Проєкт розпорядження голови РДА "Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації"

ПРОЄКТ

 УКРАЇНА

ВОЛНОВАСЬКА   РАЙОННА   ДЕРЖАВНА   АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

  

від __________________ № _____

                           м.Волноваха

Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації

         Відповідно до статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг», згідно розпорядження голови райдержадміністрації  від 24 квітня 2019 року № 209 «Про затвердження Положення про Управління з питань надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації», керуючись статтями 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» з о б о в ' я з у ю:

 1. Затвердити Регламент Центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації (додається).
 1. Сектору з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації (Ягупова Ольга) забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) в установленому порядку.
 1. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова райдержадміністрації

О. Капітоненко

   ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови райдержадміністрації

    ____________ року № ___

РЕГЛАМЕНТ

Центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації

 

 1. Загальна частина

 

         1.1. Цей Регламент визначає порядок організації роботи Центру надання адміністративних послуг Волноваської районної державної адміністрації (далі – Регламент), порядок дій адміністраторів Центру надання адміністративних послуг Волноваської районної державної адміністрації та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

         1.2. У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про адміністративні послуги”.

         1.3. Центр надання адміністративних послуг Волноваської районної державної адміністрації (далі - ЦНАП) у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про відділ надання адміністративних послуг управління з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації та регламентом ЦНАПу.

         1.4. Надання адміністративних послуг у ЦНАПі здійснюється з дотриманням таких принципів:

- верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

- стабільності;

- рівності перед законом;

- відкритості та прозорості;

- оперативності та своєчасності;

- доступності інформації про надання адміністративних послуг;

- захищеності персональних даних;

- раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

- неупередженості та справедливості;

- доступності та зручності для суб’єктів звернення.

         1.5. Центр надання адміністративних послуг утворений при Управлінні з питань надання адміністративних послуг Волноваської районної державної адміністрації (далі - Управління), діяльність якого організує структурний підрозділ Управління - відділ з надання адміністративних послуг Управління.

         1.6. Затвердження та внесення змін до Регламенту, а також його скасування (втрата чинності) здійснюється розпорядженням голови Волноваської райдержадміністрації.

         1.7. Дотримання положень Регламенту є обов’язковим для всіх адміністраторів ЦНАПу, суб’єктів надання адміністративних послуг.

         1.8. Прийом заяв суб’єктів звернень щодо надання адміністративних послуг, відповідно до затвердженого Переліку адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, та видача суб’єктам звернень оформлених результатів надання адміністративних послуг здійснюється виключно через ЦНАП.

 1. Вимоги до приміщення, в якому розміщується ЦНАП

         2.1. ЦНАП розміщується в центральній частині міста Волноваха з розвинутою транспортною інфраструктурою у адміністративній будівлі Волноваської районної ради. В холі першого поверху адміністративної будівлі на вході до ЦНАПу розміщуються вивіска з найменуванням ЦНАПу та табличка з інформацією про його місцезнаходження, графік роботи тощо. Графік роботи ЦНАПу затверджується головою Волноваської райдержадміністрації, з урахуванням вимог Закону України “Про адміністративні послуги”. ЦНАП знаходиться за адресою:  вулиця Героїв 51 ОМБр, будинок 1, м. Волноваха, Донецька область, 85700 і передбачає можливість вільного пересування для осіб з інвалідністю. На прилеглій до ЦНАПу території передбачається місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення. У приміщенні ЦНАПу є туалетна кімната з рахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями.

         2.2. Приміщення ЦНАПу поділяється на відкриту та закриту частини. У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками ЦНАПу. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до такої частини ЦНАПу.

Відкрита частина включає:

- сектор прийому;

- сектор інформування;

- сектор очікування;

- сектор обслуговування.

         Відкрита частина розміщується на першому поверсі будівлі.

         Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти та здійснення попереднього запису суб’єктів звернення на прийом до адміністраторів за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву). Вхід до закритої частини ЦНАПу суб’єктам звернення забороняється.

         2.3. Сектор прийому облаштовується при вході до приміщення ЦНАПу. У ньому здійснюється загальне інформування та консультування суб’єктів звернення з питань роботи ЦНАПу.

         2.4. Сектор інформування облаштовується з метою ознайомлення суб’єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг. У секторі інформування розміщуються інформаційні стенди, а також у разі можливості - інформаційні термінали в зручному для перегляду місці, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг. Сектор інформування облаштовується столами, стільцями, телефонами, факсимільними апаратами та забезпечується канцелярськими приладдями для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів. Для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг сектор інформування облаштовується відповідною скринькою, яка розміщується на видному та доступному місці.

         2.5. Сектор очікування розміщується в просторому приміщенні, площа якого складає 80 кв. метрів та облаштовується столами для оформлення документів та в достатній кількості стільцями, кріслами тощо. У секторі очікування облаштовано не менш як 10 місць для суб’єктів звернень. Для оплати адміністративного збору в секторі очікування можуть розміщуватися банкомати, платіжні термінали (у тому числі POS-термінали). Сектор очікування обладнується автоматизованою системою керування чергою (при наявності), системою звукового інформування осіб похилого віку та тих, що мають вади зору.

         2.6. Сектор обслуговування утворений за принципом відкритості розміщення робочих місць. Для швидкого обслуговування суб’єктів звернень робочі місця адміністраторів розподілені за принципом прийому і видач документів. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення має інформаційну табличку із зазначенням номера такого місця, прізвища, імені, по батькові та посади адміністратора ЦНАПу.

         2.7. Площа секторів очікування та обслуговування складає 195 кв. метрів для забезпечення зручних та комфортних умов для прийому суб’єктів звернення і роботи адміністраторів ЦНАПу.

         2.8. На інформаційних стендах та інформаційних терміналах розміщується інформація, зокрема, про:

- найменування ЦНАПу, його місцезнаходження, номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;

- графік роботи ЦНАПу (прийомні дні та години, вихідні дні);

- перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;

- строки надання адміністративних послуг;

- бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

- платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

- супутні послуги, які надаються в приміщенні ЦНАПу;

- прізвище, ім’я, по батькові керівника ЦНАПу, контактні телефони, адресу електронної пошти;

- користування інформаційними терміналами (у разі їх наявності);

- користування автоматизованою системою керування чергою (у разі їх наявності);

- положення про відділ надання адміністративних послуг (ЦНАП);

- регламент ЦНАП.

         2.9. Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, розміщується у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці, у тому числі на інформаційному терміналі (у разі його наявності). Адміністративні послуги в переліку групуються за моделлю життєвих ситуацій суб’єктів звернення та/або за сферами правовідносин (законодавства), та/або за суб’єктами надання адміністративних послуг.

         2.10. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються у секторі інформування на стендах-накопичувачах або стелажах із вільним доступом до них суб’єктів звернення.

         2.11. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної в цьому розділі, шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів, а також здійснюється інформування іншими способами, які є зручними для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

         2.12. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у роботі ЦНАПу можуть брати участь представники суб’єктів надання адміністративних послуг для надання консультацій.

 1. Організація роботи ЦНАП

         3.1. Організація роботи в ЦНАПі здійснюється шляхом взаємодії адміністраторів із суб’єктами надання адміністративних послуг у порядку, визначеному законодавством про адміністративні послуги.

         3.2. Режим роботи ЦНАПу та графік прийому суб’єктів звернень:

щоденно, крім вихідних та святкових днів, без обідньої перерви ЦНАП працює за наступним графіком:

понеділок - з 8.00 до 17.00 години

вівторок - з 8.00 до 17.00 години

середа - з 8.00 до 17.00 години

четвер - з 8.00 до 20.00 години

п’ятниця - з 8.00 до 17.00 години

Час прийому суб'єктів звернень за наступним графіком:

понеділок - з 8.00 до 16.00 години

вівторок - з 8.00 до 16.00 години

середа - з 8.00 до 16.00 години;

четвер - з 8.00 до 20.00 години

п’ятниця - з 8.00 до 16.00 години

         3.3. Керівники суб’єктів надання адміністративних послуг визначають уповноважених осіб у співпраці з адміністраторами ЦНАПу, а також графік їх роботи для надання консультацій у ЦНАПі розпорядчим документом, про що інформують керівника ЦНАПу.

 1. Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг

         4.1. Основна інформація для суб’єкта звернення щодо надання адміністративних послуг описується у відповідних інформаційних картках, а порядок надання адміністративних послуг – у відповідних технологічних картках. Інформаційні картки розміщені на інформаційних стендах у приміщенні ЦНАПу та на офіційному сайті Волноваської райдержадміністрації.

         4.2. Інформаційні і технологічні картки, зміни до них розробляються суб’єктами надання адміністративних послуг відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» та постанови Кабінету Міністрів України  від 30 січня 2013 року № 44 «Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги», а також інших нормативно-правових актів, які регламентують надання адміністративних послуг.

         4.3. У разі внесення змін до законодавства щодо надання певної адміністративної послуги суб’єкт надання відповідної адміністративної послуги своєчасно інформує про це керівництво Управління, готує відповідні зміни до інформаційних та/або технологічних карток згідно з вимогами законодавства та цього Регламенту.

         4.4. Голова Волноваської райдержадміністрації та керівник Управління може вносити суб’єкту надання адміністративних послуг пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток.

 1. Інформаційне забезпечення, інформаційне консультування

та керування чергою

         5.1. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернень у ЦНАПі вживаються заходи для інформаційного забезпечення, інформаційного консультування суб’єктів звернень та запобігання виникненню черг, а у випадку їх виникнення - для регулювання черги. Керування чергою забезпечується системою електронного керування чергою через інформаційний термінал (при наявності).

         5.2. Інформаційне забезпечення з питань діяльності ЦНАПу, процедур надання адміністративних послуг, графіків особистого прийому керівництва Волноваської райдержадміністрації та її апарату, порядку та умов обслуговування у ЦНАПі здійснюється за допомогою інформаційних стендів, інформації на офіційному сайті Волноваської райдержадміністрації, а також в подальшому – за допомогою інформаційних терміналів та моніторів.

         5.3. Для надання допомоги суб’єктам звернення у користуванні інформаційними терміналами та автоматизованою системою керування чергою (при наявності), консультування із загальних питань організації роботи ЦНАПу та порядку прийому суб’єктів звернення у ЦНАПі організовано ресепшн (при наявності). При зверненні суб’єкта звернення до ЦНАПу адміністратор ЦНАПу, який працює на респшені: консультує із загальних питань організації роботи ЦНАПу та порядку прийому суб’єктів звернення, інформує за усним клопотанням суб’єкта звернення про належність порушеного ним питання до компетенції ЦНАПу, консультує суб’єктів звернення щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надає інформацію про платіжні реквізити для сплати адміністративного збору, надає іншу інформацію та допомогу, яка необхідна суб’єктам звернення під час прийому їх адміністратором.

         5.4. Надання фахових консультацій щодо конкретних адміністративних послуг можуть здійснювати суб’єкти надання адміністративних послуг.

         5.5. ЦНАПом забезпечується розміщення інформації, зазначеної в пункті 2,8, а також відомості про місце розташування ЦНАПу, найближчі зупинки громадського транспорту, під'їзні шляхи, місця паркування, інша корисна для суб'єктів звернення інформація, на офіційному веб-сайті Волноваської райдержадміністрації: http://www.volnovrda.gov.ua/.

         5.6. Інформація, що розміщується в приміщенні ЦНАПу та на веб-сайті, повинна бути актуальною і повною. Інформація ЦНАПу на веб-сайті має бути зручною для пошуку та копіювання.

         5.7. Суб’єктам звернення, які звернулися до ЦНАПу з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг ЦНАПом у спосіб, аналогічний способу звернення.

         5.8. У ЦНАПі здійснюється попередній запис суб’єктів звернень на прийом до адміністратора ЦНАПу на визначену дату та час. Попередній запис здійснюється шляхом особистого звернення до адміністратора ЦНАПу або шляхом електронної реєстрації на офіційному веб-сайті Волноваської райдержадміністрації (при наявності). Прийом суб’єктів звернень, які зареєструвались за допомогою попереднього запису, здійснюється у визначені години. У разі запізнення суб’єкта звернення на прийом за попереднім записом більш ніж на 10 хвилин, цей запис анулюється. У цьому випадку суб’єкт звернення може подати документи в загальному порядку або записатися на іншу дату та час повторно.

         5.9. У ЦНАПі встановлена автоматизована системи керування чергою (при наявності). Суб’єкти звернень, які мають намір одержати адміністративну послугу у ЦНАПі, реєструються за допомогою терміналу в електронній системі керування чергою, отримують талон, у якому зазначено: найменування ЦНАПу, дата та час реєстрації, відповідний номер в черзі, тематика звернення. Суб’єкти звернень очікують на прийом адміністратором ЦНАПу до висвітлення на електронному табло порядкового номера талону та робочого місця прийому.

         5.10. ЦНАП може використовувати також інші інструменти керування чергою, гарантуючи дотримання принципу рівноправності суб’єктів звернень.

 1. Прийняття заяв та інших документів у ЦНАПі

          6.1. Прийняття від суб’єктів звернень заяв та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі - вхідний пакет документів) та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі - вихідний пакет документів) здійснюється виключно в ЦНАПі.        Суб'єктам надання адміністративних послуг забороняється безпосередньо здійснювати прийом заяв суб'єктів звернень щодо надання адміністративних послуг, видавати суб'єктам звернень оформлені результати надання адміністративних послуг, якщо такі послуги включені до переліку тих, що надаються через ЦНАП.

         Прийняття заяв для отримання адміністративних послуг від фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, здійснюється незалежно від реєстрації їх місця проживання, крім випадків, передбачених законом.

         Заяви від юридичних осіб приймаються за місцезнаходженням таких осіб або у випадках, передбачених законом, за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням відповідних об’єктів, якщо інше не встановлено законом.

         Заява на отримання адміністративної послуги (далі - заява) подається в письмовій, усній чи електронній формі

         6.2. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, анулювання) документів дозвільного характеру, як оформлені дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

         6.3. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у ЦНАПі особисто, через представника (законного представника), надіслати його поштою або у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

         Заява для отримання адміністративної послуги в електронній формі подається через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування.

         Перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, визначаються законом.

         Забороняється вимагати від суб’єкта звернення документи або інформацію для надання адміністративної послуги, не передбачені законом.

         У разі коли вхідний пакет документів подається представником (законним представником), суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

         6.4. Адміністратор ЦНАПу перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.

         6.5. Адміністратор ЦНАПу складає опис вхідного пакета документів, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках.

         6.6. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставленням печатки відповідного адміністратора ЦНАПу, а також відмітки про дату та час його складення. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи, а у разі здійснення електронного документообігу – в електронній формі.

         6.7. Адміністратор ЦНАПу під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також бажане місце отримання оформленого результату надання адміністративної послуги, спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.

         6.8. Адміністратор ЦНАПу здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та/або в електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.

         6.9. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор ЦНАПу не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку або поштовим відправленням.

         6.10. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор ЦНАПу формує справу у паперовій та/або електронній формі та в разі потреби здійснює її копіювання та/або сканування.

         6.11. Інформацію про вчинені дії адміністратор ЦНАПу вносить до листа про проходження справи у паперовій та/або електронній формі. Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг.

 1. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

          7.1. Після вчинення дій, передбачених пунктами 6.1 - 6.9 розділу 6 цього Регламенту, адміністратор ЦНАПу зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з урахуванням графіка роботи суб’єкта надання адміністративної послуги, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єкту надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка у листі про проходженні справи із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.

         7.2. Передача справ у паперовій формі від ЦНАПу до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється не менше ніж один раз протягом робочого дня, шляхом отримання справ представником суб’єкта надання адміністративної послуги в приміщенні ЦНАП або надсилання відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку.

         7.3. Після отримання справи, суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, а також прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа про проходження справи у паперовій та/або електронній формі.

         7.4. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється кожним адміністратором ЦНАПу.

         7.5. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

- своєчасно інформувати ЦНАП про перешкоди у дотриманні строку розгляду - справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

- надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора ЦНАПу про хід розгляду справи.

         У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор ЦНАПу невідкладно інформує про це керівництво.

 1. Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення

         8.1. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до ЦНАПу, про що зазначається у листі про проходженні справи.

         8.2. Адміністратор ЦНАПу невідкладно у день надходження вихідного пакету документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру в паперовій та/або електронній формі.

         8.3. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під підпис (у тому числі його представникові (законному представникові)) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб. Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зазначається в описі вхідного пакета документів, і зберігається в матеріалах справи.

         8.4. У разі не зазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в ЦНАПі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в ЦНАПі, а потім передається для архівного зберігання.

         8.5. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор ЦНАПу реєструє інформацію про результат розгляду справи в журналі (у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.

         8.6. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори і керівництво.

 1. Діяльність адміністратора центру, що працює на віддаленому робочому місці

          9.1. Утворення та розміщення віддаленого робочого місця адміністратора приймається головою Волноваської райдержадміністрації, відповідно до вимог, зазначених у пунктах 2.1. і 2.4. цього регламенту, та з урахуванням потреб суб’єктів звернення, кількості населення, що буде ними обслуговуватися, та обсягу послуг, що надаватимуться.

         Віддалене робоче місце адміністратора розміщується на першому або другому поверсі будівлі за умови створення належних умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до такої будівлі.

         Віддалене робоче місце адміністратора може бути пересувним, що передбачає наявність відповідного комплекту технічних засобів (комп’ютерної техніки та оргтехніки), оснащених відповідним програмним забезпеченням та вільним доступом до Інтернету.

         Робота пересувного віддаленого місця адміністратора забезпечується шляхом проведення виїзних прийомів адміністратора за місцем проживання/перебування (місцезнаходженням) суб’єкта звернення, у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

        Регламент Центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації розроблено управлінням з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації.

 

Начальник управління з питань

надання адміністративних послуг

райдержадміністрації                                                          Г. Самсонова

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту Розпорядження голови Волноваської районної державної адміністрації

“Про затвердження Регламенту

центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації”

Даний аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” і Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 (із змінами), що визначає правові й організаційні заходи реалізації проекту Розпорядження голови Волноваської райдержадміністрації “Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації”.

І. Визначення проблеми

Для повноцінного функціювання ЦНАП існує потреба розробки та прийняття нормативно-правових актів, регламентуючих роботу ЦНАП, розробки та затвердження нових документів, у тому числі Регламенту ЦНАП як регуляторного акта. Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та населення вимушені багаторазово звертатись до різних адміністративних органів, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результат надання адміністративних послуг невизначений період часу. До того ж, іноді, має місце затягування розгляду заяв, клопотань, звернень, що негативно впливає на розвиток підприємництва та сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади.

За допомогою введення в дію вищезазначеного нормативно-правового акта передбачається виконання вимог Законів України “Про адміністративні послуги”, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 588 “Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг” (із змінами) та встановлення чіткого і зрозумілого алгоритму дій адміністраторів ЦНАП, суб’єктів надання адміністративних послуг, що дозволить забезпечити прозорість, швидкість та зручність процедур надання адміністративних послуг суб’єктам звернень, вдосконалення цих процедур і їх уніфікацію, запровадження єдиних стандартів роботи ЦНАП (віддалених місць для роботи адміністраторів центру (в разі їх утворення)), що значно зменшуватиме часові та фізичні затрати мешканців і суб’єктів господарювання Волноваської райдержадміністрації, а також мінімізуватиме корупційні ризики під час надання адміністративних послуг. Адже, саме на боротьбу з корупцією зорієнтована робота ЦНАП, враховуючи також і контроль з боку адміністраторів центру за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень.

