Засідання районної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

12.09.2018 р. у малій залі райдержадміністрації відбулося засідання районної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу під керівництвом голови районної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу Ольги Сидоренко. Було заслухано 5 питань порядку денного, в т.ч. про стан діагностики, захворюваності, профілактики та лікування ВІЛ-СНІДу та туберкульозу у Волноваському районі за 6 місяців 2018 року, про результати моніторингу виконання плану інфекційного контролю з туберкульозу в ЛПЗ району, про стан забезпечення медпрацівників засобами індивідуального захисту для профілактики професійного інфікування ВІЛ-інфекцією по Волноваській стоматологічній поліклініці. 

Продовжити

ТУБЕРКУЛЬОЗ

24 березня 1882 року Роберт Кох відкрив мікобактерію туберкульозу (Mycobacterіum tuberculosіs)

Кожного року24 березня проводиться Всесвітній День боротьби с туберкульозом для привернення уваги всього світу до проблеми подолання цієї хвороби. Офіційно епідемію туберкульозу в Україні було оголошено у 1995 році. Пік захворюваності на туберкульоз був зареєстрований у 2005 році (100 випадків на 100 тис. населення).

Донецька область належить до регіонів з високим рівнем захворюваності на туберкульоз, насамперед мультирезистентного, що є основною з причин втрати працездатності та здоров’я, інвалідності та смертності населення області. Така ситуація зумовлена соціальною, економічною та медичними факторами: проведенням антитерористичної операції на території Донецької області, міграцією населення, низьким рівнем життя переважної кількості населення.

Епідемічна ситуація у Волноваському районі зберігається напруженою. Сьогодні немає підстав говорити  щодо миттєвого зниження захворюваності на туберкульоз у нашому районі та його агресивності. Аналіз захворюваності на туберкульоз:

2015 рік – 44 на 100 тис. населення

2016 рік – 61 на 100 тис. населення

2017 рік – 52 на 100 тис. населення

Етіологія туберкульозу

Туберкульоз – інфекційне захворювання, збудником якого майже в 95% випадків є Mycobacterіum tuberculosіs.

Mycobacterіum tuberculosіs надзвичайно живучі: при нагріванні до 60оС- гинуть протягом 30-50 хвилин, кип’ятіння – вбиває їх протягом декількох хвилин, сухожар – тільки через одну  годину. Висушування, гниття та низькі температури Mycobacterіum tuberculosіs витримують добре (при температурі  -23оС вони зберігаються до 7 років).

   

Епідеміологія

        Основне джерело інфекції – хворі  легеневою формою туберкульозу, у мокротинні яких виявляють Mycobacterіum tuberculosіs.

Епідеміологічна ситуація у районі напружена. У 2017 році із 56 випадків вперше діагностованого туберкульозу легень у 54 % спостерігалось бактеріовиділення,49% - мали деструктивні форми, а у 9% - міліарний туберкульоз (це крайнє занедбана форма туберкульозу легень). Тільки у 22% хворих був виявлений туберкульоз легень з початковими змінами.

Основна група захворілих – це група ризику:

·       безробітні, їх було зареєстровано 19 осіб,

·       ВІЛ-інфіковані- 17 осіб,

·       хворі, які раніше хворіли туберкульозом і були зняті з обліку в туб. кабінеті у зв’язку з одужанням- 8 осіб,

·       сімейні туб. контакти – 3 особи,

·       2 медичні працівники

·       3 робітники шкідливих умов праці.

Соціальна структура хворих із вперше встановленим діагнозом туберкульоз у 2017 році виглядає наступним чином:

·       непрацюючі особи працездатного віку склали 76 %;

·       пенсіонери – 19%;

·       особи без постійного місця проживання – 1%;

·       особи із міст позбавлення волі – 4%.

Таким чином основний відсоток захворілих – це люди працездатного віку. Деякі з них починають лікування від туберкульозу, а потім переривають лікування, приховують своє місце проживання, але продовжують їздити в громадському транспорті, відвідувати магазини, спілкуватися з дітьми, які є найбільш чутливими до захворюваності на туберкульоз.

