного бюджету – 7500,7 тис.грн. або 100,0 %;

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 842,0 тис.грн. або 100%;

- субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 17076,9 тис.грн. або 85,4%;

- дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 4225,8 тис.грн. або 100%.

         За звітний період профінансовано видатків у сумі 52774,8 тис.грн., в тому числі: освітньої субвенції – 5832,3 тис.грн., медичної субвенції – 7677,2 тис.грн., субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 236,8 тис.грн., субвенції на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 234,7 тис.грн., за рахунок інших субвенцій на виконання спільних програм, заходів - 849,1 тис.грн., субвенції з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 163,9 тис.грн., субвенції з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 3866,0 тис.грн., субвенції з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1582,5 тис.грн., субвенції з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  - 10809,5 тис.грн., субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 842,0 тис.грн., субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` - 14,0 ти.грн.

          Фінансування видатків розпорядників коштів здійснювалось відповідно до зареєстрованих фінансових зобов’язань. Кредиторська заборгованість по видатках, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів районного бюджету станом на 01.09.2018 року відсутня.

Інформація про стан виконання місцевих бюджетів Волноваського району за січень-вересень 2018 року

05 жовтня 2018 року

Надходження власних та закріплених доходів до загального фонду бюджету району склали 236499,3 тис.грн. або 101,4 % до планових призначень звітного періоду. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 54633,6 тис.грн. або на 30,0 %.

Надходження податку на доходи фізичних осіб склали 155328,4 тис.грн. або 104,2 % до планових призначень звітного періоду, плати за землю – 33374,3 тис.грн. або 95,6 %, єдиного податку – 30975,5 тис.грн. або 91,2 % до плану.

За звітний період з державного бюджету надійшло офіційних трансфертів у сумі 209185,6 тис.грн. або 99,1 % до планових призначень звітного періоду поточного року, у тому числі:

 • базової дотації – 49561,0 тис.грн. або 100,0 %;
 • освітньої субвенції з державного бюджету – 89592,4 тис.грн. або 100,0 %;
 • медичної субвенції з державного бюджету – 67506,2 тис.грн. або 100,0 %;
 • субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 2526,0 тис.грн. або 100%.

Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я надійшла у сумі 42561,2 тис.грн. або 100,0 %. Інші дотації з місцевого бюджету – 65472,6 тис.грн. або 100%. Субвенції соціального спрямування – 226438,5 тис.грн. або 90,4 %. Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 37044,9 тис.грн. або 72,0 %.

       За звітний період по загальному фонду бюджету району профінансовано видатків на суму 645656,1 тис.грн., у тому числі на заробітну плату з нарахуваннями використано 211701,8 тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв 30221,1 тис.грн., на оплату продуктів харчування – 6338,5 тис.грн., інші виплати населення (у т.ч. пільги, субсидії, допомоги) – 211933,1 тис.грн., міжбюджетні трансферти перераховані у сумі 76368,1 тис.грн. Зареєстровані фінансові зобов’язання станом на 1 серпня складають 20800,2 тис.грн., у тому числі: заробітна плата з нарахуваннями термін сплати якої не настав – 370,4 тис.рн., пільги та субсидії, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету – 20415,4 тис.грн., інші видатки – 14,4 тис.грн.

       Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів району (загальний та спеціальний фонди) станом на 1 серпня 2018 року складають 150764,1 тис.грн.

         За звітний період виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери та розрахунки за спожиті енергоносії проводились своєчасно, без порушення термінів сплати.

Інформація про надходження та використання коштів районного бюджету

за період з 21.09.2018 по 27.09.2018 року

28 вересня 2018 року

Згідно оперативних даних за період з 21.09.2018 по 27.09.2018 року до загального фонду районного бюджету (з урахуванням трансфертів) надійшло 19459,3 тис.грн., у тому числі:

- власних та закріплених доходів – 5890,0 тис.грн.;

- освітньої субвенції з державного бюджету – 4508,9 тис.грн.;

- медичної субвенції з державного бюджету – 3750,4 тис.грн.;

- субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам– 5310,0 тис.грн.;

За звітний період профінансовано видатків у сумі 22800,6 тис.грн., в тому числі за рахунок: освітньої субвенції – 5183,2 тис.грн., медичної субвенції – 4643,3 тис.грн., субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері   охорони   здоров’я за   рахунок   коштів   медичної субвенції (лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) – 210,0 тис.грн., субвенції з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1789,5 тис.грн., субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 90,0 тис.грн., інших субвенцій на виконання спільних програм, заходів – 8,5 тис.грн., субвенції з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 2836,7 тис.грн.

          Фінансування видатків розпорядників коштів здійснювалось відповідно до зареєстрованих фінансових зобов’язань, заробітна плата працівникам бюджетних установ виплачена у терміни визначені законодавством.

Заступник начальника управління –

начальник бюджетного відділу                                      М.Москаленко

 • Ban Pr
 • Ban Urad
 • Ban Vr
 • Ban Don

© 2020  Волноваська районна державна адміністрація. Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт.

logo
Донецька область,
   м. Волноваха, вул. Героїв 51 ОМБр, 1
  +38(06244) 4-14-37