Соціальні гарантії на 2018 рік ·

  Із 1 січня Законом про Держбюджет на 2018 рік передбачено нові підвищені розміри прожиткового мінімуму (далі – ПМ) (для працездатних осіб: із 1 січня – 1 762 грн., із 1 липня – 1 841 грн., із 1 грудня – 1 921 грн.) та мінімальної заробітної плати (далі – МЗП, у місячному розмірі – 3 723 грн.; у погодинному – 22,41 грн.).

         Також у зв’язку з підвищенням МЗП збільшуються розміри штрафів за порушення трудового законодавства для юросіб та фізосіб-підприємців, які використовують найману працю. Так, за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору; оформлення на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час; виплату зарплати без нарахування та сплати ЄСВ штраф збільшується до 111 690 грн. (30 МЗП) за кожного працівника (більше див. у «БАЛАНСІ», 2018, № 3).

Перевірки

До статті 2 Закону України "Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"  внесені наступні зміни:

 до 31 грудня 2018 року мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

{Стаття 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2246-VIII від 07.12.2017}

до статті 3, зокрема, до 31 грудня 2018 року позапланові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються органами державного нагляду (контролю):

1) з підстави, передбаченої частиною другою цієї статті (за погодженням Державної регуляторної служби);

2) за письмовою заявою суб’єкта господарювання до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;

3) за рішенням суду;

4) у разі настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання;

5) у разі настання події, що має значний негативний вплив відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України, на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;

{Частину першу статті 3 доповнено пунктом 5 згідно із Законом № 2246-VIII від 07.12.2017}

6) для перевірки виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю).

Зміни у сплаті ЄСВ ·

 Із 1 січня набули чинності зміни до законодавства стосовно сплати та обліку ЄСВ, пенсійного страхування, зокрема:

 1) до Закону від 08.07.10 р. № 2464-VI (далі – Закон № 2464):

 -           змінено максимальну величину бази нарахування ЄСВ (тобто максимальний дохід застрахованої особи на місяць), яка тепер дорівнює 15 МЗП, встановленої законом, на яку нараховується ЄСВ. Тобто у 2018 році це 55 845 грн. (п. 4 ч. 1 ст. 1);

-           звільняються від сплати за себе ЄСВ фізособи-підприємці (у т. ч. спрощенці) та члени фермерських господарств, які отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону від 09.07.03 р. № 1058-IV, та отримують пенсію або соціальну допомогу (ч. 4 ст. 4);

-           збільшено мінімальний розмір ЄСВ для єдинників першої групи. Він тепер такий же, як і для єдинників інших груп, – не менше 22 % МЗП, тобто у 2018 році – не менше 819 грн. (виключено абзац другий п. 3 ч. 1 ст. 7);

2) до Закону від 09.07.03 р. № 1058-IV: ·          до страхового стажу для призначення пенсії за віком включаються періоди ведення підприємницької діяльності на спрощеній системі (п. 3 прим. 1 розд. ХV); ·         

 із 1 січня по 31 грудня 2018 року право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років мають особи за наявності страхового стажу не менше 25 років (ст. 26);

3) до Закону від 03.07.91 р. № 1282-XII: пенсія працюючих пенсіонерів не підлягає індексації (виключено ч. 3 ст. 10) . ·  

          

Реформування дорожньої галузі

Із 1 січня максимально дозволену швидкість руху транспортного засобу  у населених пунктах знижено до 50 км/год. (постанова КМУ від 10.11.17 р.               № 883).

До об’єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту автодоріг загального користування, проектування яких розпочинається із 1 січня, застосовуються вимоги щодо проведення контролю якості робіт, затверджені постановою КМУ від 28.12.16 р. № 1065.

Мораторій на продаж та нормативна грошова оцінка земель ·

Із 1 січня набувають чинності зміни до п. 14 та 15 розд. Х Земельного кодексу, якими продовжено дію мораторію на купівлю-продаж і відчуження іншими способами земельних ділянок сільгосппризначення та на внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств до вступу в силу закону про обіг земель сільгосппризначення, але не раніше 1 січня 2019 року (Закон, прийнятий на підставі законопроекту від 30.11.17 р. № 7530). ·        

  Пунктом 11 прикінцевих положень Закона України "Про Державний бюджет на 2018 рік" установлено, що у 2018 році за рішенням та в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, проводиться загальнонаціональна (всеукраїнська) нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення - оцінка земель сільськогосподарського призначення, яка проводиться одночасно на всій території країни.

Проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

Електроенергетика ·

     Із 1 січня за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання енергопостачальником або електророзподільним підприємством сплачується компенсація споживачам або замовникам (у разі недотримання гарантованих стандартів якості під час приєднання до електромереж) у розмірі, передбаченому додатком 2 до Порядку, затвердженого постановою НКРЕКП від 18.10.16 р. № 1841. ·         

Стандарти. Вимоги. Техрегламенти ·

 Із 1 січня у зв’язку із закінченням строку дії втратив чинність Декрет КМУ від 10.05.93 р. № 46-93 «Про стандартизацію і сертифікацію». ·         

Із 1 січня з метою припинення дії на території України стандартів колишнього СРСР скасовано міждержавні стандарти в Україні, що розроблені до 1992 року

Державні реєстри

  Із 1 січня надаються в електронній формі через веб-портал Мін’юсту витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна та витяг щодо кожного окремого запису (якщо знайдено декілька записів про обтяження рухомого майна) (постанова КМУ від 24.05.17 р. № 386).

Охорона здоров’я. Соціальне забезпечення ·

  Із 1 січня ст. 18 Основ законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.92 р. № 2801-XII застосовується у новій редакції, зокрема:

-           рівень фінансового забезпечення охорони здоров’я розраховується на підставі науково обґрунтованих нормативів;

-           медична допомога надається безоплатно за рахунок бюджетних коштів у закладах охорони здоров’я (далі – медзаклади) та фізособами– підприємцями, які зареєстровані та одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та з якими головні розпорядники бюджетних коштів уклали договори про медичне обслуговування населення (далі – договори);

-           договори укладаються в межах бюджетних коштів, передбачених на охорону здоров’я на відповідний бюджетний період, на підставі вартості та обсягу послуг з медичного обслуговування (далі – послуги), замовником яких є держава або органи місцевого самоврядування. Методика розрахунку вартості послуги, перелік платних послуг, вимоги до надавача послуг, порядок укладання договорів та типова форма договору затверджуються Кабміном;

-           медзаклади можуть використовувати для підвищення рівня якості обслуговування населення кошти юридичних та фізичних осіб; встановлюють плату за послуги, що надаються поза договорами, у встановленому законом порядку (Закон від 06.04.17 р. № 2002-VIII). ·         

 Із 1 січня 2018 року діє норма про щорічне встановлення Кабміном розміру середньої вартості путівки, замість якої (за бажанням громадянина, віднесеного до категорії 1 постраждалих від аварії на ЧАЕС, одного з батьків дитини з інвалідністю або особи, яка їх замінює) у разі відмови від санаторно-курортного лікування або відпочинку виплачується грошова компенсація у розмірі середньої вартості такої путівки (п. 24 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 23.11.16 р. № 854). ·       

          Із 1 січня 2018 року середня вартість путівки для виплати грошової компенсації замість путівки чорнобильцям, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою, визначається Мінсоцполітики щороку з розрахунку 35 % ПМ, встановленого на 1 січня відповідного року для осіб, які втратили працездатність (із заокругленням до 1 грн.).

У 2018 році – 481 грн. (постанова КМУ від 08.11.17 р. № 838). ·       

  Із 1 січня 2018 року дружинам (чоловікам), які втратили годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, віднесених до категорії 1, пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від причинного зв’язку смерті з Чорнобильською катастрофою (Закон від 13.04.17 р. № 2015-VIII). ·       

         Із 1 січня 2018 року оновлено норми Закону від 20.11.12 р. № 5492-VI стосовно посвідки на постійне проживання, що оформляється іноземцям та особам без громадянства, які мають дозвіл на імміграцію в Україну (ст. 31); посвідки на тимчасове проживання, яка оформляється іноземцям та особам без громадянства (ст. 32) (Закон від 14.07.16 р. № 1474-VIII).

  • Ban Pr
  • Ban Urad
  • Ban Vr
  • Ban Don

© 2017 Волноваська районна державна адміністрація. Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт.

logo
Донецька область,
   м. Волноваха, вул. 1-го Травня, 1
(06244) 4-14-37
vrga@volnov.dc.ukrtel.net