Звертає на себе увагу та занепокоєння виявлення випадків дитячого туберкульозу. У 2017 році виявлена одна дитина – це дівчинка 11 років із сімейного туб. контакту, яка захворіла на туберкульоз легень. Постійні відмови матері від обстеження і лікування дитини привели до розвитку у дівчинки мультирезистентного туберкульозу, який лікується значно довше. У 2018 році захворіла 4 місячна дитина без туб. контакту, яка на теперішній час знаходиться на стаціонарному лікуванні у Донецькому протитуберкульозному диспансері.

Шляхи передачі туберкульозу:

1.       аерогенний шлях  - більше 95% :

-           повітряно-краплинний

-           повітряно-пиловий

2.       аліментарний (при вживанні не пастеризованого молока від хворих корів);

3.       контактний (через ушкоджену шкіру або слизові оболонки).

Механізм інфікування:

·       При кашлі утворюються дрібні крапельки (інфекційні частки респіраторного секрету менш 5 мкм у діаметрі, у яких перебувають збудники ТБ).

·       Під час одного кашльового поштовху може утворюватися до 3 тис. таких крапельок. Крапельки можуть протягом  довгого часу залишатися в повітрі.

·       Зараження зазвичай відбувається у приміщеннях. Крапельки настільки малі, що проникають в альвеоли легень, де починається розмноження мікобактерій.

Туберкульоз не передається:

               статевим шляхом,

               через кров при переливанні,

               через укуси комарів.

Туберкульоз

- це стан, при якому є клінічні симптоми або ознаки ураження одного або декількох органів.

   Це відбувається у зв'язку з тим, що Mycobacterіum tuberculosіs починають розмножуватися і їх стає настільки багато, що імунітет не в змозі з ними впоратися.

Клінічна картина захворювання

Залежить від локалізації

         Туберкульоз легенів

         Позалегеневий туберкульоз

       ТБ лімфовузлів;

       ТБ нирок;

       ТБ хребта та кісток;

       Туберкульозний менінгіт;

       ТБ черева.

         Міліарний ТБ (діти, пацієнти з виснаженням, ВІЛ-інфіковані)

Виявлення та діагностика туберкульозу

         Виявлення – це комплекс організаційних та епідеміологічних заходів з відбору людей, у яких можливий туберкульоз (скринінг).

         Діагностика туберкульозу – це клінічні заходи з встановлення або спростування діагнозу туберкульозу у відібраних осіб.

   

Поголовне обстеження якого-небудь контингенту

В Україні за офіційною статистикою  50-60% хворих на ТБ виявляється під час профілактичних оглядів.

1)  Рентгенологічне обстеження – основний метод.

      -  є умови для 100% обстеження підлягаючого контингенту,

      -  високий ризик захворювання на туберкульоз,

      - велике процентне співвідношення виявлених хворих до обстеженого контингенту,

       -  виявляє  захворювання  на ранніх стадіях розвитку.

2). Опитування на наявність симптомів захворювання.

3). Туберкулінодіагностика за допомогою постановки проб Манту з 2 ТО.

Але нажаль туберкуліно діагностика у 2017 році проведена недостатньо. Підлягало 9039 дітей, виконано – 6911 (76,5%). 2128 дітей (23%) не пройшли туберкуліно-діагностику із-за відсутності туберкуліну у постачальників та відмови батьків.

Виявлення туберкульозу-2  “За звертанням"

1) Збір скарг і анамнезу, об'єктивне дослідження хворого.

2) 3-кратне мікроскопічне дослідження мазків мокротиння на КСБ.

КСБ – кислотостійкі бактерії, до яких відноситься і мікобактерія туберкульозу. В умовах епідемії КСБ, виявлені в мокротинні хворого з підозрою на ТБ, вважаються мікобактеріями туберкульозу – МБТ.

3) Рентгенологічне дослідження органів грудної клітини.

Методи діагностики туберкульозу

1. Об'єктивне дослідження пацієнта

         Для туберкульозу не існує специфічних клінічних ознак.

         Основою діагностики та верифікації діагнозу туберкульозу є дослідження мокротиння.

2. Мікроскопія мокротиння – швидкий, простий і недорогий метод виявлення хворих ТБ і діагностики цього захворювання.