Для вирішення окресленої проблеми неможливо використовувати ринкові механізми, тому передбачається застосування засобів державного регулювання, зокрема це питання відноситься до компетенції Волноваської райдержадміністрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

Сфера дії визначеного регуляторного акта розповсюджується на суб’єктів звернень за отриманням адміністративних послуг (громадяни, суб’єкти господарювання), адміністраторів ЦНАП, суб’єктів надання адміністративних послуг (органи виконавчої влади та місцевого самоврядування (на основі їх узгоджених рішень), їх посадові особи, державні реєстратори, суб’єкти державної реєстрації, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги).

Визначення основних груп (підгруп), на які впливає дане питання:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

-

Держава (територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи (на основі їх узгоджених рішень), державні реєстратори, суб’єкти державної реєстрації, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги

+

-

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

-

 1. Цілі регулювання

 Метою прийняття даного регуляторного акта є вирішення проблеми, про яку йшлося у попередньому розділі. Даний регуляторний акт спрямований на вирішення проблеми як у цілому, так і її окремих складових.

Прийняття даного регуляторного акта має такі цілі:

- прийняття у відповідності до вимог чинного законодавства України документів, регламентуючих роботу ЦНАП, зокрема основних засад організації його діяльності (з віддаленими місцями для роботи адміністраторів центру (в разі їх утворення));

- реалізація державної політики у сфері надання адміністративних послуг;

- створення комфортних умов для отримання суб’єктами господарювання та громадянами, в тому числі особами з інвалідністю, якісного сервісу з надання адміністративних послуг за принципами “організаційної єдності” та “єдиного вікна”, а саме: вичерпне інформування, фахове консультування, оперативний прийом та видача оформлених пакетів документів;

- забезпечення у ЦНАП прозорості й відкритості виконання існуючого переліку адміністративних послуг, за якими звертаються громадяни та суб’єкти господарювання;

- запровадження інноваційних форм обслуговування заявників;

- виключення корупційної складової при наданні адміністративних послуг;

- встановлення чіткого порядку дій між адміністраторами ЦНАП та суб’єктами надання адміністративних послуг з метою якісного прийому, розгляду й опрацювання звернень громадян і суб’єктів господарювання, а також видачі оформлених результатів надання адміністративних послуг;

- здійснення контролю за наданням адміністративних послуг у межах повноважень ЦНАП.

  ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Розглянуто наступні альтернативні способи досягнення встановлених цілей:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта

Неприйняття Регламенту ЦНАП, що призведе до порушення вимог чинного законодавства України, продовжить практику існування ситуації, коли ЦНАП не почне роботу. Це, в свою чергу, позбавить громадян і суб’єктів господарювання можливості звертатися до ЦНАП як повністю легітимної інституції. Також матиме місце відсутність чіткого встановленого порядку дій як адміністраторів ЦНАП, так і суб’єктів надання адміністративних послуг щодо забезпечення повноцінного та ефективного процесу надання адміністративних послуг суб’єктам звернень у межах існуючого правового поля.

Альтернатива 2

Запровадження часткового регулювання

Забезпечення іншого, ніж затвердженого законодавством, розподілу функцій з організації діяльності ЦНАП, що буде суперечити положенням Закону України “Про адміністративні послуги”, постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 588 “Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг” (із змінами) та встановлювати інші, не визначені, не зрозумілі та не відпрацьовані правила роботи центру.

Альтернатива 3

Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту Розпорядження голови Волноваської райдержадміністрації “Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації”, що дозволить досягти встановлених цілей, забезпечити повну відповідність одного з головних документів, які регламентують роботу ЦНАП, і, власне, процесу надання адміністративних послуг вимогам чинного законодавства України, а також налагодити ефективне функціонування ЦНАП як дієвої інституції, діяльність якої спрямована на протидію корупції, забезпечення якісного обслуговування громадян і суб’єктів господарювання.

Запропонований проект побудований відповідно до вимог регулювання центрального рівня, забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

(у даному випадку – територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи (на основі їх узгоджених рішень), державні реєстратори, суб’єкти державної реєстрації, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги)

 Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта

- поява можливості для суб’єктів надання адміністративних послуг щодо  запровадження надання адміністративних послуг безпосередньо, за місцем знаходження власних установ (приміщень), а не в ЦНАП, через відсутність повністю легітимного, затвердженого порядку взаємодії;

- можливість особистого контакту із суб’єктами звернень (громадянами і суб’єктами господарювання) під час виконання адміністративних і дозвільних процедур (у разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП);

- відсутність необхідності ознайомлення та вивчення редакції Регламенту ЦНАП;

- порушення вимог чинного законодавства України в сфері надання адміністративних послуг;

- формування в суспільстві негативного іміджу суб’єктів надання адміністративних послуг як органів влади (посадових осіб), що не дотримуються принципів відкритості й прозорості, доступності та зручності для суб’єктів звернень тощо (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП);

- невдоволення громадян і суб’єктів господарювання існуючою ситуацією щодо порушення принципів “єдиного вікна” та організаційної єдності”, а також унеможливлення запровадження подачі заяв на отримання затребуваних адміністративних послуг у ЦНАП, у тому числі, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП)

Альтернатива 2

Запровадження часткового регулювання

- часткове врегулювання питання  співпраці з ЦНАП у сфері надання адміністративних послуг;

- покращення іміджу суб’єктів надання адміністративних послуг – органів влади і посадових осіб

- витрачання зусиль та часу на ознайомлення, вивчення і прийняття іншої, ніж встановленої чинним законодавством, редакції Регламенту ЦНАП, на організацію часткової присутності представників суб’єктів надання адміністративних послуг у роботі центру; а також на вирішення більшості організаційних і технічних питань щодо ефективної співпраці з ЦНАП, які є неврегульованими і незрозумілими

Альтернатива 3

Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта

- легітимна, конструктивна співпраця всіх учасників процесу надання адміністративних послуг у рамках роботи одного ЦНАП згідно з вимогами чинного законодавства України;

- закріплення єдиних стандартів роботи, запровадження уніфікованих процедур надання адміністративних послуг через ЦНАП (віддалені місця для роботи адміністраторів ЦНАП (у разі їх утворення));

- спільне відпрацювання заходів щодо вдосконалення адміністративних і дозвільних процедур для громадян і суб’єктів господарювання;

- запровадження спрощених механізмів передачі пакетів документів від ЦНАП до суб’єктів надання адміністративних послуг і навпаки для якісного оформлення адміністративних послуг, у тому числі засобами телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді);

- створення єдиного популяризованого інформаційного майданчика в приміщенні ЦНАП, де суб’єкти надання адміністративних послуг можуть консультувати громадян і суб’єктів господарювання;

- збільшення кількості звернень за отриманням адміністративних послуг та позитивних відгуків щодо якості їх надання;

- формування й підтримка в суспільстві позитивного іміджу суб’єктів надання адміністративних послуг та ЦНАП у цілому

- витрачання суттєвих зусиль та часу на ознайомлення, детальне вивчення і прийняття в цілому редакції Регламенту ЦНАП, а також адаптацію певних представників суб’єктів надання адміністративних послуг під “нові” умови роботи в форматі діяльності центру;

- позбавлення можливості для певних суб’єктів надання адміністративних послуг надавати адміністративні послуги безпосередньо, за місцем знаходження власних установ (приміщень), а також можливості особистого контакту із суб’єктами звернень (громадянами і суб’єктами господарювання) під час виконання адміністративних і дозвільних процедур

Оцінка впливу на сферу інтересів громади

Волноваської райдержадміністрації, що утворила ЦНАП

 Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта

Відсутні.

- формування негативного іміджу місцевої влади в “очах” громадськості через наявність проблем в організації сучасного якісного сервісу з надання адміністративних послуг, створення незручностей для населення (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП з боку окремих суб’єктів надання адміністративних послуг);

- можливість виникнення сплесків соціального невдоволення через непрозорість та незрозумілість механізмів надання адміністративних послуг 

Альтернатива 2

Запровадження часткового регулювання

Неможливо передбачити вигоди, оскільки питання організації роботи ЦНАП буде частково врегульовано

- витрачання суттєвих зусиль та часу на розробку та прийняття іншої, ніж встановленої чинним законодавством, редакції Регламенту ЦНАП, на організацію часткової присутності представників суб’єктів надання адміністративних послуг у роботі центру; а також на вирішення  більшості організаційних і технічних питань щодо забезпечення функціонування ЦНАП, які є неврегульованими і незрозумілими;

- витрачання суттєвих зусиль та часу на інформування суб’єктів звернень щодо інших правил роботи, ніж встановлених вимогами чинного законодавства України

Альтернатива 3

Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта

- наявність документів, регламентуючих роботу ЦНАП, що повністю відповідають вимогам чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг;

- забезпечення роботи ЦНАП як повністю легітимної інституції, спрямованої на задоволення потреб населення в якісних адміністративних послугах;

- організація сучасного популярного сервісу з обслуговування громадян та суб’єктів господарювання в сфері надання адміністративних послуг за принципами “організаційної єдності” та “єдиного офісу”;

- вдосконалення та спрощення процедур надання адміністративних послуг суб’єктам звернень;

- максимальне наближення найбільш затребуваних адміністративних послуг до мешканців та суб’єктів господарювання району;

- економія фінансових та часових ресурсів суб’єктів звернень через відвідування лише ЦНАП, а не окремих суб’єктів надання адміністративних послуг, а також через можливість подавати заяви на отримання певних видів адміністративних послуг або запроваджених у центрі сервісів засобами телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді);

- мінімізація корупційних ризиків під час надання адміністративних послуг;

- формування позитивного іміджу місцевої влади, високого рівня довіри серед громадськості до політики існуючої влади

Надання однієї адміністративної послуги в ЦНАП займає 0,5 години, яка складає згідно М-Тесту – 13,42 грн.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта

Відсутні.

- збільшення фінансових та часових витрат громадян на відвідування різних суб’єктів надання адміністративних послуг, за місцем їх безпосереднього знаходження, що не співпрацюють з ЦНАП через відсутність повністю легітимного, затвердженого порядку взаємодії усіх учасників процесу надання адміністративних послуг – Регламенту ЦНАП;

- незручність для громадян, недоступність до них послуг, неможливість подавати необхідні пакети документів за принципами “організаційної єдності” та “єдиного офісу” в ЦНАП (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП з боку окремих суб’єктів надання адміністративних послуг);

- наявність корупційної складової під час надання адміністративних послуг з боку окремих представників суб’єктів надання адміністративних послуг (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП)

Альтернатива 2

Запровадження часткового регулювання

Неможливо передбачити вигоди, оскільки питання організації роботи ЦНАП буде частково врегульовано

Відсутні

Альтернатива 3

Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта

- доступність, зручність та оперативність в інформуванні, а також в отриманні різних видів адміністративних послуг та консультацій виключно за принципами “організаційної єдності” та “єдиного офісу” в ЦНАП;

- максимальне наближення найбільш затребуваних адміністративних послуг до громадян, у тому числі до осіб з інвалідністю;

- економія фінансових та часових ресурсів громадян шляхом відвідування лише ЦНАП, а також через можливість подавати заяви на отримання певних видів адміністративних послуг або замовляти запроваджені у центрі сервіси через засоби телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді);

- виключення корупційної складової під час надання адміністративних послуг;

- отримання якісного сучасного сервісу обслуговування в ЦНАП;

- можливість впливати на вдосконалення роботи центру та якість обслуговування через застосування інструментів  громадського моніторингу й контролю, формування зауважень і пропозицій

- витрати часу на детальне вивчення Регламенту ЦНАП

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

   

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

80

-

80

   

Питома вага групи в загальній кількості, відсотків

-

-

100%

-

100%

   
     

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

   

Альтернатива 1

Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта

Відсутні.

- збільшення фінансових та часових витрат суб’єктів господарювання на відвідування різних суб’єктів надання адміністративних послуг, за місцем їх безпосереднього знаходження, що не співпрацюють з ЦНАП через відсутність повністю легітимного, затвердженого порядку взаємодії усіх учасників процесу надання адміністративних послуг – оновленої редакції Регламенту ЦНАП;

- незручність для суб’єктів господарювання, недоступність до них послуг, неможливість подавати необхідні пакети документів за принципами “організаційної єдності” та “єдиного офісу” в ЦНАП (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП з боку окремих суб’єктів надання адміністративних послуг);

- унеможливлення подання замовлення на отримання певних видів послуг або запроваджених у центрі сервісів засобами телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді) через відсутність повністю легітимного, затвердженого порядку взаємодії усіх учасників процесу надання адміністративних послуг;

- наявність корупційної складової під час виконання адміністративних і дозвільних процедур з боку окремих представників суб’єктів надання адміністративних послуг (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП)

   

Альтернатива 2

Запровадження часткового регулювання

Неможливо передбачити вигоди, оскільки питання організації роботи ЦНАП буде частково врегульовано

Відсутні.

   

Альтернатива 3

Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта

- доступність, зручність та оперативність в інформуванні, а також в отриманні різних видів адміністративних послуг та консультацій виключно за принципами“організаційної єдності” та“єдиного офісу” в ЦНАП;

- максимальне наближення найбільш затребуваних адміністративних послуг до суб’єктів господарювання;

- економія фінансових та часових ресурсів суб’єктів господарювання шляхом відвідування лише ЦНАП, а також через можливість подавати заяви на отримання певних видів адміністративних послуг або замовляти запроваджені у центрі сервіси через засоби телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді);

- виключення корупційної складової під час виконання адміністративних і дозвільних процедур;

- отримання якісного сучасного сервісу обслуговування в ЦНАП;

- можливість впливати на вдосконалення роботи ЦНАП та якість обслуговування через застосування інструментів  моніторингу й оцінки, формування зауважень і пропозицій

На процедуру формування вхідного пакету документів – 1,5 години, надання вхідного пакету документів у Центрі – 0,5 години, отримання результату надання адміністративної послуги – 0,5 години. Всього – 2,5 години, яка складає відповідно до М-Тесту – 67,10 грн.

   
               
                       
 1. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу

досягнення цілей

            Оцінка ступеня досягнення визначених цілей визначається за чотирибальною системою, де:

4 – цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 – цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 – цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 – цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотири бальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта

1

Не забезпечує належного виконання вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг та не встановлює чіткого, легітимного порядку дій між ЦНАП та суб’єктами надання адміністративних послуг з метою надання якісних послуг суб’єктам звернень.

Проблема продовжує існувати.

Альтернатива 2

Запровадження часткового регулювання

2

Не забезпечує належного виконання вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг та в повній мірі не дозволяє досягти визначених цілей державного регулювання в результаті прийняття запропонованого проекту регуляторного акта.

Проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними

Альтернатива 3

Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта

4

Забезпечує:

- дотримання вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг;

- покращення результативності та комфортності отримання суб’єктами звернень адміністративних послуг за принципами “організаційної єдності” та “єдиного офісу” в ЦНАП;

- прозорість, відкритість, легітимність виконання через ЦНАП усіх необхідних адміністративних і дозвільних процедур для громадян та суб’єктів господарювання;

- виключення корупційної складової при наданні адміністративних послуг;

- належні умови для якісної роботи фахівців ЦНАП, покращення технологій виконання адміністративних і дозвільних процедур, скорочення трудових, матеріальних витрат і часових ресурсів;

- встановлення чіткого, легітимного порядку дій між ЦНАП та суб’єктами надання адміністративних послуг з метою надання якісного сервісу суб’єктам звернень.

Проблема більше існувати не буде

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи в рейтингу

Альтернатива 1

Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта

Відсутні

Не забезпечує належного виконання вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг, не встановлює для ЦНАП статусу повністю легітимної інституції через наявність ознак правової колізії у регламентуючих документах, містить ризики щодо порушення принципів “організаційної єдності” та “єдиного офісу” з прийому та видачі документів суб’єктам звернень (в разі надання адміністративних послуг не через ЦНАП з боку окремих суб’єктів надання адміністративних послуг), позбавляє можливості замовляти адміністративні послуги та запроваджені в центрі сервіси за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді) тощо.

Цілі взагалі не будуть досягнуті.

Залишаться невирішеними проблеми: затвердження документів, регламентуючих роботу ЦНАП, у відповідності до вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг, закріплення практики із забезпечення якісного та зручного сервісу для громадян та суб’єктів господарювання, відпрацювання конструктивних механізмів співпраці ЦНАП з суб’єктами надання адміністративних послуг з метою ефективного обслуговування суб’єктів звернень, запровадження спрощених та вдосконалених технологій з виконання адміністративних і дозвільних процедур

Альтернатива 2

Запровадження часткового регулювання

Неможливо передбачити вигоди, оскільки питання організації роботи ЦНАП буде частково врегульовано

Не забезпечує, навіть суперечить, вимогам чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг, зокрема встановлює інші, не визначені, не зрозумілі та не відпрацьовані правила роботи ЦНАП

Цілі прийняття регуляторного акта досягнуті частково. Залишаються невирішеними питання:

належного виконання вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг, відпрацювання чіткого, повністю легітимного порядку взаємодії між ЦНАП та суб’єктами надання адміністративних послуг, спрямованого на задоволення потреб населення у якісних, доступних адміністративних послугах

Альтернатива 3

Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта

- затвердження Регламенту ЦНАП згідно з вимогами чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг;

- встановлення єдиних стандартів та запровадження уніфікованих процедур з надання адміністративних послуг у ЦНАП;

- виключення корупційної складової під час виконання адміністративних і дозвільних процедур, формування високого рівня суспільної довіри до роботи ЦНАП;

 - прийом та видача документів щодо отримання адміністративних послуг за відпрацьованим, затвердженим алгоритмом, у тому числі засобами телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді), що спрямовано на економію часових та фінансових витрат суб’єктів звернень;

 - популяризація роботи ЦНАП, створення потужного  інформаційного майданчика в приміщенні центру, де суб’єкти надання адміністративних послуг можуть надавати вичерпні консультації суб’єктам звернень;

- збільшення кількості звернень за отриманням адміністративних послуг та позитивних відгуків щодо якості їх надання;

- отримання послуг у ЦНАП незалежно від місця реєстрації фізичних осіб чи місця знаходження юридичних осіб (принцип екстериторіальності) тощо.

Проблема вирішена

-

Є збалансованою та найсприятливішою.

Всі встановлені цілі державного регулювання досягнуті

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного

акта

Альтернатива 1

Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акт

Не забезпечує належного виконання вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг, не сприяє створенню зручних і доступних умов для запровадження повністю легітимного, спрощеного й зрозумілого, відкритого та прозорого порядку взаємодії всіх учасників процесу надання адміністративних послуг.

Проблема не вирішується. Зазначена альтернатива є неприйнятною

Зміни до чинного законодавства України

Альтернатива 2

Запровадження часткового регулювання

Не забезпечує належного виконання вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг, не сприяє повноцінному запровадженню якісного сервісу обслуговування громадян та суб’єктів господарювання щодо отримання адміністративних послуг

Зміни до чинного законодавства України

Альтернатива 3

Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта

Сприяє у повній мірі досягненню цілей регулювання. Зазначена альтернатива є прийнятною, оскільки рішення про затвердження Регламенту – легітимного порядку взаємодії усіх учасників процесу надання адміністративних послуг у ЦНАП, буде прийнято.

Зміни до чинного законодавства України, в тому числі й щодо запровадження “більш складних” умов для ведення господарської діяльності, заглиблення фінансово-економічної кризи, можуть негативно вплинути на становище суб’єктів господарювання та призвести до припинення ведення такої діяльності. Відповідно, зменшиться кількість звернень до ЦНАП та виданих результатів надання адміністративних послуг. Така ситуація можлива і в разі “послаблення” окремих норм чинного законодавства України та зменшення кількості документів, пов’язаних з наданням адміністративних послуг.

