Заклади культури Волноваського району

Аналіз

       Основними завданнями відділу культури  і туризму  райдержадміністрації є реалізація державної політики в галузі культури і мистецтва. Заклади культури району планують свою роботу відповідно до законів України «Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про музеї і музейну справу», «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону археологічної спадщини», «Про музеї та музейну справу».

Станом на 01.01.2018 року мережа закладів культури району налічує 103 заклади культури, а саме:

- заклади клубного типу 47.

- бібліотек 48. Волноваська районна централізована бібліотечна система обєднує 46 бібліотек. А також є 2 бібліотеки, які фінансуються за рахунок коштів місцевої ради.

- музейні заклади – 1+5 (Волноваський районний краєзнавчий музей і 5 філій - музеї історії селищ Благодатне і Новотроїцьке, сел Валер’янівка, Микільське і Стрітенка).

- школи естетичного виховання – 2 (Волноваська ШМ і Володимирівська ШМ).

В закладах культури  Волноваського району працює  412  працівників,   кількість  клубних формувань  - 467, в них займається  учасників  -  6222, з них  дітей  -  3881. З них колективів художньої  творчості  – 196, з них для дітей 140, в них учасників  - 2843,  з них дітей  - 2353.

38 колективів району носить почесне  звання «народний» («зразковий»).

У 2017 році були проведені культурно-мистецькі  заходи, присвячені державним, народним та професійним святам. Загальна кількість заходів  складає 5387,   із них  2216 для  дітей. Кількість відвідувачів  556091. 

Підводячи підсумки роботи за 2017 рік, слід зазначити, що приділяється увага поліпшенню рівня роботи закладів культури, посиленню їх ролі в організації культурного дозвілля та відпочинку населення, збереженню та зміцненню матеріально-технічної бази установ культури. Першочерговими завданнями залишаються питання фінансування сфери, відродження, збереження і примноження фольклору, організація змістовного дозвілля молоді, підвищення фахового рівня клубних та бібліотечних працівників, покращення організації та проведення свят, фестивалів, оглядів - конкурсів, виставок, а також участь колективів художньої самодіяльності в  районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних заходах.

Протягом 2017 року колективи художньої самодіяльності Волноваського району прийняли участь в 21 обласному заході, що складає 100% до 2016 року;  у 22 всеукраїнських заходах, що в 1,7 рази більше ніж у 2016 році, а також  у 13 міжнародних, що складає 108,3 % до 2016 року.

Музеї

На території  Волноваського  району діє районний краєзнавчий  музей, до складу якого входять, на правах філій, п’ять музеїв історії селищ Благодатне і Новотроїцьке, сел Валер’янівка, Микільське і Стрітенка. 

Робота Волноваського районного краєзнавчого музею у 2017 році була спрямована на виконання основних положень та вимог Законів України «Про культуру», «Про охорону культурної спадщини», «Про музеї та музейну справу», Указів Президента України: № 871/2014 від 13.11.2014 «Про день Соборності України», №17/2016 «Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років», №357/2016 «Про відзначення в Україні 500-річчя Реформації»,  від 23.03.2017р. № 75/2017 «Про заходи у зв`язку з 80-ми роковинами Великого терору-масових політичних репресій 1937-1938 років»;  № 84/2017 «Про відзначення у 2017 році Дня пам’яті та примирення і 72-ої річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні», № 300/2017 від 30.09.2017 «Про відзначення у 2017 році Дня Гідності та Свободи», Постанови Верховної Ради України від 28.11.2006р. №384/V «Про посилення охоронних заходів щодо збереження культурних цінностей»; розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 550-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2018 роки у зв`язку з 85-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні», розпорядження голови облдержадміністрації  від 05.10.2016 р. № 886 «Про Програму розвитку краєзнавства в Донецькій області на 2016-2018 роки».