         Пацієнти  з КСБ+ у мазку є найбільш заразними, саме їх потрібно виявляти в 1-у чергу.

         Пацієнти, позитивні по культурі, представляють значно меншу небезпеку для оточуючих, повинні бути виявлені по культурі та  рентгенологічних даних.

4.    Рентгенологічне дослідження органів грудної клітки.

Лікування хворих на туберкульоз

         Вчасно почате та правильно проведене лікування хворого дозволяє:

-         попередити інвалідність,

-         можливі ускладнення,

-         летальний результат.

-         знизити масштаби поширення захворювання.

         Мета протитуберкульозної хіміотерапії:

- лікування випадків  туберкульозу та запобігання розвитку медикаментозної резистентності (стійкості) МБТ. 

Основні принципи лікування туберкульозу:

         Лікування є комплексним (призначення 3 - 4 - 5  протитуберкульозних препаратів) з метою попередження розвитку лікарської стійкості (ЛС) МБТ до застосовуваних ПТП, проводиться за стандартними схемами.

         Монотерапія при лікуванні туберкульозу неприпустима, тому що сприяє розвитку ЛС.   

         Лікування туберкульозу проводиться не менш 6 місяців (ціль – попередження розвитку рецидиву).

Прихильність до лікування

-         Пацієнт дотримується рекомендованого курсу лікування, приймає всі призначені ліки протягом  усього необхідного часу.

Туберкульоз практично завжди виліковний, якщо пацієнт сприяє лікуванню ТБ.

         Несприяння лікуванню – нездатність або відмова пацієнта приймати призначене лікування.

 

Наслідки поганої прихильності до лікування

         пацієнт довго залишається хворим або може захворіти ще більш важкою формою ТБ;  

         хворий продовжує заражати інших; 

         сприяє розвитку та поширенню мультирезистентного ТБ;

         може привести до смерті хворого в результаті частих перерв у лікуванні.

Смертність від туберкульозу зумовлена пізнім зверненням до лікарів. Так у 2017 році зареєстровано 13 випадків смерті від туберкульозу. 8 хворих померли в туб. диспансері, 3 із них померли в перші 3 дні госпіталізації, так як були госпіталізовані у край тяжкому стані. А де були родичі хворих, на що сподівались? Чому соціальні структури не допомогли?

Туберкульоз –це не тільки медична проблема, але й соціальна. 

 

Подолаємо туберкульоз разом

Тільки загальними зусиллями ми зможемо разом подолати туберкульоз.

Для покращення роботи фтизіатричної служби у районі необхідно:

1.     Проводити активне виявлення туберкульозу серед населення району, в тому числі у осіб групи «ризику» призначенням скринінгово-флюорографічного обстеження. Забезпечити постійний зв’язок з рентгенологічними кабінетами Волноваської ЦРЛ, Волноваської РЛ №1 з метою своєчасного обстеження пацієнтів і обліку виявленої патології.

2.     Контролювати проведення профілактичних оглядів на туберкульоз, приділивши особливу увагу особам соціальної і медичної груп «ризику», в т.ч. хворих на ВІЛ/СНІД, осіб звільнених з місць позбавлення волі.

3.      Довести виконання плану тубдіагностики до 100%.

4.      Налагодити зв'язок з пенітенціарною службою та дільничними інспекторами району щодо міста реєстрації осіб, яких було звільнено з міст позбавлення волі.

5.      Залучити громадські організації до роботи з групами щодо захворюваності на туберкульоз.

6.      Підвищити рівень поінформованості населення  з питань запобігання захворюваності на туберкульоз шляхом проведення лекцій, бесід, радіопередач, соціальних реклам, телефонних дзвінків – гаряча лінія  публікацій у районних засобах масової інформації.

7.       Підготовка лікарів первинної ланки відносно профілактики, діагностики та лікування хворих на туберкульоз (проведення семінарів, лекцій).

8.       Проводити розбір занедбаних випадків туберкульозу, смертності від туберкульозу на засіданнях протитуберкульозної комісії 1 раз у квартал.

9.    Придбати пересувний флюорограф для своєчасного активного виявлення випадків туберкульозу.