Вдосконалення чинного законодавства України щодо можливості отримання адміністративних послуг в електронному вигляді, також привнесе певні зміни у роботу ЦНАП та, відповідно, у затверджений Регламент центру.

Вирішення проблеми можливе лише шляхом прийняття проекту Розпорядження голови Волноваської райдержадміністрації “Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації”, яким встановлюється чіткий, легітимний порядок роботи ЦНАП (віддалених місць для роботи адміністраторів центру (в разі їх утворення)), дій його адміністраторів і суб’єктів надання адміністративних послуг, що забезпечує прозору, швидку, зручну та ефективну процедуру надання адміністративних послуг суб’єктам звернень, вдосконалення встановлених процедур та їх уніфікацію, запровадження єдиних стандартів роботи ЦНАП, повне дотримання всіх вимог, визначених чинним законодавством України, в тому числі й щодо облаштування приміщення центру.

Перевага обраної альтернативи пов’язана із забезпеченням повного комплексу узгоджених дій всіх учасників процесу надання адміністративних послуг – адміністраторів ЦНАП, суб’єктів надання адміністративних послуг і суб’єктів звернень.

 1. Механізми та заходи, що забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Вищезазначену проблему планується розв’язати шляхом затвердження Розпорядження голови Волноваської райдержадміністрації “Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації”, яке підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Волноваської районної державної адміністрації – http://www.volnovrda.gov.ua/ .

Запропонований спосіб досягнення цілей є оптимальним шляхом вирішення проблеми й ґрунтується на загальнообов’язковості виконання норм зазначеного розпорядження всіма учасниками правовідносин у сфері надання адміністративних послуг.

Регламентом ЦНАП передбачено приведення організації діяльності центру у відповідність до норм чинного законодавства України, дотримання всіх установлених вимог щодо облаштування приміщення, в якому розміщується ЦНАП (віддалені місця для роботи адміністраторів центру (в разі їх утворення), запровадження єдиних стандартів та уніфікованих процедур при наданні адміністративних послуг суб’єктам звернень. Також закріплюється оптимізація витрат часу, пов’язаних з передачею документів між ЦНАП і суб’єктами надання адміністративних послуг, зменшення навантаження на адміністраторів центру в частині прийому документів від суб’єктів звернень, зокрема поданих засобами телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді).

Цим документом детально регламентовано порядок надання консультацій працівниками ЦНАП та представниками суб’єктів надання адміністративних послуг громадянам і суб’єктам господарювання, встановлено принцип “екстериторіальності” надання адміністративних послуг тощо.

Організаційні заходи для впровадження регулювання:

- розробка проекту регуляторного акта – проекту Розпорядження голови Волноваської райдержадміністрації “Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації”, обговорення його з усіма зацікавленими сторонами;

- оприлюднення проекту Розпорядження голови Волноваської райдержадміністрації “Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації” разом з аналізом регуляторного впливу з метою отримання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань;

- погодження проекту Розпорядження голови Волноваської райдержадміністрації “Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації” із уповноваженим органом – Державною регуляторною службою України;

- прийняття проекту Розпорядження голови Волноваської райдержадміністрації “Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації”;

- оприлюднення прийнятого рішення.

Запропонований механізм, спрямований на розв’язання визначеної проблеми, повністю відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки.

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні чи юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

На утримання ЦНАП на рік виділяється: 379 000 грн., що включає в себе: заробітна плата, нарахування на заробітну плату – 343 000 грн.; оплата електроенергії та теплопостачання оплата водопостачання та водовідведення –   20 000 грн.; інші витрати – 16 000 грн.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, складає 100%.

Здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва – Тест малого підприємництва (додається).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Даний проект регуляторного акта – проект Розпорядження голови Волноваської райдержадміністрації “Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації”, як і будь-який інший нормативно-правовий акт, є загальнообов’язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого терміну.

Він запроваджується без встановлення обмежень у часі, проте існує ймовірність, що на нього можуть вплинути невизначені зовнішні та внутрішні чинники, передбачити які на сьогодні не є можливим.

Таким чином, дія даного акта є необмежена, до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акта або на його цілі.

Доповнення та зміни до регуляторного акта будуть вноситися після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та, в разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності. Перегляд положень регуляторного акта, його скасування, відміна чи внесення до нього змін здійснюватиметься у відповідності з вимогами Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

З метою відстеження результативності дії цього регуляторного акта визначено наступні показники:

з/п

Показники результативності

Перший рік запровадження

За п’ять років

Кількісні

1

кількість звернень одержувачів адміністративних послуг – суб’єктів господарювання, громадян

4000

20000

2

кількість суб’єктів надання адміністративних послуг, чиї послуги  надаються через ЦНАП

8

10

3

кількість наданих адміністративних послуг

5000

25000

4

кількість скарг на роботу ЦНАП

-

2

 

Якісні (у бальній системі)

1

зручність отримання громадянами та суб’єктами господарювання адміністративних послуг через ЦНАП

3

3

2

рівень інформованості суб’єктів господарювання  щодо державного регулювання

3

3

3

рівень обслуговування громадян та суб’єктів господарювання в ЦНАП

2

3

 1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Заходи з проведення відстеження результативності дії регуляторного акта будуть здійснюватися постійною Комісією з питань планування, фінансів, бюджету та соціально — економічного розвитку. 

Строки проведення відстеження результативності дії регуляторного акта:

- базове відстеження – після набуття чинності цього регуляторного акта, протягом 45 робочих днів;

- повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено розробником через рік після набрання чинності цього рішення;

- періодичне відстеження результативності проводиться кожні три роки після проведення повторного відстеження результативності. 

Методи проведення відстеження результативності:

Для проведення базового відстеження використовуватимуться такі методи одержання результатів відстеження:

-           статистичні;

-           соціологічні.

Вид даних:

Статистичні показники:

- кількість звернень одержувачів адміністративних послуг – суб’єктів господарювання, громадян;

- кількість наданих адміністративних послуг;

- витрати часу на отримання адміністративних послуг;

- кількість адміністративних справ, де порушені терміни надання адміністративних послуг, визначені у стандартах адміністративних послуг (інформаційних і технологічних картках).

Соціологічні показники (збираються методом опитування або анкетування суб’єктів звернень):

- зручність та рівень задоволеності щодо отримання громадянами та суб’єктами господарювання адміністративних послуг через ЦНАП;

- рівень інформованості суб’єктів господарювання щодо основних положень регуляторного акта;

- якість сервісу обслуговування громадян і суб’єктів господарювання в ЦНАП.

Цільовою групою соціологічного опитування є суб’єкти господарювання, громадяни, які звертаються за отриманням адміністративних послуг, у тому числі дозвільних документів.

Начальник управління з питань

надання адміністративних послуг

райдержадміністрації                                                                                                                                                                         Г. Самсонова

           

Проект регуляторного акта – проект Розпорядження голови Волноваської райдержадміністрації та аналіз його регуляторного впливу підготовлені Управлінням з питань надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації .

   

Додаток

до аналізу регуляторного

впливу до проекту Розпорядження

голови Волноваської райдержадміністрації

ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)

проекту Розпорядження голови Волноваської райдержадміністрації

“Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації”

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 20.04.2020 року  по 20.05.2020 року.

Порядковий номер

Вид консультації

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій

1

Робоча зустріч

5

Обговорено проект Регламенту. В результаті були одержані дані від суб’єктів господарювання щодо вартості та затраченого часу на виконання процедури здійснення адміністративних послуг.

2

Круглий стіл

5

Обговорено проект Регламенту. В результаті були одержані дані від суб’єктів господарювання щодо вартості та затраченого часу на виконання процедури здійснення адміністративних послуг.

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 80, у тому числі малого підприємництва - 80 та мікропідприємництва - 0.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100%.

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік

Періо-дичні

Витрати за
п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

-

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

-

-

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

-

-

-

5

Інші процедури

-

-

-

6

Разом, гривень

-

-

-

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

80

8

Сумарно, гривень

-

-

-

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Для розрахунку оцінки вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування береться розмір мінімальної заробітної плати, який встановлений Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 р. № 294-IХ на 01.01.2020 – 4723 грн.

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання.

У середньому витрачається 0,5 години на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних заяв (заробітна плата за місяць – 4723 грн., 22-робочі дні, 214,68 грн. зарплата за 1 день (8 годин):

(4723:22:8)*0,5=13,42 грн.

13,42 грн.

-

67,10 грн.

10

Процедура організації виконання вимог регулювання

У середньому 2,5 години

(заробітна плата за місяць – 4173 грн., 22-робочі дні – 214,68 грн., зарплата за 1 день (8 годин) або 26,84 грн. (за 1 годину): (4173:22:8) х 1 = 26,84 грн.

- підготовка документів для формування вхідного пакету документів до Центру – 1,5 години

(26,84 х 1,5 = 40,26 грн);

- подання документів для отримання адміністративної послуги – 0,5 години

(26,84 х 0,5 =13,42 грн);

- отримання результату надання послуги у Центрі – 0,5 години

(26,84 х 0,5 =13,42 грн);

Разом: 40,26 грн + 13,42 грн + 13,42 грн = 67,10 грн = 67,10 грн

67,10 грн.

-

335,50 грн.

11

Процедури офіційного звітування

-

-

-

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

-

-

-

13

Інші процедури

-

-

-

14

Разом, гривень

80,52 грн

-

402,60 грн

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

80

16

Сумарно, гривень

6441,60 грн.

 

32528 грн.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Волноваська районна державна адміністрація

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання, гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

-

-

-

-

-

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

-

-

-

-

-

камеральні

-

-

-

-

-

виїзні

-

-

-

-

-

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

-

-

-

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

-

-

-

-

-

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (із змінами) посадовий оклад адміністратора складає 5500 грн.

7. Інші адміністративні процедури (уточнити): 

Розрахунки в середньому на 1 послугу:

- надання консультаційних послуг - 0,05 години;

- прийняття вхідного пакету документів адміністратором - 0,15 години;

- передача та отримання від суб’єктів надання адміністративних послуг оформлених результатів - 0,2 години;

- видача результату надання адміністративних послуг суб’єкту звернення – 0,10 години.

Заробітна плата одного адміністратора ЦНАП за місяць – 5500, 00 грн., 22 - робочі дні, 250,00 грн. за день (8 годин) або 31,25 грн. (за 1 годину): (5500:22:8) х 1 = 31,25 грн.

(0,5 х 25,00 = 15,63 грн)

0,5 год.

15,63 грн.

(за 0,5 години)

8

80

10003,2 грн.

Разом за рік

0,5 год.

15,63 грн.

(за 0,5 години)

8

80

10003,2 грн.

Сумарно за п’ять років

0,5 год.

15,63 грн.

(за 0,5 години)

8

80

50016 грн.

Прийняття цього регуляторного акта не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Поряд-ковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

-

-

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

6441,60 грн.

32528 грн.

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

6441,60 грн.

32528 грн.

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

10003,2 грн.

50016 грн.

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

16444,80 грн.

82544 грн.

 1. На підставі аналізу витрат, наведених у попередніх таблицях, розроблення корегуючих заходів для суб’єктів малого підприємництва щодо запропонованого регулювання не потребує.

 

Начальник управління з питань

надання адміністративних послуг

райдержадміністрації                                                                                                                               Г. Самсонова

        

Проєкт розпорядження голови РДА "Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації"

ПРОЄКТ

 УКРАЇНА

ВОЛНОВАСЬКА   РАЙОННА   ДЕРЖАВНА   АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

  

від __________________ № _____

                           м.Волноваха

Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації

         Відповідно до статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг», згідно розпорядження голови райдержадміністрації                                 від 24 квітня 2019 року № 209 «Про затвердження Положення про Управління з питань надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації», керуючись статтями 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» з о б о в ' я з у ю:

 1. Затвердити Регламент Центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації (додається).
 1. Сектору з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації (Ягупова Ольга) забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) в установленому порядку.
 1. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова райдержадміністрації

О. Капітоненко

   ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови райдержадміністрації

    ____________ року № ___

РЕГЛАМЕНТ

Центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації

 

 1. Загальна частина

 

         1.1. Цей Регламент визначає порядок організації роботи Центру надання адміністративних послуг Волноваської районної державної адміністрації (далі – Регламент), порядок дій адміністраторів Центру надання адміністративних послуг Волноваської районної державної адміністрації та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

         1.2. У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про адміністративні послуги”.

         1.3. Центр надання адміністративних послуг Волноваської районної державної адміністрації (далі - ЦНАП) у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про відділ надання адміністративних послуг управління з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації та регламентом ЦНАПу.

         1.4. Надання адміністративних послуг у ЦНАПі здійснюється з дотриманням таких принципів:

- верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

- стабільності;

- рівності перед законом;

- відкритості та прозорості;

- оперативності та своєчасності;

- доступності інформації про надання адміністративних послуг;

- захищеності персональних даних;

- раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

- неупередженості та справедливості;

- доступності та зручності для суб’єктів звернення.

         1.5. Центр надання адміністративних послуг утворений при Управлінні з питань надання адміністративних послуг Волноваської районної державної адміністрації (далі - Управління), діяльність якого організує структурний підрозділ Управління - відділ з надання адміністративних послуг Управління.

         1.6. Затвердження та внесення змін до Регламенту, а також його скасування (втрата чинності) здійснюється розпорядженням голови Волноваської райдержадміністрації.

         1.7. Дотримання положень Регламенту є обов’язковим для всіх адміністраторів ЦНАПу, суб’єктів надання адміністративних послуг.

         1.8. Прийом заяв суб’єктів звернень щодо надання адміністративних послуг, відповідно до затвердженого Переліку адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, та видача суб’єктам звернень оформлених результатів надання адміністративних послуг здійснюється виключно через ЦНАП.

 1. Вимоги до приміщення, в якому розміщується ЦНАП

 

         2.1. ЦНАП розміщується в центральній частині міста Волноваха з розвинутою транспортною інфраструктурою у адміністративній будівлі Волноваської районної ради. В холі першого поверху адміністративної будівлі на вході до ЦНАПу розміщуються вивіска з найменуванням ЦНАПу та табличка з інформацією про його місцезнаходження, графік роботи тощо. Графік роботи ЦНАПу затверджується головою Волноваської райдержадміністрації, з урахуванням вимог Закону України “Про адміністративні послуги”. ЦНАП знаходиться за адресою:                                   вулиця Героїв 51 ОМБр, будинок 1, м. Волноваха, Донецька область, 85700 і передбачає можливість вільного пересування для осіб з інвалідністю. На прилеглій до ЦНАПу території передбачається місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення. У приміщенні ЦНАПу є туалетна кімната з рахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями.

         2.2. Приміщення ЦНАПу поділяється на відкриту та закриту частини. У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками ЦНАПу. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до такої частини ЦНАПу.

Відкрита частина включає:

- сектор прийому;

- сектор інформування;

- сектор очікування;

- сектор обслуговування.

         Відкрита частина розміщується на першому поверсі будівлі.

         Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти та здійснення попереднього запису суб’єктів звернення на прийом до адміністраторів за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву). Вхід до закритої частини ЦНАПу суб’єктам звернення забороняється.

         2.3. Сектор прийому облаштовується при вході до приміщення ЦНАПу. У ньому здійснюється загальне інформування та консультування суб’єктів звернення з питань роботи ЦНАПу.

         2.4. Сектор інформування облаштовується з метою ознайомлення суб’єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг. У секторі інформування розміщуються інформаційні стенди, а також у разі можливості - інформаційні термінали в зручному для перегляду місці, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг. Сектор інформування облаштовується столами, стільцями, телефонами, факсимільними апаратами та забезпечується канцелярськими приладдями для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів. Для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг сектор інформування облаштовується відповідною скринькою, яка розміщується на видному та доступному місці.

         2.5. Сектор очікування розміщується в просторому приміщенні, площа якого складає 80 кв. метрів та облаштовується столами для оформлення документів та в достатній кількості стільцями, кріслами тощо. У секторі очікування облаштовано не менш як 10 місць для суб’єктів звернень. Для оплати адміністративного збору в секторі очікування можуть розміщуватися банкомати, платіжні термінали (у тому числі POS-термінали). Сектор очікування обладнується автоматизованою системою керування чергою (при наявності), системою звукового інформування осіб похилого віку та тих, що мають вади зору.

         2.6. Сектор обслуговування утворений за принципом відкритості розміщення робочих місць. Для швидкого обслуговування суб’єктів звернень робочі місця адміністраторів розподілені за принципом прийому і видач документів. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення має інформаційну табличку із зазначенням номера такого місця, прізвища, імені, по батькові та посади адміністратора ЦНАПу.

         2.7. Площа секторів очікування та обслуговування складає 195 кв. метрів для забезпечення зручних та комфортних умов для прийому суб’єктів звернення і роботи адміністраторів ЦНАПу.

         2.8. На інформаційних стендах та інформаційних терміналах розміщується інформація, зокрема, про:

- найменування ЦНАПу, його місцезнаходження, номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;

- графік роботи ЦНАПу (прийомні дні та години, вихідні дні);

- перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;

- строки надання адміністративних послуг;

- бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

- платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

- супутні послуги, які надаються в приміщенні ЦНАПу;

- прізвище, ім’я, по батькові керівника ЦНАПу, контактні телефони, адресу електронної пошти;

- користування інформаційними терміналами (у разі їх наявності);

- користування автоматизованою системою керування чергою (у разі їх наявності);

- положення про відділ надання адміністративних послуг (ЦНАП);

- регламент ЦНАП.

         2.9. Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, розміщується у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці, у тому числі на інформаційному терміналі (у разі його наявності). Адміністративні послуги в переліку групуються за моделлю життєвих ситуацій суб’єктів звернення та/або за сферами правовідносин (законодавства), та/або за суб’єктами надання адміністративних послуг.

         2.10. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються у секторі інформування на стендах-накопичувачах або стелажах із вільним доступом до них суб’єктів звернення.

         2.11. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної в цьому розділі, шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів, а також здійснюється інформування іншими способами, які є зручними для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

         2.12. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у роботі ЦНАПу можуть брати участь представники суб’єктів надання адміністративних послуг для надання консультацій.

 1. Організація роботи ЦНАП

 

         3.1. Організація роботи в ЦНАПі здійснюється шляхом взаємодії адміністраторів із суб’єктами надання адміністративних послуг у порядку, визначеному законодавством про адміністративні послуги.

         3.2. Режим роботи ЦНАПу та графік прийому суб’єктів звернень:

щоденно, крім вихідних та святкових днів, без обідньої перерви ЦНАП працює за наступним графіком:

понеділок - з 8.00 до 17.00 години

вівторок - з 8.00 до 17.00 години

середа - з 8.00 до 17.00 години

четвер - з 8.00 до 20.00 години

п’ятниця - з 8.00 до 17.00 години

Час прийому суб'єктів звернень за наступним графіком:

понеділок - з 8.00 до 16.00 години

вівторок - з 8.00 до 16.00 години

середа - з 8.00 до 16.00 години;

четвер - з 8.00 до 20.00 години

п’ятниця - з 8.00 до 16.00 години

         3.3. Керівники суб’єктів надання адміністративних послуг визначають уповноважених осіб у співпраці з адміністраторами ЦНАПу, а також графік їх роботи для надання консультацій у ЦНАПі розпорядчим документом, про що інформують керівника ЦНАПу.

 1. Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг

 

         4.1. Основна інформація для суб’єкта звернення щодо надання адміністративних послуг описується у відповідних інформаційних картках, а порядок надання адміністративних послуг – у відповідних технологічних картках. Інформаційні картки розміщені на інформаційних стендах у приміщенні ЦНАПу та на офіційному сайті Волноваської райдержадміністрації.