ОСНОВНІ    ПОКАЗНИКИ    РОБОТИ

              Зміст роботи

План

2017

Виконання

2017

Питома

вага (%)

Кількість відвідувань

18250

18250

100,0%

Кількість екскурсій

540

542

107,2%

Зібрати і обробити експонатів

290

311

106,9%

Кількість виставок

60

77

128,3%

Надати консультацій

65

77

118,5%

В ході виконання поставлених завдань основна увага  спрямована на забезпечення охорони та збереження пам’яток музейного фонду, музейну безпеку. Розроблені та діють Положення:

- Про дії працівників музею на випадок екстремальних ситуацій;

- Правила, режим та переміщення відвідувачів при огляді музею;

- План евакуації людей і матеріальних цінностей музею на випадок виникнення пожежі.

Розроблені Інструкції:

- з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки і виробничої санітарії для працівників музею;

-  про ключове господарство.

А також:

- колективний договір;

- правила внутрішнього трудового розпорядку;

- посадові інструкції працівників музею;

- положення про відповідального чергового сторожа.

Охорона музею здійснюється в денний час працівниками музею, у нічний час – сторожова охорона.

У взаємодії з шкільними і позашкільними закладами, бібліотеками, районною радою ветеранів використовуються різноманітні форми роботи: зустрічі з ветеранами війни і праці, воїнами АТО, ліквідаторами аварії на ЧАЕС, цікавими людьми, проводяться уроки з краєзнавства і уроки історії,  тематичні уроки і  уроки пам’яті  для різних категорій відвідувачів.

Окрема увага приділяється процесам автоматизації та комп’ютеризації діяльності музею. В музеї є свій сайт, на якому розміщуються фотозвіти  заходів, а також музей активно публікується на сторінках  у соціальній мережі  Facebook. Варто зауважити, що на даний час філії Волноваського районного краєзнавчого музею не мають оргтехніки та мережі Internet, що спричиняє незручності у роботі і унеможливлює впровадження системи обліку музейних експонатів та цінностей.

Протягом року проводились дослідження за темами : «Обмін територіями між УРСР та ПНР в 1951 році», «Видатні жителі району та міста» (районний), «Пам’ятні дати заснувань сел, селищ, організацій району та міста» (районний). Дослідження за темою «АТО» проводилися всіма філіями протягом року і стало ключовим для Волноваського районного краєзнавчого музею. Ця тема є основною і її вивчення розраховане на довгостроковий період із залученням військових, родичів загиблих Героїв, журналістів, громадських організацій та пошукових груп.

За результатами досліджень готуються теми екскурсій, матеріали публікуються на сторінках районної газети, використовуються в організації виставок, проведенні масових заходів.

Наукове комплектування фондів здійснюється на основі плану комплектування. Таким чином у фонди музею  надійшло предметів основного фонду всього - 311  від підприємств, установ та організацій, приватних осіб, політичних партій, передвиборчих матеріалів.  в т.ч. у районний      музей - 101,  у  музеї - філії –  210.    

Серед надходжень: речові предмети проведення АТО, побутові речі 50-х-60-х, 70-х-80-х, 90-х років XX століття, речі та документи періоду Другої Світової війни 1941-1945 років, документи і спогади жертв Голодомору 1932-1933 років, політичних репресій 1937 року, афганських і чорнобильських подій, політичних партій, предмети декоративно-прикладного і ужиткового мистецтва, реферати і документальні матеріали земляків.

Постійно проводяться засідання фондово-закупівельної комісії, документальний та електронний облік експонатів, створення науково-довідкової інформації. Здійснюється підбір та видача фондових матеріалів для створення нових експозицій і виставок. У 2017 році проводився аналіз стану всіх музейних предметів, що знаходяться на обліку у Волноваському районному краєзнавчому музеї.

Проводилась звірка наявності предметів з дорогоцінних металів і коштовного каміння з обліково-фондовою документацією.