П Л А Н Р О Б О Т И Волноваської районної ради з питань протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2018 рік

п/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні

Розділ 1  Підготовка проектів нормативно-правових документів та аналітичне забезпечення

1.1. Підготовка пропозицій до проектів законодавчих, нормативних актів та районних програм

1.1.1.

 

 

 

Здійснити аналіз стану виконання завдань та заходів по забезпеченню профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД по Волноваському району на  2014-2018 роки з наступним заслуховуванням результатів на засіданні РР

щоквартально

Головний лікар ЦРЛ

1.1.2.

 

 

 

Проаналізувати хід впровадження та напрацювання проекту «Створення сприятливої суспільно-політичної ситуації для переходу на амбулаторну форму лікування туберкульозу в Україні»

ІV квартал 2018р.

Головні лікарі ЦРЛ, РЛ № 1, РЦПМСД

1.1.3.

 

Затвердити на засіданні РР план з інфекційного контролю за туберкульозом по Волноваському району на 2018 рік

 І квартал 2018р.

 

Головні лікарі ЦРЛ, РЛ № 1, РЦПМСД

1.1.4.

 

 

Розробити Стратегію забезпечення сталої відповіді на епідемію ВІЛ/СНІД та туберкульозу, в т. ч. хіміорезистентного, у Волноваському районі

І квартал 2018р.

 

Головні лікарі ЦРЛ, РЛ № 1, ВРЦПМСД

1.1.5.

 

Підготувати та затвердити головою РР після кожного засідання доручення або інші розпорядчі документи РДА

Після кожного засідання

Секретар РР

Розділ 2.  Підготовка та проведення засідань РР

2.1.

 

Підготувати та провести засідання РР

згідно плану засідань РР на 2018 р.

Голова та секретар РР

Розділ 3.  Організація та проведення заходів

3.1.

 

 

 

Прийняти участь в акціях до Всесвітнього Дня боротьби з туберкульозом (24 квітня),

Всесвітнього Дня пам`яті людей, що померли від СНІДу (третя неділя травня),

Всесвітнього Дня солідарності з людьми, які живуть з ВІЛ/СНІДом (1 грудня)  

 

квітень

 

травень

 

грудень

Головні лікарі ЦРЛ, РЛ № 1, РЦПМСД, ЦСССМ, відділ освіти Волноваської РДА, Волноваське ПТУ, Великоанадольський лісовий коледж

 

3.2.

 

 

Організація систематичного скринінгу осіб, які знаходились в контакті з хворими на ТБ та груп високого ризику щодо захворювання на ТБ

2 рази/рік

Головні лікарі ЦРЛ, РЛ № 1, РЦПМСД

3.3.

 

 

 

Зміцнення моделі комплексного надання послуг хворим на туберкульоз, профілактика та лікування ТБ із залученням громад шляхом широкого застосування сучасних інформаційних та комунікаційних технологій

постійно

Головні лікарі ЦРЛ, РЛ № 1, РЦПМСД

3.4.

 

 

 

Забезпечення соціальної підтримки пацієнтів з ТБ, МРТБ, орієнтованої на потреби пацієнтів, членів їх родин з метою забезпечення прихильності до лікування та завершення повного курсу

2 рази/рік

Голова РР, головні лікарі РЛ № 1, РЦПМСД

3.5.

 

Забезпечення безперервності надання послуг ВПО, мігрантам та особам без громадянства

Постійно

Головні лікарі ЦРЛ, РЛ № 1, РЦПМСД

3.6.

 

 

 

 

Налагодження взаємодії між ЛПЗ, Волноваським ВП ГУНВП в Донецькій області, Волноваським РВ з питань пробації щодо профілактики, діагностики туберкульозу, звітності, обміну інформацією 

 

 

Постійно

Начальник Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області, начальник Волноваського РВ з питань пробації, головні лікарі РЦПМСД , РЛ №1

3.7.

Формування навичок здорового способу життя серед школярів, учнівської молоді району

Постійно

Відділ освіти Волноваської РДА, ПТУ, Великоанадольський лісовий коледж

3.8.