         4.2. Інформаційні і технологічні картки, зміни до них розробляються суб’єктами надання адміністративних послуг відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» та постанови Кабінету Міністрів України         від 30 січня 2013 року № 44 «Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги», а також інших нормативно-правових актів, які регламентують надання адміністративних послуг.

         4.3. У разі внесення змін до законодавства щодо надання певної адміністративної послуги суб’єкт надання відповідної адміністративної послуги своєчасно інформує про це керівництво Управління, готує відповідні зміни до інформаційних та/або технологічних карток згідно з вимогами законодавства та цього Регламенту.

         4.4. Голова Волноваської райдержадміністрації та керівник Управління може вносити суб’єкту надання адміністративних послуг пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток.

 1. Інформаційне забезпечення, інформаційне консультування

та керування чергою

         5.1. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернень у ЦНАПі вживаються заходи для інформаційного забезпечення, інформаційного консультування суб’єктів звернень та запобігання виникненню черг, а у випадку їх виникнення - для регулювання черги. Керування чергою забезпечується системою електронного керування чергою через інформаційний термінал (при наявності).

         5.2. Інформаційне забезпечення з питань діяльності ЦНАПу, процедур надання адміністративних послуг, графіків особистого прийому керівництва Волноваської райдержадміністрації та її апарату, порядку та умов обслуговування у ЦНАПі здійснюється за допомогою інформаційних стендів, інформації на офіційному сайті Волноваської райдержадміністрації, а також в подальшому – за допомогою інформаційних терміналів та моніторів.

         5.3. Для надання допомоги суб’єктам звернення у користуванні інформаційними терміналами та автоматизованою системою керування чергою (при наявності), консультування із загальних питань організації роботи ЦНАПу та порядку прийому суб’єктів звернення у ЦНАПі організовано ресепшн (при наявності). При зверненні суб’єкта звернення до ЦНАПу адміністратор ЦНАПу, який працює на респшені: консультує із загальних питань організації роботи ЦНАПу та порядку прийому суб’єктів звернення, інформує за усним клопотанням суб’єкта звернення про належність порушеного ним питання до компетенції ЦНАПу, консультує суб’єктів звернення щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надає інформацію про платіжні реквізити для сплати адміністративного збору, надає іншу інформацію та допомогу, яка необхідна суб’єктам звернення під час прийому їх адміністратором.

         5.4. Надання фахових консультацій щодо конкретних адміністративних послуг можуть здійснювати суб’єкти надання адміністративних послуг.

         5.5. ЦНАПом забезпечується розміщення інформації, зазначеної в пункті 2,8, а також відомості про місце розташування ЦНАПу, найближчі зупинки громадського транспорту, під'їзні шляхи, місця паркування, інша корисна для суб'єктів звернення інформація, на офіційному веб-сайті Волноваської райдержадміністрації: http://www.volnovrda.gov.ua/.

         5.6. Інформація, що розміщується в приміщенні ЦНАПу та на веб-сайті, повинна бути актуальною і повною. Інформація ЦНАПу на веб-сайті має бути зручною для пошуку та копіювання.

         5.7. Суб’єктам звернення, які звернулися до ЦНАПу з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг ЦНАПом у спосіб, аналогічний способу звернення.

         5.8. У ЦНАПі здійснюється попередній запис суб’єктів звернень на прийом до адміністратора ЦНАПу на визначену дату та час. Попередній запис здійснюється шляхом особистого звернення до адміністратора ЦНАПу або шляхом електронної реєстрації на офіційному веб-сайті Волноваської райдержадміністрації (при наявності). Прийом суб’єктів звернень, які зареєструвались за допомогою попереднього запису, здійснюється у визначені години. У разі запізнення суб’єкта звернення на прийом за попереднім записом більш ніж на 10 хвилин, цей запис анулюється. У цьому випадку суб’єкт звернення може подати документи в загальному порядку або записатися на іншу дату та час повторно.

         5.9. У ЦНАПі встановлена автоматизована системи керування чергою (при наявності). Суб’єкти звернень, які мають намір одержати адміністративну послугу у ЦНАПі, реєструються за допомогою терміналу в електронній системі керування чергою, отримують талон, у якому зазначено: найменування ЦНАПу, дата та час реєстрації, відповідний номер в черзі, тематика звернення. Суб’єкти звернень очікують на прийом адміністратором ЦНАПу до висвітлення на електронному табло порядкового номера талону та робочого місця прийому.

         5.10. ЦНАП може використовувати також інші інструменти керування чергою, гарантуючи дотримання принципу рівноправності суб’єктів звернень.

 1. Прийняття заяв та інших документів у ЦНАПі

          6.1. Прийняття від суб’єктів звернень заяв та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі - вхідний пакет документів) та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі - вихідний пакет документів) здійснюється виключно в ЦНАПі.        Суб'єктам надання адміністративних послуг забороняється безпосередньо здійснювати прийом заяв суб'єктів звернень щодо надання адміністративних послуг, видавати суб'єктам звернень оформлені результати надання адміністративних послуг, якщо такі послуги включені до переліку тих, що надаються через ЦНАП.

         Прийняття заяв для отримання адміністративних послуг від фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, здійснюється незалежно від реєстрації їх місця проживання, крім випадків, передбачених законом.

         Заяви від юридичних осіб приймаються за місцезнаходженням таких осіб або у випадках, передбачених законом, за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням відповідних об’єктів, якщо інше не встановлено законом.

         Заява на отримання адміністративної послуги (далі - заява) подається в письмовій, усній чи електронній формі

         6.2. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, анулювання) документів дозвільного характеру, як оформлені дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

         6.3. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у ЦНАПі особисто, через представника (законного представника), надіслати його поштою або у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

         Заява для отримання адміністративної послуги в електронній формі подається через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування.

         Перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, визначаються законом.

         Забороняється вимагати від суб’єкта звернення документи або інформацію для надання адміністративної послуги, не передбачені законом.

         У разі коли вхідний пакет документів подається представником (законним представником), суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

         6.4. Адміністратор ЦНАПу перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.

         6.5. Адміністратор ЦНАПу складає опис вхідного пакета документів, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках.

         6.6. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставленням печатки відповідного адміністратора ЦНАПу, а також відмітки про дату та час його складення. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи, а у разі здійснення електронного документообігу – в електронній формі.

         6.7. Адміністратор ЦНАПу під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також бажане місце отримання оформленого результату надання адміністративної послуги, спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.

         6.8. Адміністратор ЦНАПу здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та/або в електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.

         6.9. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор ЦНАПу не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку або поштовим відправленням.

         6.10. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор ЦНАПу формує справу у паперовій та/або електронній формі та в разі потреби здійснює її копіювання та/або сканування.

         6.11. Інформацію про вчинені дії адміністратор ЦНАПу вносить до листа про проходження справи у паперовій та/або електронній формі. Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг.

 1. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

          7.1. Після вчинення дій, передбачених пунктами 6.1 - 6.9 розділу 6 цього Регламенту, адміністратор ЦНАПу зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з урахуванням графіка роботи суб’єкта надання адміністративної послуги, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єкту надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка у листі про проходженні справи із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.

         7.2. Передача справ у паперовій формі від ЦНАПу до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється не менше ніж один раз протягом робочого дня, шляхом отримання справ представником суб’єкта надання адміністративної послуги в приміщенні ЦНАП або надсилання відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку.

         7.3. Після отримання справи, суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, а також прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа про проходження справи у паперовій та/або електронній формі.

         7.4. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється кожним адміністратором ЦНАПу.

         7.5. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

- своєчасно інформувати ЦНАП про перешкоди у дотриманні строку розгляду - справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

- надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора ЦНАПу про хід розгляду справи.

         У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор ЦНАПу невідкладно інформує про це керівництво.

 1. Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення

 

         8.1. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до ЦНАПу, про що зазначається у листі про проходженні справи.

         8.2. Адміністратор ЦНАПу невідкладно у день надходження вихідного пакету документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру в паперовій та/або електронній формі.

         8.3. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під підпис (у тому числі його представникові (законному представникові)) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб. Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зазначається в описі вхідного пакета документів, і зберігається в матеріалах справи.

         8.4. У разі не зазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в ЦНАПі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в ЦНАПі, а потім передається для архівного зберігання.

         8.5. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор ЦНАПу реєструє інформацію про результат розгляду справи в журналі (у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.

         8.6. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори і керівництво.

        

 1. Діяльність адміністратора центру, що працює на віддаленому робочому місці

          9.1. Утворення та розміщення віддаленого робочого місця адміністратора приймається головою Волноваської райдержадміністрації, відповідно до вимог, зазначених у пунктах 2.1. і 2.4. цього регламенту, та з урахуванням потреб суб’єктів звернення, кількості населення, що буде ними обслуговуватися, та обсягу послуг, що надаватимуться.

         Віддалене робоче місце адміністратора розміщується на першому або другому поверсі будівлі за умови створення належних умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до такої будівлі.

         Віддалене робоче місце адміністратора може бути пересувним, що передбачає наявність відповідного комплекту технічних засобів (комп’ютерної техніки та оргтехніки), оснащених відповідним програмним забезпеченням та вільним доступом до Інтернету.

         Робота пересувного віддаленого місця адміністратора забезпечується шляхом проведення виїзних прийомів адміністратора за місцем проживання/перебування (місцезнаходженням) суб’єкта звернення, у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

        

Регламент Центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації розроблено управлінням з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації.

Начальник управління з питань

надання адміністративних послуг

райдержадміністрації                                                          Г. Самсонова

Аналіз регуляторного впливу

до проекту Розпорядження голови Волноваської районної державної адміністрації

“Про затвердження Регламенту

центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації”

Даний аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” і Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 (із змінами), що визначає правові й організаційні заходи реалізації проекту Розпорядження голови Волноваської райдержадміністрації “Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації”.

І. Визначення проблеми

Для повноцінного функціювання ЦНАП існує потреба розробки та прийняття нормативно-правових актів, регламентуючих роботу ЦНАП, розробки та затвердження нових документів, у тому числі Регламенту ЦНАП як регуляторного акта. Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та населення вимушені багаторазово звертатись до різних адміністративних органів, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результат надання адміністративних послуг невизначений період часу. До того ж, іноді, має місце затягування розгляду заяв, клопотань, звернень, що негативно впливає на розвиток підприємництва та сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади.

За допомогою введення в дію вищезазначеного нормативно-правового акта передбачається виконання вимог Законів України “Про адміністративні послуги”, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 588 “Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг” (із змінами) та встановлення чіткого і зрозумілого алгоритму дій адміністраторів ЦНАП, суб’єктів надання адміністративних послуг, що дозволить забезпечити прозорість, швидкість та зручність процедур надання адміністративних послуг суб’єктам звернень, вдосконалення цих процедур і їх уніфікацію, запровадження єдиних стандартів роботи ЦНАП (віддалених місць для роботи адміністраторів центру (в разі їх утворення)), що значно зменшуватиме часові та фізичні затрати мешканців і суб’єктів господарювання Волноваської райдержадміністрації, а також мінімізуватиме корупційні ризики під час надання адміністративних послуг. Адже, саме на боротьбу з корупцією зорієнтована робота ЦНАП, враховуючи також і контроль з боку адміністраторів центру за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень.

Для вирішення окресленої проблеми неможливо використовувати ринкові механізми, тому передбачається застосування засобів державного регулювання, зокрема це питання відноситься до компетенції Волноваської райдержадміністрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

Сфера дії визначеного регуляторного акта розповсюджується на суб’єктів звернень за отриманням адміністративних послуг (громадяни, суб’єкти господарювання), адміністраторів ЦНАП, суб’єктів надання адміністративних послуг (органи виконавчої влади та місцевого самоврядування (на основі їх узгоджених рішень), їх посадові особи, державні реєстратори, суб’єкти державної реєстрації, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги).

Визначення основних груп (підгруп), на які впливає дане питання:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

-

Держава (територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи (на основі їх узгоджених рішень), державні реєстратори, суб’єкти державної реєстрації, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги

+

-

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

-

 1. Цілі регулювання

 Метою прийняття даного регуляторного акта є вирішення проблеми, про яку йшлося у попередньому розділі. Даний регуляторний акт спрямований на вирішення проблеми як у цілому, так і її окремих складових.

Прийняття даного регуляторного акта має такі цілі:

- прийняття у відповідності до вимог чинного законодавства України документів, регламентуючих роботу ЦНАП, зокрема основних засад організації його діяльності (з віддаленими місцями для роботи адміністраторів центру (в разі їх утворення));

- реалізація державної політики у сфері надання адміністративних послуг;

- створення комфортних умов для отримання суб’єктами господарювання та громадянами, в тому числі особами з інвалідністю, якісного сервісу з надання адміністративних послуг за принципами “організаційної єдності” та “єдиного вікна”, а саме: вичерпне інформування, фахове консультування, оперативний прийом та видача оформлених пакетів документів;

- забезпечення у ЦНАП прозорості й відкритості виконання існуючого переліку адміністративних послуг, за якими звертаються громадяни та суб’єкти господарювання;

- запровадження інноваційних форм обслуговування заявників;

- виключення корупційної складової при наданні адміністративних послуг;

- встановлення чіткого порядку дій між адміністраторами ЦНАП та суб’єктами надання адміністративних послуг з метою якісного прийому, розгляду й опрацювання звернень громадян і суб’єктів господарювання, а також видачі оформлених результатів надання адміністративних послуг;

- здійснення контролю за наданням адміністративних послуг у межах повноважень ЦНАП.

  

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Розглянуто наступні альтернативні способи досягнення встановлених цілей:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта

Неприйняття Регламенту ЦНАП, що призведе до порушення вимог чинного законодавства України, продовжить практику існування ситуації, коли ЦНАП не почне роботу. Це, в свою чергу, позбавить громадян і суб’єктів господарювання можливості звертатися до ЦНАП як повністю легітимної інституції. Також матиме місце відсутність чіткого встановленого порядку дій як адміністраторів ЦНАП, так і суб’єктів надання адміністративних послуг щодо забезпечення повноцінного та ефективного процесу надання адміністративних послуг суб’єктам звернень у межах існуючого правового поля.

Альтернатива 2

Запровадження часткового регулювання

Забезпечення іншого, ніж затвердженого законодавством, розподілу функцій з організації діяльності ЦНАП, що буде суперечити положенням Закону України “Про адміністративні послуги”, постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 588 “Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг” (із змінами) та встановлювати інші, не визначені, не зрозумілі та не відпрацьовані правила роботи центру.

Альтернатива 3

Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту Розпорядження голови Волноваської райдержадміністрації “Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації”, що дозволить досягти встановлених цілей, забезпечити повну відповідність одного з головних документів, які регламентують роботу ЦНАП, і, власне, процесу надання адміністративних послуг вимогам чинного законодавства України, а також налагодити ефективне функціонування ЦНАП як дієвої інституції, діяльність якої спрямована на протидію корупції, забезпечення якісного обслуговування громадян і суб’єктів господарювання.

Запропонований проект побудований відповідно до вимог регулювання центрального рівня, забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

(у даному випадку – територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи (на основі їх узгоджених рішень), державні реєстратори, суб’єкти державної реєстрації, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги)

 Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта

- поява можливості для суб’єктів надання адміністративних послуг щодо  запровадження надання адміністративних послуг безпосередньо, за місцем знаходження власних установ (приміщень), а не в ЦНАП, через відсутність повністю легітимного, затвердженого порядку взаємодії;

- можливість особистого контакту із суб’єктами звернень (громадянами і суб’єктами господарювання) під час виконання адміністративних і дозвільних процедур (у разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП);

- відсутність необхідності ознайомлення та вивчення редакції Регламенту ЦНАП;

- порушення вимог чинного законодавства України в сфері надання адміністративних послуг;

- формування в суспільстві негативного іміджу суб’єктів надання адміністративних послуг як органів влади (посадових осіб), що не дотримуються принципів відкритості й прозорості, доступності та зручності для суб’єктів звернень тощо (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП);

- невдоволення громадян і суб’єктів господарювання існуючою ситуацією щодо порушення принципів “єдиного вікна” та організаційної єдності”, а також унеможливлення запровадження подачі заяв на отримання затребуваних адміністративних послуг у ЦНАП, у тому числі, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП)

Альтернатива 2

Запровадження часткового регулювання

- часткове врегулювання питання  співпраці з ЦНАП у сфері надання адміністративних послуг;

- покращення іміджу суб’єктів надання адміністративних послуг – органів влади і посадових осіб

- витрачання зусиль та часу на ознайомлення, вивчення і прийняття іншої, ніж встановленої чинним законодавством, редакції Регламенту ЦНАП, на організацію часткової присутності представників суб’єктів надання адміністративних послуг у роботі центру; а також на вирішення більшості організаційних і технічних питань щодо ефективної співпраці з ЦНАП, які є неврегульованими і незрозумілими

Альтернатива 3

Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта

- легітимна, конструктивна співпраця всіх учасників процесу надання адміністративних послуг у рамках роботи одного ЦНАП згідно з вимогами чинного законодавства України;

- закріплення єдиних стандартів роботи, запровадження уніфікованих процедур надання адміністративних послуг через ЦНАП (віддалені місця для роботи адміністраторів ЦНАП (у разі їх утворення));

- спільне відпрацювання заходів щодо вдосконалення адміністративних і дозвільних процедур для громадян і суб’єктів господарювання;

- запровадження спрощених механізмів передачі пакетів документів від ЦНАП до суб’єктів надання адміністративних послуг і навпаки для якісного оформлення адміністративних послуг, у тому числі засобами телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді);

- створення єдиного популяризованого інформаційного майданчика в приміщенні ЦНАП, де суб’єкти надання адміністративних послуг можуть консультувати громадян і суб’єктів господарювання;

- збільшення кількості звернень за отриманням адміністративних послуг та позитивних відгуків щодо якості їх надання;

- формування й підтримка в суспільстві позитивного іміджу суб’єктів надання адміністративних послуг та ЦНАП у цілому

- витрачання суттєвих зусиль та часу на ознайомлення, детальне вивчення і прийняття в цілому редакції Регламенту ЦНАП, а також адаптацію певних представників суб’єктів надання адміністративних послуг під “нові” умови роботи в форматі діяльності центру;

- позбавлення можливості для певних суб’єктів надання адміністративних послуг надавати адміністративні послуги безпосередньо, за місцем знаходження власних установ (приміщень), а також можливості особистого контакту із суб’єктами звернень (громадянами і суб’єктами господарювання) під час виконання адміністративних і дозвільних процедур

Оцінка впливу на сферу інтересів громади

Волноваської райдержадміністрації, що утворила ЦНАП

 Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта

Відсутні.