Розроблено Положення  про фонд музею, Інструкції по «Обліку та збереженню колекцій музею», по «Обліку та збереженню предметів з дорогоцінних металів і коштовного каміння» та проект Положення «Про роботу дослідників у фондосховищі». Затверджено план основних заходів, щодо посилення збереження предметів, що входять до державної частини Музейного фонду України, рухомого та нерухомого майна районного музею та музеїв – філіалів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, визначені групи предметів, які підлягають евакуації або особливим заходам збереження, реальні потреби у матеріально – технічних ресурсах та обсягів площ і умов, які потрібні для зберігання (в тому числі і запасів необхідних матеріалів для груп предметів, що підлягають евакуації або особливим умовам зберігання), призначені відповідальні за підготовку та організацію евакуації у разі її оголошення, проведено інструктаж співробітників, відповідальних за підготовку та організацію збереження музейних цінностей, що залишаються на місці.

Постійно проводиться загальна систематизація фондів з групами зберігання, складаються топографічні описи за класифікацією предметів, здійснюється контроль за розміщенням експонатів в експозиціях і на виставках.

Проводиться профілактичний огляд експонатів. Двічі на рік навесні та по осені проводиться провітрювання та просушка експонатів тварин та птахів. Щомісячно проводиться дератизація приміщень від шкідливих комах і гризунів, санітарні дні в фондосховищі районного музею. Вікна затемнені від денного світла.

На основі своїх фондів  та громадських зібрань музей проводить масово – просвітницьку та культурно – виховну роботу серед різних груп населення,  шляхом проведення тематичних та оглядових  екскурсій, зустрічей, уроків народознавства та уроків краєзнавства, уроків за темами  по  національно - патріотичному вихованню, зустрічі з воїнами ЗСУ та учасниками АТО. 

У 2017 році у Волноваському районному краєзнавчому музеї та філіях організовано виставок  та експозицій – 77,  в т.ч.: постійних експозицій – 2, з фондів музею –  75.                                                                                         Серед них присвячені новорічним, Різдвяним і Великоднім  святам, Дню Соборності України, Дню ушанування учасників бойових дій на території інших держав, до 31 - річниці аварії на ЧАЕС, Дню перемоги над нацизмом у другій світовій війні, до Дня Конституції України, до 26 - річниці Незалежності України,  до Дня визволення Донбасу  та України від фашистських загарбників, річниці Революції Гідності і Свободи, до Дня жертв пам`яті  Голодомору  України,  до Дня Захисників України, народні обряди та традиції та інші.   

           Волноваська  районна централізована бібліотечна система

За адміністративно-територіальним розподілом Волноваський район об’єднує на підконтрольній території 94 населених пункти. З них бібліотечним обслуговуванням охоплено 87 населених пунктів. З них: місто Волноваха – районний центр, 6 селищ міського типу, 6 селищ та 74 сіл. На території району проживає 92702 мешканців, з них у м. Волноваха – 22502, у селищах міського типу – 26116, у селищах – 1860, сільське населення – 40224. Із загальної кількості населення на території району проживає дітей віком до 15 років 12073, юнацтва – 8849.

Усе населення району обслуговує 103 бібліотеки різних систем і відомств, це на одну бібліотеку менше ніж у 2016 році. У 2017 році у зв’язку з реорганізацією заводу в смт. Донське була закрита технічна бібліотека.

На сьогодні населення обслуговується бібліотеками, а саме: публічні бібліотеки системи Міністерства культури і туризму України – 48; бібліотеки навчальних закладів – 49: з них бібліотек загальноосвітніх шкіл - 47, 1 бібліотека професійно-технічного училища і 1 бібліотека Великоанадольського лісного коледжу; публічні, спеціалізовані і спеціальні бібліотеки інших систем і відомств – 7: з них, 2 - технічні, 1 профспілкова, 1- бібліотека Маріупольської лісної науково-дослідницької станції, 1 - бібліотека районної лікарні, 1 - бібліотека школи мистецтв.