Сприяти діяльності благодійних та громадських організацій, що надають соціальні послуги з профілактики ВІЛ, догляду та підтримки ВІЛ-позитивних осіб

Постійно

Волноваська РДА,

головні лікарі ЦРЛ, РЛ № 1, РЦПМСД

3.9.

Стан інформаційно-просвітницької роботи з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу

IV квартал

 

Головні лікарі ЦРЛ, РЛ № 1, РЦПМСД,

директор ЦСССМ, начальник відділу освіти Волноваської РДА

3.10.

Проаналізувати та доповісти на засіданні РР стан добровільного консультування та тестування на ВІЛ населення району

2 рази на рік

Головні лікарі   ЦРЛ, РЛ №1, ЦПМСД

3.11.

Стан фінансування та забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями

ІІ, ІV квартал

Головні лікарі  РЦПМСД, ЦРЛ

3.12.

 

 

 

Проаналізувати стан забезпечення медичних працівників засобами індивідуального захисту для профілактики професійного інфікування ВІЛ-інфекцією

ІІІ квартал

Головні лікарі ЦРЛ, РЛ № 1, РЦПМСД, стоматологічної поліклініки

3.13.

 

 

 

Забезпечення функціонування єдиного електронного реєстру хворих на туберкульоз

 2018 р.

Волноваська РЛ №1

3.14.

Організація системи ефективного моніторингу за станом проведення імунопрофілактики, імунодіагностики туберкульозу і негативних наслідків застосування вакцини БЦЖ та туберкуліну

ІV квартал

 

Головні лікарі ЦРЛ, РЛ № 1, РЦПМСД

3.15.

 

 

 

Контроль за виконанням заходів по запобіганню  внутрішньолікарняного поширення ВІЛ-інфекції , у т. ч. для запобігання професійного інфікування

 ІІ квартал

Головні лікарі ЦРЛ, РЛ № 1, РЦПМСД,

стоматологічної поліклініки

3.16.

Моніторинг і оцінка виконання плану інфекційного контролю з туберкульозу в ЛПЗ району

 ІІІ квартал

Головні лікарі ЦРЛ, РЛ № 1, РЦПМСД

3.17.

 

 

Стан діагностики, захворюваності, профілактики, лікування ВІЛ/СНІДу та туберкульзу

Щоквартально

Головні лікарі ЦРЛ, РЛ № 1, РЦПМСД

3.18.

 

 

 

.

Проведення соціально - профілактичних бесід, лекцій, відеолекторіїв з профілактики ВІЛ/СНІДу та туберкульозу серед учнівської молоді району, ПТУ, Великоанадольського лісового коледжу

Протягом 2018 року

ЦСССДМ, відділ освіти Волноваської РДА, ПТУ, Великоанадольський лісовиий коледж

3.19.

Гуманітарна допомога хворим на туберкульоз

Протягом 2018 року

Волноваська районна організація Товариства Червоного Хреста

Розділ 4.   Інформаційне забезпечення діяльності РР

4.1.

Висвітлювати діяльність РР в ЗМІ

постійно

Голова, заступник голови, секретар, члени РР

4.2.

Здійснювати регулярне оновлення інформації про діяльність РР на веб-сайті РДА

Щокварталу

Секретар РР

 

Розділ 5.   Внутрішньо-організаційна робота

5.1.

Підготувати план роботи та план засідань РР на 2018 рік.

Січень 2018р.

Секретар та члени РР

5.2.

Моніторинг виконання рішень РР

Щокварталу

Секретар РР

5.3.

Відстежувати дотримання Положення та Регламенту РР в частині процедури делегування повноважень членами РР

Протягом 2018 року

Секретар РР

 

 

П Л А Н З А С І Д А Н Ь Волноваської районної ради з питань протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2018 рік

№п/п

                      Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні

1.

1. Підготувати річний звіт про роботу РР за 2017 рік.

2. Розробити пропозиції щодо плану роботи РР, плану засідань на 2018 рік та затвердити їх на засіданні РР.

3.Розробити та затвердити на засіданні РР план з інфекційного контролю за туберкульозом по Волноваському району на 2018 рік.

4. Розробити Стратегію забезпечення сталої відповіді на епідемію ВІЛ/СНІД та туберкульозу, в т. ч. хіміорезистентного, у Волноваському районі.