- формування негативного іміджу місцевої влади в “очах” громадськості через наявність проблем в організації сучасного якісного сервісу з надання адміністративних послуг, створення незручностей для населення (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП з боку окремих суб’єктів надання адміністративних послуг);

- можливість виникнення сплесків соціального невдоволення через непрозорість та незрозумілість механізмів надання адміністративних послуг 

Альтернатива 2

Запровадження часткового регулювання

Неможливо передбачити вигоди, оскільки питання організації роботи ЦНАП буде частково врегульовано

- витрачання суттєвих зусиль та часу на розробку та прийняття іншої, ніж встановленої чинним законодавством, редакції Регламенту ЦНАП, на організацію часткової присутності представників суб’єктів надання адміністративних послуг у роботі центру; а також на вирішення  більшості організаційних і технічних питань щодо забезпечення функціонування ЦНАП, які є неврегульованими і незрозумілими;

- витрачання суттєвих зусиль та часу на інформування суб’єктів звернень щодо інших правил роботи, ніж встановлених вимогами чинного законодавства України

Альтернатива 3

Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта

- наявність документів, регламентуючих роботу ЦНАП, що повністю відповідають вимогам чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг;

- забезпечення роботи ЦНАП як повністю легітимної інституції, спрямованої на задоволення потреб населення в якісних адміністративних послугах;

- організація сучасного популярного сервісу з обслуговування громадян та суб’єктів господарювання в сфері надання адміністративних послуг за принципами “організаційної єдності” та “єдиного офісу”;

- вдосконалення та спрощення процедур надання адміністративних послуг суб’єктам звернень;

- максимальне наближення найбільш затребуваних адміністративних послуг до мешканців та суб’єктів господарювання району;

- економія фінансових та часових ресурсів суб’єктів звернень через відвідування лише ЦНАП, а не окремих суб’єктів надання адміністративних послуг, а також через можливість подавати заяви на отримання певних видів адміністративних послуг або запроваджених у центрі сервісів засобами телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді);

- мінімізація корупційних ризиків під час надання адміністративних послуг;

- формування позитивного іміджу місцевої влади, високого рівня довіри серед громадськості до політики існуючої влади

Надання однієї адміністративної послуги в ЦНАП займає 0,5 години, яка складає згідно М-Тесту – 13,42 грн.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта

Відсутні.

- збільшення фінансових та часових витрат громадян на відвідування різних суб’єктів надання адміністративних послуг, за місцем їх безпосереднього знаходження, що не співпрацюють з ЦНАП через відсутність повністю легітимного, затвердженого порядку взаємодії усіх учасників процесу надання адміністративних послуг – Регламенту ЦНАП;

- незручність для громадян, недоступність до них послуг, неможливість подавати необхідні пакети документів за принципами “організаційної єдності” та “єдиного офісу” в ЦНАП (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП з боку окремих суб’єктів надання адміністративних послуг);

- наявність корупційної складової під час надання адміністративних послуг з боку окремих представників суб’єктів надання адміністративних послуг (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП)

Альтернатива 2

Запровадження часткового регулювання

Неможливо передбачити вигоди, оскільки питання організації роботи ЦНАП буде частково врегульовано

Відсутні

Альтернатива 3

Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта

- доступність, зручність та оперативність в інформуванні, а також в отриманні різних видів адміністративних послуг та консультацій виключно за принципами “організаційної єдності” та “єдиного офісу” в ЦНАП;

- максимальне наближення найбільш затребуваних адміністративних послуг до громадян, у тому числі до осіб з інвалідністю;

- економія фінансових та часових ресурсів громадян шляхом відвідування лише ЦНАП, а також через можливість подавати заяви на отримання певних видів адміністративних послуг або замовляти запроваджені у центрі сервіси через засоби телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді);

- виключення корупційної складової під час надання адміністративних послуг;

- отримання якісного сучасного сервісу обслуговування в ЦНАП;

- можливість впливати на вдосконалення роботи центру та якість обслуговування через застосування інструментів  громадського моніторингу й контролю, формування зауважень і пропозицій

- витрати часу на детальне вивчення Регламенту ЦНАП

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

   

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

80

-

80

   

Питома вага групи в загальній кількості, відсотків

-

-

100%

-

100%

   
     

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

   

Альтернатива 1

Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта

Відсутні.

- збільшення фінансових та часових витрат суб’єктів господарювання на відвідування різних суб’єктів надання адміністративних послуг, за місцем їх безпосереднього знаходження, що не співпрацюють з ЦНАП через відсутність повністю легітимного, затвердженого порядку взаємодії усіх учасників процесу надання адміністративних послуг – оновленої редакції Регламенту ЦНАП;

- незручність для суб’єктів господарювання, недоступність до них послуг, неможливість подавати необхідні пакети документів за принципами “організаційної єдності” та “єдиного офісу” в ЦНАП (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП з боку окремих суб’єктів надання адміністративних послуг);

- унеможливлення подання замовлення на отримання певних видів послуг або запроваджених у центрі сервісів засобами телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді) через відсутність повністю легітимного, затвердженого порядку взаємодії усіх учасників процесу надання адміністративних послуг;

- наявність корупційної складової під час виконання адміністративних і дозвільних процедур з боку окремих представників суб’єктів надання адміністративних послуг (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП)

   

Альтернатива 2

Запровадження часткового регулювання

Неможливо передбачити вигоди, оскільки питання організації роботи ЦНАП буде частково врегульовано

Відсутні.

   

Альтернатива 3

Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта

- доступність, зручність та оперативність в інформуванні, а також в отриманні різних видів адміністративних послуг та консультацій виключно за принципами“організаційної єдності” та“єдиного офісу” в ЦНАП;

- максимальне наближення найбільш затребуваних адміністративних послуг до суб’єктів господарювання;

- економія фінансових та часових ресурсів суб’єктів господарювання шляхом відвідування лише ЦНАП, а також через можливість подавати заяви на отримання певних видів адміністративних послуг або замовляти запроваджені у центрі сервіси через засоби телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді);

- виключення корупційної складової під час виконання адміністративних і дозвільних процедур;

- отримання якісного сучасного сервісу обслуговування в ЦНАП;

- можливість впливати на вдосконалення роботи ЦНАП та якість обслуговування через застосування інструментів  моніторингу й оцінки, формування зауважень і пропозицій

На процедуру формування вхідного пакету документів – 1,5 години, надання вхідного пакету документів у Центрі – 0,5 години, отримання результату надання адміністративної послуги – 0,5 години. Всього – 2,5 години, яка складає відповідно до М-Тесту – 67,10 грн.

   
               
                       
 1. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу

досягнення цілей

            Оцінка ступеня досягнення визначених цілей визначається за чотирибальною системою, де:

4 – цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 – цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 – цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 – цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотири бальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта

1

Не забезпечує належного виконання вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг та не встановлює чіткого, легітимного порядку дій між ЦНАП та суб’єктами надання адміністративних послуг з метою надання якісних послуг суб’єктам звернень.

Проблема продовжує існувати.

Альтернатива 2

Запровадження часткового регулювання

2

Не забезпечує належного виконання вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг та в повній мірі не дозволяє досягти визначених цілей державного регулювання в результаті прийняття запропонованого проекту регуляторного акта.

Проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними

Альтернатива 3

Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта

4

Забезпечує:

- дотримання вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг;

- покращення результативності та комфортності отримання суб’єктами звернень адміністративних послуг за принципами “організаційної єдності” та “єдиного офісу” в ЦНАП;

- прозорість, відкритість, легітимність виконання через ЦНАП усіх необхідних адміністративних і дозвільних процедур для громадян та суб’єктів господарювання;

- виключення корупційної складової при наданні адміністративних послуг;

- належні умови для якісної роботи фахівців ЦНАП, покращення технологій виконання адміністративних і дозвільних процедур, скорочення трудових, матеріальних витрат і часових ресурсів;

- встановлення чіткого, легітимного порядку дій між ЦНАП та суб’єктами надання адміністративних послуг з метою надання якісного сервісу суб’єктам звернень.

Проблема більше існувати не буде

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи в рейтингу

Альтернатива 1

Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта

Відсутні

Не забезпечує належного виконання вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг, не встановлює для ЦНАП статусу повністю легітимної інституції через наявність ознак правової колізії у регламентуючих документах, містить ризики щодо порушення принципів “організаційної єдності” та “єдиного офісу” з прийому та видачі документів суб’єктам звернень (в разі надання адміністративних послуг не через ЦНАП з боку окремих суб’єктів надання адміністративних послуг), позбавляє можливості замовляти адміністративні послуги та запроваджені в центрі сервіси за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді) тощо.

Цілі взагалі не будуть досягнуті.

Залишаться невирішеними проблеми: затвердження документів, регламентуючих роботу ЦНАП, у відповідності до вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг, закріплення практики із забезпечення якісного та зручного сервісу для громадян та суб’єктів господарювання, відпрацювання конструктивних механізмів співпраці ЦНАП з суб’єктами надання адміністративних послуг з метою ефективного обслуговування суб’єктів звернень, запровадження спрощених та вдосконалених технологій з виконання адміністративних і дозвільних процедур

Альтернатива 2

Запровадження часткового регулювання

Неможливо передбачити вигоди, оскільки питання організації роботи ЦНАП буде частково врегульовано

Не забезпечує, навіть суперечить, вимогам чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг, зокрема встановлює інші, не визначені, не зрозумілі та не відпрацьовані правила роботи ЦНАП

Цілі прийняття регуляторного акта досягнуті частково. Залишаються невирішеними питання:

належного виконання вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг, відпрацювання чіткого, повністю легітимного порядку взаємодії між ЦНАП та суб’єктами надання адміністративних послуг, спрямованого на задоволення потреб населення у якісних, доступних адміністративних послугах

Альтернатива 3

Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта

- затвердження Регламенту ЦНАП згідно з вимогами чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг;

- встановлення єдиних стандартів та запровадження уніфікованих процедур з надання адміністративних послуг у ЦНАП;

- виключення корупційної складової під час виконання адміністративних і дозвільних процедур, формування високого рівня суспільної довіри до роботи ЦНАП;

 - прийом та видача документів щодо отримання адміністративних послуг за відпрацьованим, затвердженим алгоритмом, у тому числі засобами телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді), що спрямовано на економію часових та фінансових витрат суб’єктів звернень;

 - популяризація роботи ЦНАП, створення потужного  інформаційного майданчика в приміщенні центру, де суб’єкти надання адміністративних послуг можуть надавати вичерпні консультації суб’єктам звернень;

- збільшення кількості звернень за отриманням адміністративних послуг та позитивних відгуків щодо якості їх надання;

- отримання послуг у ЦНАП незалежно від місця реєстрації фізичних осіб чи місця знаходження юридичних осіб (принцип екстериторіальності) тощо.

Проблема вирішена

-

Є збалансованою та найсприятливішою.

Всі встановлені цілі державного регулювання досягнуті

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного

акта

Альтернатива 1

Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акт

Не забезпечує належного виконання вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг, не сприяє створенню зручних і доступних умов для запровадження повністю легітимного, спрощеного й зрозумілого, відкритого та прозорого порядку взаємодії всіх учасників процесу надання адміністративних послуг.

Проблема не вирішується. Зазначена альтернатива є неприйнятною

Зміни до чинного законодавства України

Альтернатива 2

Запровадження часткового регулювання

Не забезпечує належного виконання вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг, не сприяє повноцінному запровадженню якісного сервісу обслуговування громадян та суб’єктів господарювання щодо отримання адміністративних послуг

Зміни до чинного законодавства України

Альтернатива 3

Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта

Сприяє у повній мірі досягненню цілей регулювання. Зазначена альтернатива є прийнятною, оскільки рішення про затвердження Регламенту – легітимного порядку взаємодії усіх учасників процесу надання адміністративних послуг у ЦНАП, буде прийнято.

Зміни до чинного законодавства України, в тому числі й щодо запровадження “більш складних” умов для ведення господарської діяльності, заглиблення фінансово-економічної кризи, можуть негативно вплинути на становище суб’єктів господарювання та призвести до припинення ведення такої діяльності. Відповідно, зменшиться кількість звернень до ЦНАП та виданих результатів надання адміністративних послуг. Така ситуація можлива і в разі “послаблення” окремих норм чинного законодавства України та зменшення кількості документів, пов’язаних з наданням адміністративних послуг.

Вдосконалення чинного законодавства України щодо можливості отримання адміністративних послуг в електронному вигляді, також привнесе певні зміни у роботу ЦНАП та, відповідно, у затверджений Регламент центру.

Вирішення проблеми можливе лише шляхом прийняття проекту Розпорядження голови Волноваської райдержадміністрації “Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації”, яким встановлюється чіткий, легітимний порядок роботи ЦНАП (віддалених місць для роботи адміністраторів центру (в разі їх утворення)), дій його адміністраторів і суб’єктів надання адміністративних послуг, що забезпечує прозору, швидку, зручну та ефективну процедуру надання адміністративних послуг суб’єктам звернень, вдосконалення встановлених процедур та їх уніфікацію, запровадження єдиних стандартів роботи ЦНАП, повне дотримання всіх вимог, визначених чинним законодавством України, в тому числі й щодо облаштування приміщення центру.

Перевага обраної альтернативи пов’язана із забезпеченням повного комплексу узгоджених дій всіх учасників процесу надання адміністративних послуг – адміністраторів ЦНАП, суб’єктів надання адміністративних послуг і суб’єктів звернень.

 1. Механізми та заходи, що забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Вищезазначену проблему планується розв’язати шляхом затвердження Розпорядження голови Волноваської райдержадміністрації “Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації”, яке підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Волноваської районної державної адміністрації – http://www.volnovrda.gov.ua/ .

Запропонований спосіб досягнення цілей є оптимальним шляхом вирішення проблеми й ґрунтується на загальнообов’язковості виконання норм зазначеного розпорядження всіма учасниками правовідносин у сфері надання адміністративних послуг.

Регламентом ЦНАП передбачено приведення організації діяльності центру у відповідність до норм чинного законодавства України, дотримання всіх установлених вимог щодо облаштування приміщення, в якому розміщується ЦНАП (віддалені місця для роботи адміністраторів центру (в разі їх утворення), запровадження єдиних стандартів та уніфікованих процедур при наданні адміністративних послуг суб’єктам звернень. Також закріплюється оптимізація витрат часу, пов’язаних з передачею документів між ЦНАП і суб’єктами надання адміністративних послуг, зменшення навантаження на адміністраторів центру в частині прийому документів від суб’єктів звернень, зокрема поданих засобами телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді).

Цим документом детально регламентовано порядок надання консультацій працівниками ЦНАП та представниками суб’єктів надання адміністративних послуг громадянам і суб’єктам господарювання, встановлено принцип “екстериторіальності” надання адміністративних послуг тощо.

Організаційні заходи для впровадження регулювання:

- розробка проекту регуляторного акта – проекту Розпорядження голови Волноваської райдержадміністрації “Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації”, обговорення його з усіма зацікавленими сторонами;

- оприлюднення проекту Розпорядження голови Волноваської райдержадміністрації “Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації” разом з аналізом регуляторного впливу з метою отримання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань;

- погодження проекту Розпорядження голови Волноваської райдержадміністрації “Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації” із уповноваженим органом – Державною регуляторною службою України;

- прийняття проекту Розпорядження голови Волноваської райдержадміністрації “Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації”;

- оприлюднення прийнятого рішення.

Запропонований механізм, спрямований на розв’язання визначеної проблеми, повністю відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки.

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні чи юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

На утримання ЦНАП на рік виділяється: 379 000 грн., що включає в себе: заробітна плата, нарахування на заробітну плату – 343 000 грн.; оплата електроенергії та теплопостачання оплата водопостачання та водовідведення –   20 000 грн.; інші витрати – 16 000 грн.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, складає 100%.

Здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва – Тест малого підприємництва (додається).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Даний проект регуляторного акта – проект Розпорядження голови Волноваської райдержадміністрації “Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації”, як і будь-який інший нормативно-правовий акт, є загальнообов’язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого терміну.

Він запроваджується без встановлення обмежень у часі, проте існує ймовірність, що на нього можуть вплинути невизначені зовнішні та внутрішні чинники, передбачити які на сьогодні не є можливим.

Таким чином, дія даного акта є необмежена, до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акта або на його цілі.

Доповнення та зміни до регуляторного акта будуть вноситися після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та, в разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності. Перегляд положень регуляторного акта, його скасування, відміна чи внесення до нього змін здійснюватиметься у відповідності з вимогами Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

З метою відстеження результативності дії цього регуляторного акта визначено наступні показники:

з/п

Показники результативності

Перший рік запровадження

За п’ять років

Кількісні

1

кількість звернень одержувачів адміністративних послуг – суб’єктів господарювання, громадян

4000

20000

2

кількість суб’єктів надання адміністративних послуг, чиї послуги  надаються через ЦНАП

8

10

3

кількість наданих адміністративних послуг

5000

25000

4

кількість скарг на роботу ЦНАП

-

2

 

Якісні (у бальній системі)

1

зручність отримання громадянами та суб’єктами господарювання адміністративних послуг через ЦНАП

3

3

2

рівень інформованості суб’єктів господарювання  щодо державного регулювання

3

3

3

рівень обслуговування громадян та суб’єктів господарювання в ЦНАП

2

3

 1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Заходи з проведення відстеження результативності дії регуляторного акта будуть здійснюватися постійною Комісією з питань планування, фінансів, бюджету та соціально — економічного розвитку. 

Строки проведення відстеження результативності дії регуляторного акта:

- базове відстеження – після набуття чинності цього регуляторного акта, протягом 45 робочих днів;

- повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено розробником через рік після набрання чинності цього рішення;

- періодичне відстеження результативності проводиться кожні три роки після проведення повторного відстеження результативності. 

Методи проведення відстеження результативності:

Для проведення базового відстеження використовуватимуться такі методи одержання результатів відстеження:

-           статистичні;

-           соціологічні.

Вид даних:

Статистичні показники:

- кількість звернень одержувачів адміністративних послуг – суб’єктів господарювання, громадян;

- кількість наданих адміністративних послуг;

- витрати часу на отримання адміністративних послуг;

- кількість адміністративних справ, де порушені терміни надання адміністративних послуг, визначені у стандартах адміністративних послуг (інформаційних і технологічних картках).

Соціологічні показники (збираються методом опитування або анкетування суб’єктів звернень):

- зручність та рівень задоволеності щодо отримання громадянами та суб’єктами господарювання адміністративних послуг через ЦНАП;

- рівень інформованості суб’єктів господарювання щодо основних положень регуляторного акта;

- якість сервісу обслуговування громадян і суб’єктів господарювання в ЦНАП.

Цільовою групою соціологічного опитування є суб’єкти господарювання, громадяни, які звертаються за отриманням адміністративних послуг, у тому числі дозвільних документів.

Начальник управління з питань

надання адміністративних послуг

райдержадміністрації                                                                                                                                                                         Г. Самсонова

           

Проект регуляторного акта – проект Розпорядження голови Волноваської райдержадміністрації та аналіз його регуляторного впливу підготовлені Управлінням з питань надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації .

   

Додаток

до аналізу регуляторного

впливу до проекту Розпорядження

голови Волноваської райдержадміністрації

ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)

проекту Розпорядження голови Волноваської райдержадміністрації

“Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації”

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 20.04.2020 року  по 20.05.2020 року.

Порядковий номер

Вид консультації

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій

1

Робоча зустріч

5

Обговорено проект Регламенту. В результаті були одержані дані від суб’єктів господарювання щодо вартості та затраченого часу на виконання процедури здійснення адміністративних послуг.

2

Круглий стіл

5

Обговорено проект Регламенту. В результаті були одержані дані від суб’єктів господарювання щодо вартості та затраченого часу на виконання процедури здійснення адміністративних послуг.

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 80, у тому числі малого підприємництва - 80 та мікропідприємництва - 0.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100%.

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік

Періо-дичні

Витрати за
п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

-

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

-

-

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

-

-

-

5

Інші процедури

-

-

-

6

Разом, гривень

-

-

-

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

80

8

Сумарно, гривень

-

-

-

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Для розрахунку оцінки вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування береться розмір мінімальної заробітної плати, який встановлений Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 р. № 294-IХ на 01.01.2020 – 4723 грн.

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання.

У середньому витрачається 0,5 години на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних заяв (заробітна плата за місяць – 4723 грн., 22-робочі дні, 214,68 грн. зарплата за 1 день (8 годин):

(4723:22:8)*0,5=13,42 грн.

13,42 грн.