Бібліотечний фонд усіх бібліотек нараховує 1352087 екземплярів. Протягом року бібліотеки району обслуговують 47123 користувача. Книговидача складає 929202 екземпляра.

У звітному році робота бібліотек Волноваської ЦБС була спрямована на розвиток національної правосвідомості; патріотичне виховання, як основу духовного розвитку особистості; морально – етичне виховання; продовження партнерства бібліотеки та сім’ї заради дітей; сприяння безперервній освіті всім бажаючим; забезпечення доступу до глобального інформаційного простору в умовах безперервного розвитку інформаційних мереж; надання користувачам як інформації, так і можливості читати для задоволення; підвищення комфортності бібліотечного середовища, позитивного іміджу бібліотеки;  організація відпочинку і дозвілля населення   з використанням  всіх ресурсів бібліотек; поповнення  та   збереження  бібліотечного  фонду; стимулювання та підтримка інтересу до бібліотек; співробітництво з  владними  структурами  та громадськими організаціями; участь в реалізації   національних, обласних, районних цільових комплексних програм, визначних  та  знаменних   подій  2017 року; сприяння популяризації літератури по спорту та здорового образу життя.

Керуючись «Концепцією Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на 2016-2020 роки», пріоритет у роботі було надано національно - патріотичному вихованню дітей та молоді. У своїй діяльності бібліотеки намагаються своєю роботою сприяти формуванню соціальної особистості, національної свідомості, почуття гідності, честі, поваги до історії свого народу, формуванню правової та екологічної культури, утворенню здорового способу життя, розвитку духовності, захисту моралі, вихованню економічного мислення.

  Бібліотечна мережа Волноваської районної ЦБС об’єднує 46 бібліотек:

-         центральна районна бібліотека;

-         4 бібліотеки для дітей;

-         6 міські бібліотеки;

-         35 сільських бібліотек.

 Дві бібліотеки системи Міністерства культури і туризму не об’єднанні в ЦБС і знаходяться на балансі сільських рад.

У  малонаселених селах організована робота 20 бібліотечних пунктів по обслуговуванню населення.

Ремонти у бібліотеках:

У 2017 році поточні ремонти в бібліотеках пройшли за рахунок співпраці бібліотек з Міжнародним Медичним корпусом, а саме:

-         Гранітненська сільська бібліотека ( повна заміна системи опалення);

-         Андріївська бібліотека для дітей (заміна вікон і дверей);

-         Андріївська бібліотека для дорослих (заміна вікон і ліноліума);

-         Старогнатівська сільська бібліотека (ремонт стелі і заміна ліноліума).

За кошти районного бюджету була розроблена проектно – кошторисна документація на суму 45,0 тис.грн.

У 2017  році були придбані основні засоби, на суму 46,2 тис.грн.  а саме:

Ноутбук, проектор, екран, кольоровий принтер, фотоапарат.

Володимирівській міській бібліотеці-філії був подарований Благодійним фондом «Агротурбота» комп’ютер, центральна районна бібліотека передала МФУ. За кошти районного бюджету бібліотека з 01 грудня була підключена до мережі Інтернет.

Школи мистецтв

Волноваська школа мистецтв

Кількість штатних одиниць – 38, з них у галузі культури – 28 одиниці.

Відділи - фортепіанний, струнно-смичковий, теоретичний, відділ народних інструментів, художнє відділення.

Основні напрямки діяльності закладу є освітньо - викладацька робота  в галузі музичного та образотворчого мистецтва. Основні завдання, що вирішувались протягом року педагогічним колективом  закладу,    передбачали    удосконалення     професійного    та викладацького рівня, узагальнення досвіду роботи ведучих викладачів, спрямованість у навчальному процесі та у суспільному житті колективу школи на національно-патріотичне виховання (виховні та інформаційні години, тематичні уроки, репертуар українських композиторів, концерти для захисників Вітчизни, виступи для солдатів на передовій, малюнки солдатам,  формування мовленнєвої культури, виховання в учнях почуття поваги до державних символів, організація виставок, що ілюструють становлення та розвиток української державності, участь в  інших заходах до державних свят України, історичних дат),  широке пропагування музичного та образотворчого мистецтв (концерти учнів та викладачів, лекції, бесіди, пересувні виставки робіт учнів художнього класу, консультації для викладачів загальноосвітніх шкіл міста та району з питань музики та живопису).