5. Здійснити аналіз стану виконання завдань та заходів по забезпеченню профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД по Волноваському району на  2014-2018 роки за 2017 рік.

6. Стан діагностики, захворюваності, профілактики, лікування туберкульозу за 2017 рік серед населення району.

І квартал

2018 р.

1. Голова РР Весьолкіна А.О.,

головний лікар Волноваської ЦРЛ

Саранов В.Ф.

2. Голова РР Весьолкіна А.О.,

члени РР

3. Лікар-фтизіатр ВРЛ №1

Самарська Н.С.

4. Головний лікар Волноваської ЦРЛ Саранов В.Ф., головний лікар ВРЛ №1 Коваленко В.Я., головний лікар ВРЦПМСД

Юрченко Є.В.

5. Заступник головного лікаря Волноваської ЦРЛ Балабан А. І.

6. Лікар-фтизіатр ВРЛ №1

Самарська Н.С.,

заступник головного лікаря ВРЦПМСД Карасьова Н. І.

2.

1. Проаналізувати та доповісти на засіданні РР стан добровільного консультування та тестування на ВІЛ населення району за І квартал 2018 року.

2. Стан фінансування та забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями.

3. Контроль за виконанням заходів по запобіганню  внутрішньолікарняного поширення ВІЛ-інфекції , у т. ч. для запобігання професійного інфікування.

4. Організація систематичного скринінгу осіб, які знаходились в контакті з хворими на ТБ та груп високого ризику щодо захворювання на ТБ.

ІІ квартал 2018 р.

1.Заступник головного лікаря Волноваської ЦРЛ Балабан А. І.

2. Головний лікар ВРЦПМСД

Юрченко Є.В., головний лікар Волноваської ЦРЛ Саранов В.Ф.

3. Головний лікар Волноваської ЦРЛ Саранов В.Ф., головний лікар ВРЛ №1 Коваленко В.Я., головний лікар ВРЦПМСД

Юрченко Є.В., головний лікар Волноваської стоматологічної поліклініки Гальченко О.Ф.

4. Лікар-фтизіатр ВРЛ №1

Самарська Н.С.,

заступник головного лікаря ВРЦПМСД Карасьова Н. І., заступник головного лікаря Волноваської ЦРЛ Балабан А. І.

3.

1. Моніторинг і оцінка виконання плану інфекційного контролю з туберкульозу в ЛПЗ району.

2. Стан діагностики, захворюваності, профілактики, лікування ВІЛ/СНІДу та туберкульозу за перше півріччя 2018 р.

3. Забезпечення соціальної підтримки пацієнтів з ТБ, МРТБ, орієнтованої на потреби пацієнтів, членів їх родин з метою забезпечення прихильності до лікування та завершення повного курсу

4. Проаналізувати стан забезпечення медичних працівників засобами індивідуального захисту для профілактики професійного інфікування ВІЛ-інфекцією

ІІІ квартал 2018 р.

1. Головний лікар Волноваської ЦРЛ Саранов В.Ф., головний лікар ВРЛ №1 Коваленко В.Я., головний лікар ВРЦПМСД

Юрченко Є.В.

2. Лікар-фтизіатр Волноваської районної лікарні №1Самарська Н.С.,

заступник головного лікаря ВРЦПМСД Карасьова Н. І., заступник головного лікаря Волноваської ЦРЛ Балабан А. І.

3. Головний лікар ВРЛ №1

Коваленко В.Я., головний лікар ВРЦПМСД

Юрченко Є.В.

4. Головний лікар Волноваської ЦРЛ Саранов В.Ф., головний лікар ВРЛ №1 Коваленко В.Я., головний лікар ВРЦПМСД

Юрченко Є.В., головний лікар Волноваської стоматологічної поліклініки Гальченко О.Ф.

4.

1. Щодо проблемних питань реалізації спільних заходів з ко-інфекції ТБ/ВІЛ.