-

67,10 грн.

10

Процедура організації виконання вимог регулювання

У середньому 2,5 години

(заробітна плата за місяць – 4173 грн., 22-робочі дні – 214,68 грн., зарплата за 1 день (8 годин) або 26,84 грн. (за 1 годину): (4173:22:8) х 1 = 26,84 грн.

- підготовка документів для формування вхідного пакету документів до Центру – 1,5 години

(26,84 х 1,5 = 40,26 грн);

- подання документів для отримання адміністративної послуги – 0,5 години

(26,84 х 0,5 =13,42 грн);

- отримання результату надання послуги у Центрі – 0,5 години

(26,84 х 0,5 =13,42 грн);

Разом: 40,26 грн + 13,42 грн + 13,42 грн = 67,10 грн = 67,10 грн

67,10 грн.

-

335,50 грн.

11

Процедури офіційного звітування

-

-

-

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

-

-

-

13

Інші процедури

-

-

-

14

Разом, гривень

80,52 грн

-

402,60 грн

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

80

16

Сумарно, гривень

6441,60 грн.

 

32528 грн.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Волноваська районна державна адміністрація

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання, гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

-

-

-

-

-

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

-

-

-

-

-

камеральні

-

-

-

-

-

виїзні

-

-

-

-

-

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

-

-

-

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

-

-

-

-

-

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (із змінами) посадовий оклад адміністратора складає 5500 грн.

7. Інші адміністративні процедури (уточнити): 

Розрахунки в середньому на 1 послугу:

- надання консультаційних послуг - 0,05 години;

- прийняття вхідного пакету документів адміністратором - 0,15 години;

- передача та отримання від суб’єктів надання адміністративних послуг оформлених результатів - 0,2 години;

- видача результату надання адміністративних послуг суб’єкту звернення – 0,10 години.

Заробітна плата одного адміністратора ЦНАП за місяць – 5500, 00 грн., 22 - робочі дні, 250,00 грн. за день (8 годин) або 31,25 грн. (за 1 годину): (5500:22:8) х 1 = 31,25 грн.

(0,5 х 25,00 = 15,63 грн)

0,5 год.

15,63 грн.

(за 0,5 години)

8

80

10003,2 грн.

Разом за рік

0,5 год.

15,63 грн.

(за 0,5 години)

8

80

10003,2 грн.

Сумарно за п’ять років

0,5 год.

15,63 грн.

(за 0,5 години)

8

80

50016 грн.

Прийняття цього регуляторного акта не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Поряд-ковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

-

-

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

6441,60 грн.

32528 грн.

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

6441,60 грн.

32528 грн.

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

10003,2 грн.

50016 грн.

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

16444,80 грн.

82544 грн.

 1. На підставі аналізу витрат, наведених у попередніх таблицях, розроблення корегуючих заходів для суб’єктів малого підприємництва щодо запропонованого регулювання не потребує.

Начальник управління з питань

надання адміністративних послуг

райдержадміністрації                                                                                                                                                                         Г. Самсонова

        

Проєкт розпорядження голови РДА "Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації"

ПРОЄКТ

 УКРАЇНА

ВОЛНОВАСЬКА   РАЙОННА   ДЕРЖАВНА   АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

  

від __________________ № _____

                           м.Волноваха

Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації

         Відповідно до статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг», згідно розпорядження голови райдержадміністрації                                 від 24 квітня 2019 року № 209 «Про затвердження Положення про Управління з питань надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації», керуючись статтями 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» з о б о в ' я з у ю:

 1. Затвердити Регламент Центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації (додається).
 1. Сектору з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації (Ягупова Ольга) забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) в установленому порядку.
 1. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова райдержадміністрації

О. Капітоненко

   ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови райдержадміністрації

    ____________ року № ___

РЕГЛАМЕНТ

Центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації

 

 1. Загальна частина

 

         1.1. Цей Регламент визначає порядок організації роботи Центру надання адміністративних послуг Волноваської районної державної адміністрації (далі – Регламент), порядок дій адміністраторів Центру надання адміністративних послуг Волноваської районної державної адміністрації та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

         1.2. У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про адміністративні послуги”.

         1.3. Центр надання адміністративних послуг Волноваської районної державної адміністрації (далі - ЦНАП) у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про відділ надання адміністративних послуг управління з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації та регламентом ЦНАПу.

         1.4. Надання адміністративних послуг у ЦНАПі здійснюється з дотриманням таких принципів:

- верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

- стабільності;

- рівності перед законом;

- відкритості та прозорості;

- оперативності та своєчасності;

- доступності інформації про надання адміністративних послуг;

- захищеності персональних даних;

- раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

- неупередженості та справедливості;

- доступності та зручності для суб’єктів звернення.

         1.5. Центр надання адміністративних послуг утворений при Управлінні з питань надання адміністративних послуг Волноваської районної державної адміністрації (далі - Управління), діяльність якого організує структурний підрозділ Управління - відділ з надання адміністративних послуг Управління.

         1.6. Затвердження та внесення змін до Регламенту, а також його скасування (втрата чинності) здійснюється розпорядженням голови Волноваської райдержадміністрації.

         1.7. Дотримання положень Регламенту є обов’язковим для всіх адміністраторів ЦНАПу, суб’єктів надання адміністративних послуг.

         1.8. Прийом заяв суб’єктів звернень щодо надання адміністративних послуг, відповідно до затвердженого Переліку адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, та видача суб’єктам звернень оформлених результатів надання адміністративних послуг здійснюється виключно через ЦНАП.

 1. Вимоги до приміщення, в якому розміщується ЦНАП

 

         2.1. ЦНАП розміщується в центральній частині міста Волноваха з розвинутою транспортною інфраструктурою у адміністративній будівлі Волноваської районної ради. В холі першого поверху адміністративної будівлі на вході до ЦНАПу розміщуються вивіска з найменуванням ЦНАПу та табличка з інформацією про його місцезнаходження, графік роботи тощо. Графік роботи ЦНАПу затверджується головою Волноваської райдержадміністрації, з урахуванням вимог Закону України “Про адміністративні послуги”. ЦНАП знаходиться за адресою:                                   вулиця Героїв 51 ОМБр, будинок 1, м. Волноваха, Донецька область, 85700 і передбачає можливість вільного пересування для осіб з інвалідністю. На прилеглій до ЦНАПу території передбачається місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення. У приміщенні ЦНАПу є туалетна кімната з рахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями.

         2.2. Приміщення ЦНАПу поділяється на відкриту та закриту частини. У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками ЦНАПу. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до такої частини ЦНАПу.

Відкрита частина включає:

- сектор прийому;

- сектор інформування;

- сектор очікування;

- сектор обслуговування.

         Відкрита частина розміщується на першому поверсі будівлі.

         Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти та здійснення попереднього запису суб’єктів звернення на прийом до адміністраторів за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву). Вхід до закритої частини ЦНАПу суб’єктам звернення забороняється.

         2.3. Сектор прийому облаштовується при вході до приміщення ЦНАПу. У ньому здійснюється загальне інформування та консультування суб’єктів звернення з питань роботи ЦНАПу.

         2.4. Сектор інформування облаштовується з метою ознайомлення суб’єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг. У секторі інформування розміщуються інформаційні стенди, а також у разі можливості - інформаційні термінали в зручному для перегляду місці, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг. Сектор інформування облаштовується столами, стільцями, телефонами, факсимільними апаратами та забезпечується канцелярськими приладдями для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів. Для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг сектор інформування облаштовується відповідною скринькою, яка розміщується на видному та доступному місці.

         2.5. Сектор очікування розміщується в просторому приміщенні, площа якого складає 80 кв. метрів та облаштовується столами для оформлення документів та в достатній кількості стільцями, кріслами тощо. У секторі очікування облаштовано не менш як 10 місць для суб’єктів звернень. Для оплати адміністративного збору в секторі очікування можуть розміщуватися банкомати, платіжні термінали (у тому числі POS-термінали). Сектор очікування обладнується автоматизованою системою керування чергою (при наявності), системою звукового інформування осіб похилого віку та тих, що мають вади зору.

         2.6. Сектор обслуговування утворений за принципом відкритості розміщення робочих місць. Для швидкого обслуговування суб’єктів звернень робочі місця адміністраторів розподілені за принципом прийому і видач документів. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення має інформаційну табличку із зазначенням номера такого місця, прізвища, імені, по батькові та посади адміністратора ЦНАПу.

         2.7. Площа секторів очікування та обслуговування складає 195 кв. метрів для забезпечення зручних та комфортних умов для прийому суб’єктів звернення і роботи адміністраторів ЦНАПу.

         2.8. На інформаційних стендах та інформаційних терміналах розміщується інформація, зокрема, про:

- найменування ЦНАПу, його місцезнаходження, номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;

- графік роботи ЦНАПу (прийомні дні та години, вихідні дні);

- перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;

- строки надання адміністративних послуг;

- бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

- платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

- супутні послуги, які надаються в приміщенні ЦНАПу;

- прізвище, ім’я, по батькові керівника ЦНАПу, контактні телефони, адресу електронної пошти;

- користування інформаційними терміналами (у разі їх наявності);

- користування автоматизованою системою керування чергою (у разі їх наявності);

- положення про відділ надання адміністративних послуг (ЦНАП);

- регламент ЦНАП.

         2.9. Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, розміщується у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці, у тому числі на інформаційному терміналі (у разі його наявності). Адміністративні послуги в переліку групуються за моделлю життєвих ситуацій суб’єктів звернення та/або за сферами правовідносин (законодавства), та/або за суб’єктами надання адміністративних послуг.

         2.10. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються у секторі інформування на стендах-накопичувачах або стелажах із вільним доступом до них суб’єктів звернення.

         2.11. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної в цьому розділі, шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів, а також здійснюється інформування іншими способами, які є зручними для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

         2.12. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у роботі ЦНАПу можуть брати участь представники суб’єктів надання адміністративних послуг для надання консультацій.

 1. Організація роботи ЦНАП

 

         3.1. Організація роботи в ЦНАПі здійснюється шляхом взаємодії адміністраторів із суб’єктами надання адміністративних послуг у порядку, визначеному законодавством про адміністративні послуги.

         3.2. Режим роботи ЦНАПу та графік прийому суб’єктів звернень:

щоденно, крім вихідних та святкових днів, без обідньої перерви ЦНАП працює за наступним графіком:

понеділок - з 8.00 до 17.00 години

вівторок - з 8.00 до 17.00 години

середа - з 8.00 до 17.00 години

четвер - з 8.00 до 20.00 години

п’ятниця - з 8.00 до 17.00 години

Час прийому суб'єктів звернень за наступним графіком:

понеділок - з 8.00 до 16.00 години

вівторок - з 8.00 до 16.00 години

середа - з 8.00 до 16.00 години;

четвер - з 8.00 до 20.00 години

п’ятниця - з 8.00 до 16.00 години

         3.3. Керівники суб’єктів надання адміністративних послуг визначають уповноважених осіб у співпраці з адміністраторами ЦНАПу, а також графік їх роботи для надання консультацій у ЦНАПі розпорядчим документом, про що інформують керівника ЦНАПу.

 1. Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг

 

         4.1. Основна інформація для суб’єкта звернення щодо надання адміністративних послуг описується у відповідних інформаційних картках, а порядок надання адміністративних послуг – у відповідних технологічних картках. Інформаційні картки розміщені на інформаційних стендах у приміщенні ЦНАПу та на офіційному сайті Волноваської райдержадміністрації.

         4.2. Інформаційні і технологічні картки, зміни до них розробляються суб’єктами надання адміністративних послуг відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» та постанови Кабінету Міністрів України         від 30 січня 2013 року № 44 «Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги», а також інших нормативно-правових актів, які регламентують надання адміністративних послуг.

         4.3. У разі внесення змін до законодавства щодо надання певної адміністративної послуги суб’єкт надання відповідної адміністративної послуги своєчасно інформує про це керівництво Управління, готує відповідні зміни до інформаційних та/або технологічних карток згідно з вимогами законодавства та цього Регламенту.

         4.4. Голова Волноваської райдержадміністрації та керівник Управління може вносити суб’єкту надання адміністративних послуг пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток.

 1. Інформаційне забезпечення, інформаційне консультування

та керування чергою

         5.1. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернень у ЦНАПі вживаються заходи для інформаційного забезпечення, інформаційного консультування суб’єктів звернень та запобігання виникненню черг, а у випадку їх виникнення - для регулювання черги. Керування чергою забезпечується системою електронного керування чергою через інформаційний термінал (при наявності).

         5.2. Інформаційне забезпечення з питань діяльності ЦНАПу, процедур надання адміністративних послуг, графіків особистого прийому керівництва Волноваської райдержадміністрації та її апарату, порядку та умов обслуговування у ЦНАПі здійснюється за допомогою інформаційних стендів, інформації на офіційному сайті Волноваської райдержадміністрації, а також в подальшому – за допомогою інформаційних терміналів та моніторів.

         5.3. Для надання допомоги суб’єктам звернення у користуванні інформаційними терміналами та автоматизованою системою керування чергою (при наявності), консультування із загальних питань організації роботи ЦНАПу та порядку прийому суб’єктів звернення у ЦНАПі організовано ресепшн (при наявності). При зверненні суб’єкта звернення до ЦНАПу адміністратор ЦНАПу, який працює на респшені: консультує із загальних питань організації роботи ЦНАПу та порядку прийому суб’єктів звернення, інформує за усним клопотанням суб’єкта звернення про належність порушеного ним питання до компетенції ЦНАПу, консультує суб’єктів звернення щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надає інформацію про платіжні реквізити для сплати адміністративного збору, надає іншу інформацію та допомогу, яка необхідна суб’єктам звернення під час прийому їх адміністратором.

         5.4. Надання фахових консультацій щодо конкретних адміністративних послуг можуть здійснювати суб’єкти надання адміністративних послуг.

         5.5. ЦНАПом забезпечується розміщення інформації, зазначеної в пункті 2,8, а також відомості про місце розташування ЦНАПу, найближчі зупинки громадського транспорту, під'їзні шляхи, місця паркування, інша корисна для суб'єктів звернення інформація, на офіційному веб-сайті Волноваської райдержадміністрації: http://www.volnovrda.gov.ua/.

         5.6. Інформація, що розміщується в приміщенні ЦНАПу та на веб-сайті, повинна бути актуальною і повною. Інформація ЦНАПу на веб-сайті має бути зручною для пошуку та копіювання.

         5.7. Суб’єктам звернення, які звернулися до ЦНАПу з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг ЦНАПом у спосіб, аналогічний способу звернення.

         5.8. У ЦНАПі здійснюється попередній запис суб’єктів звернень на прийом до адміністратора ЦНАПу на визначену дату та час. Попередній запис здійснюється шляхом особистого звернення до адміністратора ЦНАПу або шляхом електронної реєстрації на офіційному веб-сайті Волноваської райдержадміністрації (при наявності). Прийом суб’єктів звернень, які зареєструвались за допомогою попереднього запису, здійснюється у визначені години. У разі запізнення суб’єкта звернення на прийом за попереднім записом більш ніж на 10 хвилин, цей запис анулюється. У цьому випадку суб’єкт звернення може подати документи в загальному порядку або записатися на іншу дату та час повторно.

         5.9. У ЦНАПі встановлена автоматизована системи керування чергою (при наявності). Суб’єкти звернень, які мають намір одержати адміністративну послугу у ЦНАПі, реєструються за допомогою терміналу в електронній системі керування чергою, отримують талон, у якому зазначено: найменування ЦНАПу, дата та час реєстрації, відповідний номер в черзі, тематика звернення. Суб’єкти звернень очікують на прийом адміністратором ЦНАПу до висвітлення на електронному табло порядкового номера талону та робочого місця прийому.

         5.10. ЦНАП може використовувати також інші інструменти керування чергою, гарантуючи дотримання принципу рівноправності суб’єктів звернень.

 1. Прийняття заяв та інших документів у ЦНАПі

          6.1. Прийняття від суб’єктів звернень заяв та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі - вхідний пакет документів) та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі - вихідний пакет документів) здійснюється виключно в ЦНАПі.        Суб'єктам надання адміністративних послуг забороняється безпосередньо здійснювати прийом заяв суб'єктів звернень щодо надання адміністративних послуг, видавати суб'єктам звернень оформлені результати надання адміністративних послуг, якщо такі послуги включені до переліку тих, що надаються через ЦНАП.

         Прийняття заяв для отримання адміністративних послуг від фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, здійснюється незалежно від реєстрації їх місця проживання, крім випадків, передбачених законом.

         Заяви від юридичних осіб приймаються за місцезнаходженням таких осіб або у випадках, передбачених законом, за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням відповідних об’єктів, якщо інше не встановлено законом.

         Заява на отримання адміністративної послуги (далі - заява) подається в письмовій, усній чи електронній формі

         6.2. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, анулювання) документів дозвільного характеру, як оформлені дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

         6.3. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у ЦНАПі особисто, через представника (законного представника), надіслати його поштою або у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

         Заява для отримання адміністративної послуги в електронній формі подається через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування.

         Перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, визначаються законом.

         Забороняється вимагати від суб’єкта звернення документи або інформацію для надання адміністративної послуги, не передбачені законом.

         У разі коли вхідний пакет документів подається представником (законним представником), суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

         6.4. Адміністратор ЦНАПу перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.

         6.5. Адміністратор ЦНАПу складає опис вхідного пакета документів, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках.

         6.6. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставленням печатки відповідного адміністратора ЦНАПу, а також відмітки про дату та час його складення. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи, а у разі здійснення електронного документообігу – в електронній формі.

         6.7. Адміністратор ЦНАПу під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також бажане місце отримання оформленого результату надання адміністративної послуги, спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.

         6.8. Адміністратор ЦНАПу здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та/або в електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.

         6.9. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор ЦНАПу не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку або поштовим відправленням.

         6.10. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор ЦНАПу формує справу у паперовій та/або електронній формі та в разі потреби здійснює її копіювання та/або сканування.

         6.11. Інформацію про вчинені дії адміністратор ЦНАПу вносить до листа про проходження справи у паперовій та/або електронній формі. Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг.

 1. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

          7.1. Після вчинення дій, передбачених пунктами 6.1 - 6.9 розділу 6 цього Регламенту, адміністратор ЦНАПу зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з урахуванням графіка роботи суб’єкта надання адміністративної послуги, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єкту надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка у листі про проходженні справи із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.

         7.2. Передача справ у паперовій формі від ЦНАПу до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється не менше ніж один раз протягом робочого дня, шляхом отримання справ представником суб’єкта надання адміністративної послуги в приміщенні ЦНАП або надсилання відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку.

         7.3. Після отримання справи, суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, а також прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа про проходження справи у паперовій та/або електронній формі.

         7.4. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється кожним адміністратором ЦНАПу.

         7.5. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

- своєчасно інформувати ЦНАП про перешкоди у дотриманні строку розгляду - справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

- надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора ЦНАПу про хід розгляду справи.

         У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор ЦНАПу невідкладно інформує про це керівництво.

 1. Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення

 

         8.1. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до ЦНАПу, про що зазначається у листі про проходженні справи.

         8.2. Адміністратор ЦНАПу невідкладно у день надходження вихідного пакету документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру в паперовій та/або електронній формі.

         8.3. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під підпис (у тому числі його представникові (законному представникові)) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб. Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зазначається в описі вхідного пакета документів, і зберігається в матеріалах справи.

         8.4. У разі не зазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в ЦНАПі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в ЦНАПі, а потім передається для архівного зберігання.

         8.5. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор ЦНАПу реєструє інформацію про результат розгляду справи в журналі (у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.