Володимирівська школа мистецтв

Кількість штатних одиниць – 13, з них у галузі культури – 9 одиниці.

Основні напрямки роботи:

-    гра на музичних інструментах (фортепіано, синтезатор, акордеон, баян, гітара);

-    вокальний спів (сольний, ансамблевий,  хоровий, автентичний);

-    ансамблева гра на музичних інструментах;

-    музично-теоретичні дисципліни;

-    постанова обрядових спектаклів;

-    постанова мюзиклів;

-    образотворче мистецтво.

МІЖНАРОДНІ КОНКУРСИ

Назва конкурсу, місто, дата проведення

 

Лауреати

Дипломанти

XVI INTERNATIONAL VISUAL ART COMPETITIN "I LIVE BY THE SEA" ( «Я живу біля моря»), 10.03. 2017 Латвія м. Юрмала

3

ХІІ Міжнародний конкурс живопису і графіки «На своїй землі», Республіка Бєларусь, 20.03.2017

1

5

Y Міжнародний фестиваль-конкурс музичного мистецтва «Київський колорит», 31.03-02.04.2017  м. Київ

17

Y Міжнародний фестиваль-конкурс музичного мистецтва «Київський колорит» (Соліст з оркестром ІІ тур), 2017  м.Київ

2

Міжнародний фестиваль «Майбутнє країни»

м. Маріуполь, 02.06.2017 р.

9

ВСЕУКРАЇНСЬКІ КОНКУРСИ

Назва конкурсу, місто, дата проведення

 

Лауреати

Дипломанти

YІ Всеукраїнський конкурс-огляд юних піаністів ім. Олени Вериківської, м. Київ 24.03-25.03.2017

1

Всеукраїнський конкурс ансамблів та оркестрів струнно-смичкових інструментів «Зіграємо разом:Схід України-Маріуполь», м. Маріуполь, 20.05.2017

1

YІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс музичного мистецтва «Київський колорит», м. Київ 27-29.10. 2017

9

Всеукраїнський спеціалізований фестиваль-конкурс «Українське намисто», м. Краматорськ

18.11.2017

4

1

ІІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс музичного мистецтва «Дніпровські хвилі»,

м. Дніпро 01.12.-03.12.2017

8

VІІ Всеукраїнський дитячий конкурс пейзажу

«Мій рідний край»,

м. Вінниця грудень, 2017

2

ОБЛАСНІ КОНКУРСИ

Назва конкурсу, місто, дата проведення

 

Лауреати

Дипломанти

Обласний конкурс з музично-теоретичних дисциплін «Бахмутська весна», м. Бахмут 08.04.2017

2

1

ІV Відкритий конкурс юних виконавців «VIVACE», м. Маріуполь, 29.04-30.04.2017

8

1

ІY Відкритий конкурс-фестиваль «Карабиць-фест», м. Торецьк, квітень 2017

1

Обласний фестиваль-конкурс «Український Мікеланджело», 29.04.17, м. Краматорськ

2

Враховуючи вищезазначене слід зазначити, що робота закладів культури протягом 2017 року є задовільною і спрямована на реалізацію державної політики в галузі культури і мистецтва.

На 2018 рік заплановані заходи, направлені на підвищення рівня надання культурних послуг населенню, а також розвитку і модернізації закладів культури Волноваського району.

  • Ban Pr
  • Ban Urad
  • Ban Vr
  • Ban Don

© 2020  Волноваська районна державна адміністрація. Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт.

logo
Донецька область,
   м. Волноваха, вул. Героїв 51 ОМБр, 1
  +38(06244) 4-14-37