2. Моніторинг за станом проведення імунопрофілактики, імунодіагностики туберкульозу і негативних наслідків застосування вакцини БЦЖ та туберкуліну

3. Стан інформаційно-просвітницької роботи з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу

4. Стан виконання завдань та заходів по  роботі з дітьми та молоддю з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу. Проведення соціально- профілактичних бесід, лекцій,

відеолекторіїв з профілактики ВІЛ/СНІДу та туберкульозу серед учнівської молоді району, ПТУ, Великоанадольського лісового коледжу

5. Стан фінансування та забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями.

ІV квартал 2018 р.

1. Головний лікар Волноваської ЦРЛ Саранов В.Ф., головний лікар ВРЛ №1 Коваленко В.Я., головний лікар ВРЦПМСД

Юрченко Є.В.

2. Лікар-фтизіатр Волноваської районної лікарні №1 Самарська Н.С., заступник головного лікаря ВРЦПМСД Карасьова Н. І., заступник головного лікаря Волноваської ЦРЛ Балабан А. І.

3. Головний лікар Волноваської ЦРЛ Саранов В.Ф., головний лікар ВРЛ №1 Коваленко В.Я., головний лікар ВРЦПМСД Юрченко Є.В.

4. Директор Волноваського районного центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді

Сечина В.М.,

начальник відділу освіти РДА

Кодберг Л.В., директор Волноваського ПТУ

Слівний А.В.,

директор Великоанадольського лісового коледжу Пятигорець Н.С.

5. Головний лікар ВРЦПМСД

Юрченко Є.В., головний лікар Волноваської ЦРЛ Саранов В.Ф.

ЗВІТ ПРО РОБОТУ районної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу Волноваської райдержадміністрації за 2017 рік

 1. Перелік підготовлених проектів нормативних документів

Районна ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу Волноваської райдержадміністрації (далі – РР) створена розпорядженням голови райдержадміністрації від 11.08.2008 р. №421 «Про районну раду з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу», зареєстрованого в Волноваському районному управлінні юстиції Донецької області 19 серпня 2008 року за № 28/451. Зазначеним розпорядженням затверджено Положення про районну раду та її посадовий склад у відповідності з рекомендаціями обласної ради. Розпорядженнями голови райдержадміністрації від 09.11.2012 року № 732, від 24.05.2017 року № 277 «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 11.08.2008 р. № 421», внесені зміни до складу районної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.                                   

 1. Проведення засідань Ради, аналіз виконання прийнятих рішень, їх вплив на ситуацію в районі. Кількісні та якісні зміни.

В 2017 році проведено 4 засідання РР, на яких розглядалися наступні питання.

Засідання № 1 від 22.06.2017 р.:

 1. Ознайомлення зі складом РР, Положенням про районну раду з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, регламентом, Положенням про політику уникнення конфлікту інтересів.
 2. Стан захворюваності туберкульозом у районі, його раннє виявлення та діагностика.

З 11 пунктів протокольного рішення засідання РР від 22.06.2017 р. виконано 11 (100 %).

Засідання № 2 від 27.07.2017 р.:

 1. Аналіз виконання рішення РР за 22.06.2017 р.
 2. Затвердження плану роботи, плану засідань районної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2017 рік.                
 3. Щодо стану епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції у Волноваському районі у 2016 році та проблемні питання в організації заходів з профілактики ВІЛ. Шляхи їх вирішення.
 4. Аналіз виконання Програми подолання епідемії туберкульозу у Волноваському районі за 2016 рік, аналіз захворюваності туберкульозом за I півріччя 2017 року. Проблемні питання. Шляхи їх вирішення.

З 11 пунктів протокольного рішення засідання РР від 27.07.2017 р. виконано 11 (100%).

Засідання № 3 від 28.09.2017 р.:

 1. Аналіз виконання рішення РР за 27.07.2017 р.
 2. Проблемні питання щодо переадресації хворих на туберкульоз, що звільнилися з виправних установ Донецької області та їх медико-соціального супроводу, координація дій між медичними закладами району, Волноваським ВП ГУНП в Донецькій області, Волноваським РВ з питань пробації щодо комунікації, звітності та зв’язку.
 3. Щодо стану епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції у Волноваському районі за I півріччя 2017 року та проблемні питання в організації заходів з профілактики ВІЛ. Шляхи їх вирішення.
 4. Обговорення та затвердження плану з інфекційного контролю за туберкульозом по району.
 5. Аналіз стану забезпечення медичних працівників засобами індивідуального захисту для профілактики професійного інфікування ВІЛ-інфекцією.
 6. Щодо проблемних питань реалізації Плану спільних заходів з ко-інфекції ТБ/ВІЛ.
 7. Щодо стану моніторингу за проведенням імунопрофілактики, імунодіагностики туберкульозу і негативних наслідків застосування вакцини БЦЖ та туберкуліну.