         8.6. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори і керівництво.

        

 1. Діяльність адміністратора центру, що працює на віддаленому робочому місці

          9.1. Утворення та розміщення віддаленого робочого місця адміністратора приймається головою Волноваської райдержадміністрації, відповідно до вимог, зазначених у пунктах 2.1. і 2.4. цього регламенту, та з урахуванням потреб суб’єктів звернення, кількості населення, що буде ними обслуговуватися, та обсягу послуг, що надаватимуться.

         Віддалене робоче місце адміністратора розміщується на першому або другому поверсі будівлі за умови створення належних умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до такої будівлі.

         Віддалене робоче місце адміністратора може бути пересувним, що передбачає наявність відповідного комплекту технічних засобів (комп’ютерної техніки та оргтехніки), оснащених відповідним програмним забезпеченням та вільним доступом до Інтернету.

         Робота пересувного віддаленого місця адміністратора забезпечується шляхом проведення виїзних прийомів адміністратора за місцем проживання/перебування (місцезнаходженням) суб’єкта звернення, у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

        

Регламент Центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації розроблено управлінням з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації.

Начальник управління з питань

надання адміністративних послуг

райдержадміністрації                                                          Г. Самсонова

Аналіз регуляторного впливу

до проекту Розпорядження голови Волноваської районної державної адміністрації

“Про затвердження Регламенту

центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації”

Даний аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” і Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 (із змінами), що визначає правові й організаційні заходи реалізації проекту Розпорядження голови Волноваської райдержадміністрації “Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації”.

І. Визначення проблеми

Для повноцінного функціювання ЦНАП існує потреба розробки та прийняття нормативно-правових актів, регламентуючих роботу ЦНАП, розробки та затвердження нових документів, у тому числі Регламенту ЦНАП як регуляторного акта. Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та населення вимушені багаторазово звертатись до різних адміністративних органів, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результат надання адміністративних послуг невизначений період часу. До того ж, іноді, має місце затягування розгляду заяв, клопотань, звернень, що негативно впливає на розвиток підприємництва та сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади.

За допомогою введення в дію вищезазначеного нормативно-правового акта передбачається виконання вимог Законів України “Про адміністративні послуги”, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 588 “Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг” (із змінами) та встановлення чіткого і зрозумілого алгоритму дій адміністраторів ЦНАП, суб’єктів надання адміністративних послуг, що дозволить забезпечити прозорість, швидкість та зручність процедур надання адміністративних послуг суб’єктам звернень, вдосконалення цих процедур і їх уніфікацію, запровадження єдиних стандартів роботи ЦНАП (віддалених місць для роботи адміністраторів центру (в разі їх утворення)), що значно зменшуватиме часові та фізичні затрати мешканців і суб’єктів господарювання Волноваської райдержадміністрації, а також мінімізуватиме корупційні ризики під час надання адміністративних послуг. Адже, саме на боротьбу з корупцією зорієнтована робота ЦНАП, враховуючи також і контроль з боку адміністраторів центру за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень.

Для вирішення окресленої проблеми неможливо використовувати ринкові механізми, тому передбачається застосування засобів державного регулювання, зокрема це питання відноситься до компетенції Волноваської райдержадміністрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

Сфера дії визначеного регуляторного акта розповсюджується на суб’єктів звернень за отриманням адміністративних послуг (громадяни, суб’єкти господарювання), адміністраторів ЦНАП, суб’єктів надання адміністративних послуг (органи виконавчої влади та місцевого самоврядування (на основі їх узгоджених рішень), їх посадові особи, державні реєстратори, суб’єкти державної реєстрації, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги).

Визначення основних груп (підгруп), на які впливає дане питання:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

-

Держава (територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи (на основі їх узгоджених рішень), державні реєстратори, суб’єкти державної реєстрації, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги

+

-

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

-

 1. Цілі регулювання

 Метою прийняття даного регуляторного акта є вирішення проблеми, про яку йшлося у попередньому розділі. Даний регуляторний акт спрямований на вирішення проблеми як у цілому, так і її окремих складових.

Прийняття даного регуляторного акта має такі цілі:

- прийняття у відповідності до вимог чинного законодавства України документів, регламентуючих роботу ЦНАП, зокрема основних засад організації його діяльності (з віддаленими місцями для роботи адміністраторів центру (в разі їх утворення));

- реалізація державної політики у сфері надання адміністративних послуг;

- створення комфортних умов для отримання суб’єктами господарювання та громадянами, в тому числі особами з інвалідністю, якісного сервісу з надання адміністративних послуг за принципами “організаційної єдності” та “єдиного вікна”, а саме: вичерпне інформування, фахове консультування, оперативний прийом та видача оформлених пакетів документів;

- забезпечення у ЦНАП прозорості й відкритості виконання існуючого переліку адміністративних послуг, за якими звертаються громадяни та суб’єкти господарювання;

- запровадження інноваційних форм обслуговування заявників;

- виключення корупційної складової при наданні адміністративних послуг;

- встановлення чіткого порядку дій між адміністраторами ЦНАП та суб’єктами надання адміністративних послуг з метою якісного прийому, розгляду й опрацювання звернень громадян і суб’єктів господарювання, а також видачі оформлених результатів надання адміністративних послуг;

- здійснення контролю за наданням адміністративних послуг у межах повноважень ЦНАП.

  

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Розглянуто наступні альтернативні способи досягнення встановлених цілей:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта

Неприйняття Регламенту ЦНАП, що призведе до порушення вимог чинного законодавства України, продовжить практику існування ситуації, коли ЦНАП не почне роботу. Це, в свою чергу, позбавить громадян і суб’єктів господарювання можливості звертатися до ЦНАП як повністю легітимної інституції. Також матиме місце відсутність чіткого встановленого порядку дій як адміністраторів ЦНАП, так і суб’єктів надання адміністративних послуг щодо забезпечення повноцінного та ефективного процесу надання адміністративних послуг суб’єктам звернень у межах існуючого правового поля.

Альтернатива 2

Запровадження часткового регулювання

Забезпечення іншого, ніж затвердженого законодавством, розподілу функцій з організації діяльності ЦНАП, що буде суперечити положенням Закону України “Про адміністративні послуги”, постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 588 “Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг” (із змінами) та встановлювати інші, не визначені, не зрозумілі та не відпрацьовані правила роботи центру.

Альтернатива 3

Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту Розпорядження голови Волноваської райдержадміністрації “Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації”, що дозволить досягти встановлених цілей, забезпечити повну відповідність одного з головних документів, які регламентують роботу ЦНАП, і, власне, процесу надання адміністративних послуг вимогам чинного законодавства України, а також налагодити ефективне функціонування ЦНАП як дієвої інституції, діяльність якої спрямована на протидію корупції, забезпечення якісного обслуговування громадян і суб’єктів господарювання.

Запропонований проект побудований відповідно до вимог регулювання центрального рівня, забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

(у даному випадку – територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи (на основі їх узгоджених рішень), державні реєстратори, суб’єкти державної реєстрації, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги)

 Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта

- поява можливості для суб’єктів надання адміністративних послуг щодо  запровадження надання адміністративних послуг безпосередньо, за місцем знаходження власних установ (приміщень), а не в ЦНАП, через відсутність повністю легітимного, затвердженого порядку взаємодії;

- можливість особистого контакту із суб’єктами звернень (громадянами і суб’єктами господарювання) під час виконання адміністративних і дозвільних процедур (у разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП);

- відсутність необхідності ознайомлення та вивчення редакції Регламенту ЦНАП;

- порушення вимог чинного законодавства України в сфері надання адміністративних послуг;

- формування в суспільстві негативного іміджу суб’єктів надання адміністративних послуг як органів влади (посадових осіб), що не дотримуються принципів відкритості й прозорості, доступності та зручності для суб’єктів звернень тощо (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП);

- невдоволення громадян і суб’єктів господарювання існуючою ситуацією щодо порушення принципів “єдиного вікна” та організаційної єдності”, а також унеможливлення запровадження подачі заяв на отримання затребуваних адміністративних послуг у ЦНАП, у тому числі, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП)

Альтернатива 2

Запровадження часткового регулювання

- часткове врегулювання питання  співпраці з ЦНАП у сфері надання адміністративних послуг;

- покращення іміджу суб’єктів надання адміністративних послуг – органів влади і посадових осіб

- витрачання зусиль та часу на ознайомлення, вивчення і прийняття іншої, ніж встановленої чинним законодавством, редакції Регламенту ЦНАП, на організацію часткової присутності представників суб’єктів надання адміністративних послуг у роботі центру; а також на вирішення більшості організаційних і технічних питань щодо ефективної співпраці з ЦНАП, які є неврегульованими і незрозумілими

Альтернатива 3

Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта

- легітимна, конструктивна співпраця всіх учасників процесу надання адміністративних послуг у рамках роботи одного ЦНАП згідно з вимогами чинного законодавства України;

- закріплення єдиних стандартів роботи, запровадження уніфікованих процедур надання адміністративних послуг через ЦНАП (віддалені місця для роботи адміністраторів ЦНАП (у разі їх утворення));

- спільне відпрацювання заходів щодо вдосконалення адміністративних і дозвільних процедур для громадян і суб’єктів господарювання;

- запровадження спрощених механізмів передачі пакетів документів від ЦНАП до суб’єктів надання адміністративних послуг і навпаки для якісного оформлення адміністративних послуг, у тому числі засобами телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді);

- створення єдиного популяризованого інформаційного майданчика в приміщенні ЦНАП, де суб’єкти надання адміністративних послуг можуть консультувати громадян і суб’єктів господарювання;

- збільшення кількості звернень за отриманням адміністративних послуг та позитивних відгуків щодо якості їх надання;

- формування й підтримка в суспільстві позитивного іміджу суб’єктів надання адміністративних послуг та ЦНАП у цілому

- витрачання суттєвих зусиль та часу на ознайомлення, детальне вивчення і прийняття в цілому редакції Регламенту ЦНАП, а також адаптацію певних представників суб’єктів надання адміністративних послуг під “нові” умови роботи в форматі діяльності центру;

- позбавлення можливості для певних суб’єктів надання адміністративних послуг надавати адміністративні послуги безпосередньо, за місцем знаходження власних установ (приміщень), а також можливості особистого контакту із суб’єктами звернень (громадянами і суб’єктами господарювання) під час виконання адміністративних і дозвільних процедур

Оцінка впливу на сферу інтересів громади

Волноваської райдержадміністрації, що утворила ЦНАП

 Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта

Відсутні.

- формування негативного іміджу місцевої влади в “очах” громадськості через наявність проблем в організації сучасного якісного сервісу з надання адміністративних послуг, створення незручностей для населення (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП з боку окремих суб’єктів надання адміністративних послуг);

- можливість виникнення сплесків соціального невдоволення через непрозорість та незрозумілість механізмів надання адміністративних послуг 

Альтернатива 2

Запровадження часткового регулювання

Неможливо передбачити вигоди, оскільки питання організації роботи ЦНАП буде частково врегульовано

- витрачання суттєвих зусиль та часу на розробку та прийняття іншої, ніж встановленої чинним законодавством, редакції Регламенту ЦНАП, на організацію часткової присутності представників суб’єктів надання адміністративних послуг у роботі центру; а також на вирішення  більшості організаційних і технічних питань щодо забезпечення функціонування ЦНАП, які є неврегульованими і незрозумілими;

- витрачання суттєвих зусиль та часу на інформування суб’єктів звернень щодо інших правил роботи, ніж встановлених вимогами чинного законодавства України

Альтернатива 3

Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта

- наявність документів, регламентуючих роботу ЦНАП, що повністю відповідають вимогам чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг;

- забезпечення роботи ЦНАП як повністю легітимної інституції, спрямованої на задоволення потреб населення в якісних адміністративних послугах;

- організація сучасного популярного сервісу з обслуговування громадян та суб’єктів господарювання в сфері надання адміністративних послуг за принципами “організаційної єдності” та “єдиного офісу”;

- вдосконалення та спрощення процедур надання адміністративних послуг суб’єктам звернень;

- максимальне наближення найбільш затребуваних адміністративних послуг до мешканців та суб’єктів господарювання району;

- економія фінансових та часових ресурсів суб’єктів звернень через відвідування лише ЦНАП, а не окремих суб’єктів надання адміністративних послуг, а також через можливість подавати заяви на отримання певних видів адміністративних послуг або запроваджених у центрі сервісів засобами телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді);

- мінімізація корупційних ризиків під час надання адміністративних послуг;

- формування позитивного іміджу місцевої влади, високого рівня довіри серед громадськості до політики існуючої влади

Надання однієї адміністративної послуги в ЦНАП займає 0,5 години, яка складає згідно М-Тесту – 13,42 грн.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта

Відсутні.

- збільшення фінансових та часових витрат громадян на відвідування різних суб’єктів надання адміністративних послуг, за місцем їх безпосереднього знаходження, що не співпрацюють з ЦНАП через відсутність повністю легітимного, затвердженого порядку взаємодії усіх учасників процесу надання адміністративних послуг – Регламенту ЦНАП;

- незручність для громадян, недоступність до них послуг, неможливість подавати необхідні пакети документів за принципами “організаційної єдності” та “єдиного офісу” в ЦНАП (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП з боку окремих суб’єктів надання адміністративних послуг);

- наявність корупційної складової під час надання адміністративних послуг з боку окремих представників суб’єктів надання адміністративних послуг (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП)

Альтернатива 2

Запровадження часткового регулювання

Неможливо передбачити вигоди, оскільки питання організації роботи ЦНАП буде частково врегульовано

Відсутні

Альтернатива 3

Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта

- доступність, зручність та оперативність в інформуванні, а також в отриманні різних видів адміністративних послуг та консультацій виключно за принципами “організаційної єдності” та “єдиного офісу” в ЦНАП;

- максимальне наближення найбільш затребуваних адміністративних послуг до громадян, у тому числі до осіб з інвалідністю;

- економія фінансових та часових ресурсів громадян шляхом відвідування лише ЦНАП, а також через можливість подавати заяви на отримання певних видів адміністративних послуг або замовляти запроваджені у центрі сервіси через засоби телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді);

- виключення корупційної складової під час надання адміністративних послуг;

- отримання якісного сучасного сервісу обслуговування в ЦНАП;

- можливість впливати на вдосконалення роботи центру та якість обслуговування через застосування інструментів  громадського моніторингу й контролю, формування зауважень і пропозицій

- витрати часу на детальне вивчення Регламенту ЦНАП

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

   

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

80

-

80

   

Питома вага групи в загальній кількості, відсотків

-

-

100%

-

100%

   
     

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

   

Альтернатива 1

Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта

Відсутні.

- збільшення фінансових та часових витрат суб’єктів господарювання на відвідування різних суб’єктів надання адміністративних послуг, за місцем їх безпосереднього знаходження, що не співпрацюють з ЦНАП через відсутність повністю легітимного, затвердженого порядку взаємодії усіх учасників процесу надання адміністративних послуг – оновленої редакції Регламенту ЦНАП;

- незручність для суб’єктів господарювання, недоступність до них послуг, неможливість подавати необхідні пакети документів за принципами “організаційної єдності” та “єдиного офісу” в ЦНАП (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП з боку окремих суб’єктів надання адміністративних послуг);

- унеможливлення подання замовлення на отримання певних видів послуг або запроваджених у центрі сервісів засобами телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді) через відсутність повністю легітимного, затвердженого порядку взаємодії усіх учасників процесу надання адміністративних послуг;

- наявність корупційної складової під час виконання адміністративних і дозвільних процедур з боку окремих представників суб’єктів надання адміністративних послуг (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП)

   

Альтернатива 2

Запровадження часткового регулювання

Неможливо передбачити вигоди, оскільки питання організації роботи ЦНАП буде частково врегульовано

Відсутні.

   

Альтернатива 3

Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта

- доступність, зручність та оперативність в інформуванні, а також в отриманні різних видів адміністративних послуг та консультацій виключно за принципами“організаційної єдності” та“єдиного офісу” в ЦНАП;

- максимальне наближення найбільш затребуваних адміністративних послуг до суб’єктів господарювання;

- економія фінансових та часових ресурсів суб’єктів господарювання шляхом відвідування лише ЦНАП, а також через можливість подавати заяви на отримання певних видів адміністративних послуг або замовляти запроваджені у центрі сервіси через засоби телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді);

- виключення корупційної складової під час виконання адміністративних і дозвільних процедур;

- отримання якісного сучасного сервісу обслуговування в ЦНАП;

- можливість впливати на вдосконалення роботи ЦНАП та якість обслуговування через застосування інструментів  моніторингу й оцінки, формування зауважень і пропозицій

На процедуру формування вхідного пакету документів – 1,5 години, надання вхідного пакету документів у Центрі – 0,5 години, отримання результату надання адміністративної послуги – 0,5 години. Всього – 2,5 години, яка складає відповідно до М-Тесту – 67,10 грн.

   
               
                       
 1. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу

досягнення цілей

            Оцінка ступеня досягнення визначених цілей визначається за чотирибальною системою, де:

4 – цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 – цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 – цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 – цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотири бальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта

1

Не забезпечує належного виконання вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг та не встановлює чіткого, легітимного порядку дій між ЦНАП та суб’єктами надання адміністративних послуг з метою надання якісних послуг суб’єктам звернень.

Проблема продовжує існувати.

Альтернатива 2

Запровадження часткового регулювання

2

Не забезпечує належного виконання вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг та в повній мірі не дозволяє досягти визначених цілей державного регулювання в результаті прийняття запропонованого проекту регуляторного акта.

Проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними

Альтернатива 3

Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта

4

Забезпечує:

- дотримання вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг;

- покращення результативності та комфортності отримання суб’єктами звернень адміністративних послуг за принципами “організаційної єдності” та “єдиного офісу” в ЦНАП;

- прозорість, відкритість, легітимність виконання через ЦНАП усіх необхідних адміністративних і дозвільних процедур для громадян та суб’єктів господарювання;

- виключення корупційної складової при наданні адміністративних послуг;

- належні умови для якісної роботи фахівців ЦНАП, покращення технологій виконання адміністративних і дозвільних процедур, скорочення трудових, матеріальних витрат і часових ресурсів;

- встановлення чіткого, легітимного порядку дій між ЦНАП та суб’єктами надання адміністративних послуг з метою надання якісного сервісу суб’єктам звернень.

Проблема більше існувати не буде

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи в рейтингу

Альтернатива 1

Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта

Відсутні

Не забезпечує належного виконання вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг, не встановлює для ЦНАП статусу повністю легітимної інституції через наявність ознак правової колізії у регламентуючих документах, містить ризики щодо порушення принципів “організаційної єдності” та “єдиного офісу” з прийому та видачі документів суб’єктам звернень (в разі надання адміністративних послуг не через ЦНАП з боку окремих суб’єктів надання адміністративних послуг), позбавляє можливості замовляти адміністративні послуги та запроваджені в центрі сервіси за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді) тощо.

Цілі взагалі не будуть досягнуті.