З 13 пунктів протокольного рішення засідання РР від 28.09.2017 р. виконано 13 (100%).

Засідання № 4 від 30.11.2017 р.:

 1. Аналіз виконання рішення РР від 28.09.2017 р.
 2. Аналіз стану провадження районної системи моніторингу та оцінки програми з протидії туберкульозу за 9 місяців 2017 року.
 3. Про забезпечення безперервності надання послуг з діагностики та лікування туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу внутрішньо переміщеним особам, мігрантам та особам без громадянства.
 4. Стан виконання завдань та заходів по роботі з дітьми та молоддю з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу.
 5. Моніторінг і оцінка виконання плану інфекційного контролю з туберкульозу в ЛПЗ району.
 6. Аналіз стану добровільного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію населення району.
 7. Організація систематичного скринінгу осіб, які знаходились в контакті з хворими на туберкульоз та груп високого ризику щодо захворювання на туберкульоз.
 8. 8. Виконання плану туберкулінодіагностики дітям до 14 років за 11 місяців 2017 року.

З 6 пунктів протокольного рішення засідання РР від 01.12.2017 р. виконано 6 (100%).

На кожне засідання було підготовлено наступні документи: порядок денний засідання, довідки щодо питань порядку денного, проект рішення, протокольне рішення, інформація про виконання попереднього протокольного рішення засідання районної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.                    

Завдяки прийнятим рішенням на протязі 2017 року вирішені наступні питання:

 1. Забезпечено винесення на порядок денний засідань РР проблемних питань щодо координації роботи всіх залучених до виконання завдань та заходів по забезпеченню профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД по Волноваському району на 2014-2018 роки, виконання Програми протидії захворюванню туберкульозом у Волноваському районі на 2013-2016 роки установ та організацій, виконання рішень Національної, обласної рад, Указів Президента, Доручень КМУ та інше.
 2. Забезпечено обов’язковий контроль за виконанням рішень попередніх засідань.

 

 1. Проведення заходів, що були ініційовані Радою.

В звітному році РР були ініційовані заходи до Всесвітнього дня солідарності з людьми, які живуть з ВІЛ (1 грудня)

 1. Зусилля, спрямовані на інформування громадськості про діяльність Ради.

Після кожного засідання РР її діяльність висвітлювалася в ЗМІ, здійснювалося регулярне оновлення інформації про діяльність РР на веб-сайті РДА.

 

 1. Проведення організаційних питань функціонування Ради.

Робота РР в 2017 році проводилася згідно затвердженому плану, проводився моніторинг виконання рішень РР, в 2017 році заслухано всі планові питання згідно плану засідань РР.

Відбулося засідання

       01.12.2017 р. в малій залі райдержадміністрації відбулося засідання районної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу під керівництвом заступника голови райдержадміністраці Віктора Федоровича Саранова. Було заслухано 8 питань порядку денного, в т.ч. про стан епідемічної ситуації з туберкульозу у Волноваському районі за 9 місяців 2017 року, про надання послуг з діагностики та лікування туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу внутрішньо переміщеним особам, мігрантам та особам без громадянства, стан виконання завдань та заходів по роботі з дітьми та молоддю з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, аналіз стану добровільного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію населення району, виконання плану туберкулінодіагностики дітям до 14 років за 11 місяців 2017 року.

     По розглянутим питанням відповідальним особам надані доручення.

 • Ban Pr
 • Ban Urad
 • Ban Vr
 • Ban Don

© 2020  Волноваська районна державна адміністрація. Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт.

logo
Донецька область,
   м. Волноваха, вул. Героїв 51 ОМБр, 1
  +38(06244) 4-14-37