Залишаться невирішеними проблеми: затвердження документів, регламентуючих роботу ЦНАП, у відповідності до вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг, закріплення практики із забезпечення якісного та зручного сервісу для громадян та суб’єктів господарювання, відпрацювання конструктивних механізмів співпраці ЦНАП з суб’єктами надання адміністративних послуг з метою ефективного обслуговування суб’єктів звернень, запровадження спрощених та вдосконалених технологій з виконання адміністративних і дозвільних процедур

Альтернатива 2

Запровадження часткового регулювання

Неможливо передбачити вигоди, оскільки питання організації роботи ЦНАП буде частково врегульовано

Не забезпечує, навіть суперечить, вимогам чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг, зокрема встановлює інші, не визначені, не зрозумілі та не відпрацьовані правила роботи ЦНАП

Цілі прийняття регуляторного акта досягнуті частково. Залишаються невирішеними питання:

належного виконання вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг, відпрацювання чіткого, повністю легітимного порядку взаємодії між ЦНАП та суб’єктами надання адміністративних послуг, спрямованого на задоволення потреб населення у якісних, доступних адміністративних послугах

Альтернатива 3

Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта

- затвердження Регламенту ЦНАП згідно з вимогами чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг;

- встановлення єдиних стандартів та запровадження уніфікованих процедур з надання адміністративних послуг у ЦНАП;

- виключення корупційної складової під час виконання адміністративних і дозвільних процедур, формування високого рівня суспільної довіри до роботи ЦНАП;

 - прийом та видача документів щодо отримання адміністративних послуг за відпрацьованим, затвердженим алгоритмом, у тому числі засобами телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді), що спрямовано на економію часових та фінансових витрат суб’єктів звернень;

 - популяризація роботи ЦНАП, створення потужного  інформаційного майданчика в приміщенні центру, де суб’єкти надання адміністративних послуг можуть надавати вичерпні консультації суб’єктам звернень;

- збільшення кількості звернень за отриманням адміністративних послуг та позитивних відгуків щодо якості їх надання;

- отримання послуг у ЦНАП незалежно від місця реєстрації фізичних осіб чи місця знаходження юридичних осіб (принцип екстериторіальності) тощо.

Проблема вирішена

-

Є збалансованою та найсприятливішою.

Всі встановлені цілі державного регулювання досягнуті

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного

акта

Альтернатива 1

Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акт

Не забезпечує належного виконання вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг, не сприяє створенню зручних і доступних умов для запровадження повністю легітимного, спрощеного й зрозумілого, відкритого та прозорого порядку взаємодії всіх учасників процесу надання адміністративних послуг.

Проблема не вирішується. Зазначена альтернатива є неприйнятною

Зміни до чинного законодавства України

Альтернатива 2

Запровадження часткового регулювання

Не забезпечує належного виконання вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг, не сприяє повноцінному запровадженню якісного сервісу обслуговування громадян та суб’єктів господарювання щодо отримання адміністративних послуг

Зміни до чинного законодавства України

Альтернатива 3

Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта

Сприяє у повній мірі досягненню цілей регулювання. Зазначена альтернатива є прийнятною, оскільки рішення про затвердження Регламенту – легітимного порядку взаємодії усіх учасників процесу надання адміністративних послуг у ЦНАП, буде прийнято.

Зміни до чинного законодавства України, в тому числі й щодо запровадження “більш складних” умов для ведення господарської діяльності, заглиблення фінансово-економічної кризи, можуть негативно вплинути на становище суб’єктів господарювання та призвести до припинення ведення такої діяльності. Відповідно, зменшиться кількість звернень до ЦНАП та виданих результатів надання адміністративних послуг. Така ситуація можлива і в разі “послаблення” окремих норм чинного законодавства України та зменшення кількості документів, пов’язаних з наданням адміністративних послуг.

Вдосконалення чинного законодавства України щодо можливості отримання адміністративних послуг в електронному вигляді, також привнесе певні зміни у роботу ЦНАП та, відповідно, у затверджений Регламент центру.

Вирішення проблеми можливе лише шляхом прийняття проекту Розпорядження голови Волноваської райдержадміністрації “Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації”, яким встановлюється чіткий, легітимний порядок роботи ЦНАП (віддалених місць для роботи адміністраторів центру (в разі їх утворення)), дій його адміністраторів і суб’єктів надання адміністративних послуг, що забезпечує прозору, швидку, зручну та ефективну процедуру надання адміністративних послуг суб’єктам звернень, вдосконалення встановлених процедур та їх уніфікацію, запровадження єдиних стандартів роботи ЦНАП, повне дотримання всіх вимог, визначених чинним законодавством України, в тому числі й щодо облаштування приміщення центру.

Перевага обраної альтернативи пов’язана із забезпеченням повного комплексу узгоджених дій всіх учасників процесу надання адміністративних послуг – адміністраторів ЦНАП, суб’єктів надання адміністративних послуг і суб’єктів звернень.

 1. Механізми та заходи, що забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Вищезазначену проблему планується розв’язати шляхом затвердження Розпорядження голови Волноваської райдержадміністрації “Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації”, яке підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Волноваської районної державної адміністрації – http://www.volnovrda.gov.ua/ .

Запропонований спосіб досягнення цілей є оптимальним шляхом вирішення проблеми й ґрунтується на загальнообов’язковості виконання норм зазначеного розпорядження всіма учасниками правовідносин у сфері надання адміністративних послуг.

Регламентом ЦНАП передбачено приведення організації діяльності центру у відповідність до норм чинного законодавства України, дотримання всіх установлених вимог щодо облаштування приміщення, в якому розміщується ЦНАП (віддалені місця для роботи адміністраторів центру (в разі їх утворення), запровадження єдиних стандартів та уніфікованих процедур при наданні адміністративних послуг суб’єктам звернень. Також закріплюється оптимізація витрат часу, пов’язаних з передачею документів між ЦНАП і суб’єктами надання адміністративних послуг, зменшення навантаження на адміністраторів центру в частині прийому документів від суб’єктів звернень, зокрема поданих засобами телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді).

Цим документом детально регламентовано порядок надання консультацій працівниками ЦНАП та представниками суб’єктів надання адміністративних послуг громадянам і суб’єктам господарювання, встановлено принцип “екстериторіальності” надання адміністративних послуг тощо.

Організаційні заходи для впровадження регулювання:

- розробка проекту регуляторного акта – проекту Розпорядження голови Волноваської райдержадміністрації “Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації”, обговорення його з усіма зацікавленими сторонами;

- оприлюднення проекту Розпорядження голови Волноваської райдержадміністрації “Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації” разом з аналізом регуляторного впливу з метою отримання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань;

- погодження проекту Розпорядження голови Волноваської райдержадміністрації “Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації” із уповноваженим органом – Державною регуляторною службою України;

- прийняття проекту Розпорядження голови Волноваської райдержадміністрації “Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації”;

- оприлюднення прийнятого рішення.

Запропонований механізм, спрямований на розв’язання визначеної проблеми, повністю відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки.

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні чи юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

На утримання ЦНАП на рік виділяється: 379 000 грн., що включає в себе: заробітна плата, нарахування на заробітну плату – 343 000 грн.; оплата електроенергії та теплопостачання оплата водопостачання та водовідведення –   20 000 грн.; інші витрати – 16 000 грн.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, складає 100%.

Здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва – Тест малого підприємництва (додається).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Даний проект регуляторного акта – проект Розпорядження голови Волноваської райдержадміністрації “Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації”, як і будь-який інший нормативно-правовий акт, є загальнообов’язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого терміну.

Він запроваджується без встановлення обмежень у часі, проте існує ймовірність, що на нього можуть вплинути невизначені зовнішні та внутрішні чинники, передбачити які на сьогодні не є можливим.

Таким чином, дія даного акта є необмежена, до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акта або на його цілі.

Доповнення та зміни до регуляторного акта будуть вноситися після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та, в разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності. Перегляд положень регуляторного акта, його скасування, відміна чи внесення до нього змін здійснюватиметься у відповідності з вимогами Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

З метою відстеження результативності дії цього регуляторного акта визначено наступні показники:

з/п

Показники результативності

Перший рік запровадження

За п’ять років

Кількісні

1

кількість звернень одержувачів адміністративних послуг – суб’єктів господарювання, громадян

4000

20000

2

кількість суб’єктів надання адміністративних послуг, чиї послуги  надаються через ЦНАП

8

10

3

кількість наданих адміністративних послуг

5000

25000

4

кількість скарг на роботу ЦНАП

-

2

 

Якісні (у бальній системі)

1

зручність отримання громадянами та суб’єктами господарювання адміністративних послуг через ЦНАП

3

3

2

рівень інформованості суб’єктів господарювання  щодо державного регулювання

3

3

3

рівень обслуговування громадян та суб’єктів господарювання в ЦНАП

2

3

 1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Заходи з проведення відстеження результативності дії регуляторного акта будуть здійснюватися постійною Комісією з питань планування, фінансів, бюджету та соціально — економічного розвитку. 

Строки проведення відстеження результативності дії регуляторного акта:

- базове відстеження – після набуття чинності цього регуляторного акта, протягом 45 робочих днів;

- повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено розробником через рік після набрання чинності цього рішення;

- періодичне відстеження результативності проводиться кожні три роки після проведення повторного відстеження результативності. 

Методи проведення відстеження результативності:

Для проведення базового відстеження використовуватимуться такі методи одержання результатів відстеження:

-           статистичні;

-           соціологічні.

Вид даних:

Статистичні показники:

- кількість звернень одержувачів адміністративних послуг – суб’єктів господарювання, громадян;

- кількість наданих адміністративних послуг;

- витрати часу на отримання адміністративних послуг;

- кількість адміністративних справ, де порушені терміни надання адміністративних послуг, визначені у стандартах адміністративних послуг (інформаційних і технологічних картках).

Соціологічні показники (збираються методом опитування або анкетування суб’єктів звернень):

- зручність та рівень задоволеності щодо отримання громадянами та суб’єктами господарювання адміністративних послуг через ЦНАП;

- рівень інформованості суб’єктів господарювання щодо основних положень регуляторного акта;

- якість сервісу обслуговування громадян і суб’єктів господарювання в ЦНАП.

Цільовою групою соціологічного опитування є суб’єкти господарювання, громадяни, які звертаються за отриманням адміністративних послуг, у тому числі дозвільних документів.

Начальник управління з питань

надання адміністративних послуг

райдержадміністрації                                                                                                                                                                         Г. Самсонова

           

Проект регуляторного акта – проект Розпорядження голови Волноваської райдержадміністрації та аналіз його регуляторного впливу підготовлені Управлінням з питань надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації .

   

Додаток

до аналізу регуляторного

впливу до проекту Розпорядження

голови Волноваської райдержадміністрації

ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)

проекту Розпорядження голови Волноваської райдержадміністрації

“Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації”

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 20.04.2020 року  по 20.05.2020 року.

Порядковий номер

Вид консультації

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій

1

Робоча зустріч

5

Обговорено проект Регламенту. В результаті були одержані дані від суб’єктів господарювання щодо вартості та затраченого часу на виконання процедури здійснення адміністративних послуг.

2

Круглий стіл

5

Обговорено проект Регламенту. В результаті були одержані дані від суб’єктів господарювання щодо вартості та затраченого часу на виконання процедури здійснення адміністративних послуг.

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 80, у тому числі малого підприємництва - 80 та мікропідприємництва - 0.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100%.

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік

Періо-дичні

Витрати за
п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

-

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

-

-

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

-

-

-

5

Інші процедури

-

-

-

6

Разом, гривень

-

-

-

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

80

8

Сумарно, гривень

-

-

-

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Для розрахунку оцінки вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування береться розмір мінімальної заробітної плати, який встановлений Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 р. № 294-IХ на 01.01.2020 – 4723 грн.

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання.

У середньому витрачається 0,5 години на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних заяв (заробітна плата за місяць – 4723 грн., 22-робочі дні, 214,68 грн. зарплата за 1 день (8 годин):

(4723:22:8)*0,5=13,42 грн.

13,42 грн.

-

67,10 грн.

10

Процедура організації виконання вимог регулювання

У середньому 2,5 години

(заробітна плата за місяць – 4173 грн., 22-робочі дні – 214,68 грн., зарплата за 1 день (8 годин) або 26,84 грн. (за 1 годину): (4173:22:8) х 1 = 26,84 грн.

- підготовка документів для формування вхідного пакету документів до Центру – 1,5 години

(26,84 х 1,5 = 40,26 грн);

- подання документів для отримання адміністративної послуги – 0,5 години

(26,84 х 0,5 =13,42 грн);

- отримання результату надання послуги у Центрі – 0,5 години

(26,84 х 0,5 =13,42 грн);

Разом: 40,26 грн + 13,42 грн + 13,42 грн = 67,10 грн = 67,10 грн

67,10 грн.

-

335,50 грн.

11

Процедури офіційного звітування

-

-

-

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

-

-

-

13

Інші процедури

-

-

-

14

Разом, гривень

80,52 грн

-

402,60 грн

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

80

16

Сумарно, гривень

6441,60 грн.

 

32528 грн.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Волноваська районна державна адміністрація

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання, гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

-

-

-

-

-

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

-

-

-

-

-

камеральні

-

-

-

-

-

виїзні

-

-

-

-

-

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

-

-

-

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

-

-

-

-

-

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (із змінами) посадовий оклад адміністратора складає 5500 грн.

7. Інші адміністративні процедури (уточнити): 

Розрахунки в середньому на 1 послугу:

- надання консультаційних послуг - 0,05 години;

- прийняття вхідного пакету документів адміністратором - 0,15 години;

- передача та отримання від суб’єктів надання адміністративних послуг оформлених результатів - 0,2 години;

- видача результату надання адміністративних послуг суб’єкту звернення – 0,10 години.

Заробітна плата одного адміністратора ЦНАП за місяць – 5500, 00 грн., 22 - робочі дні, 250,00 грн. за день (8 годин) або 31,25 грн. (за 1 годину): (5500:22:8) х 1 = 31,25 грн.

(0,5 х 25,00 = 15,63 грн)

0,5 год.

15,63 грн.

(за 0,5 години)

8

80

10003,2 грн.

Разом за рік

0,5 год.

15,63 грн.

(за 0,5 години)

8

80

10003,2 грн.

Сумарно за п’ять років

0,5 год.

15,63 грн.

(за 0,5 години)

8

80

50016 грн.

Прийняття цього регуляторного акта не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Поряд-ковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

-

-

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

6441,60 грн.

32528 грн.

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

6441,60 грн.

32528 грн.

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

10003,2 грн.

50016 грн.

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

16444,80 грн.

82544 грн.

 1. На підставі аналізу витрат, наведених у попередніх таблицях, розроблення корегуючих заходів для суб’єктів малого підприємництва щодо запропонованого регулювання не потребує.

Начальник управління з питань

надання адміністративних послуг

райдержадміністрації                                                                                                                                                                         Г. Самсонова

        

Проєкт розпорядження голови РДА "Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації"

ПРОЄКТ

 УКРАЇНА

ВОЛНОВАСЬКА   РАЙОННА   ДЕРЖАВНА   АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

  

від __________________ № _____

                           м.Волноваха

Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації

         Відповідно до статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг», згідно розпорядження голови райдержадміністрації                                 від 24 квітня 2019 року № 209 «Про затвердження Положення про Управління з питань надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації», керуючись статтями 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» з о б о в ' я з у ю:

 1. Затвердити Регламент Центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації (додається).
 1. Сектору з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації (Ягупова Ольга) забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) в установленому порядку.
 1. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова райдержадміністрації

О. Капітоненко

   ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови райдержадміністрації

    ____________ року № ___

РЕГЛАМЕНТ

Центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації

 

 1. Загальна частина

 

         1.1. Цей Регламент визначає порядок організації роботи Центру надання адміністративних послуг Волноваської районної державної адміністрації (далі – Регламент), порядок дій адміністраторів Центру надання адміністративних послуг Волноваської районної державної адміністрації та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

         1.2. У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про адміністративні послуги”.

         1.3. Центр надання адміністративних послуг Волноваської районної державної адміністрації (далі - ЦНАП) у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про відділ надання адміністративних послуг управління з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації та регламентом ЦНАПу.

         1.4. Надання адміністративних послуг у ЦНАПі здійснюється з дотриманням таких принципів:

- верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

- стабільності;

- рівності перед законом;

- відкритості та прозорості;

- оперативності та своєчасності;

- доступності інформації про надання адміністративних послуг;

- захищеності персональних даних;

- раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

- неупередженості та справедливості;

- доступності та зручності для суб’єктів звернення.

         1.5. Центр надання адміністративних послуг утворений при Управлінні з питань надання адміністративних послуг Волноваської районної державної адміністрації (далі - Управління), діяльність якого організує структурний підрозділ Управління - відділ з надання адміністративних послуг Управління.

         1.6. Затвердження та внесення змін до Регламенту, а також його скасування (втрата чинності) здійснюється розпорядженням голови Волноваської райдержадміністрації.

         1.7. Дотримання положень Регламенту є обов’язковим для всіх адміністраторів ЦНАПу, суб’єктів надання адміністративних послуг.

         1.8. Прийом заяв суб’єктів звернень щодо надання адміністративних послуг, відповідно до затвердженого Переліку адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, та видача суб’єктам звернень оформлених результатів надання адміністративних послуг здійснюється виключно через ЦНАП.

 1. Вимоги до приміщення, в якому розміщується ЦНАП

 

         2.1. ЦНАП розміщується в центральній частині міста Волноваха з розвинутою транспортною інфраструктурою у адміністративній будівлі Волноваської районної ради. В холі першого поверху адміністративної будівлі на вході до ЦНАПу розміщуються вивіска з найменуванням ЦНАПу та табличка з інформацією про його місцезнаходження, графік роботи тощо. Графік роботи ЦНАПу затверджується головою Волноваської райдержадміністрації, з урахуванням вимог Закону України “Про адміністративні послуги”. ЦНАП знаходиться за адресою:                                   вулиця Героїв 51 ОМБр, будинок 1, м. Волноваха, Донецька область, 85700 і передбачає можливість вільного пересування для осіб з інвалідністю. На прилеглій до ЦНАПу території передбачається місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення. У приміщенні ЦНАПу є туалетна кімната з рахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями.

         2.2. Приміщення ЦНАПу поділяється на відкриту та закриту частини. У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками ЦНАПу. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до такої частини ЦНАПу.

Відкрита частина включає:

- сектор прийому;

- сектор інформування;

- сектор очікування;

- сектор обслуговування.

         Відкрита частина розміщується на першому поверсі будівлі.

         Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти та здійснення попереднього запису суб’єктів звернення на прийом до адміністраторів за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву). Вхід до закритої частини ЦНАПу суб’єктам звернення забороняється.

         2.3. Сектор прийому облаштовується при вході до приміщення ЦНАПу. У ньому здійснюється загальне інформування та консультування суб’єктів звернення з питань роботи ЦНАПу.

         2.4. Сектор інформування облаштовується з метою ознайомлення суб’єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг. У секторі інформування розміщуються інформаційні стенди, а також у разі можливості - інформаційні термінали в зручному для перегляду місці, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг. Сектор інформування облаштовується столами, стільцями, телефонами, факсимільними апаратами та забезпечується канцелярськими приладдями для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів. Для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг сектор інформування облаштовується відповідною скринькою, яка розміщується на видному та доступному місці.

         2.5. Сектор очікування розміщується в просторому приміщенні, площа якого складає 80 кв. метрів та облаштовується столами для оформлення документів та в достатній кількості стільцями, кріслами тощо. У секторі очікування облаштовано не менш як 10 місць для суб’єктів звернень. Для оплати адміністративного збору в секторі очікування можуть розміщуватися банкомати, платіжні термінали (у тому числі POS-термінали). Сектор очікування обладнується автоматизованою системою керування чергою (при наявності), системою звукового інформування осіб похилого віку та тих, що мають вади зору.

         2.6. Сектор обслуговування утворений за принципом відкритості розміщення робочих місць. Для швидкого обслуговування суб’єктів звернень робочі місця адміністраторів розподілені за принципом прийому і видач документів. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення має інформаційну табличку із зазначенням номера такого місця, прізвища, імені, по батькові та посади адміністратора ЦНАПу.

         2.7. Площа секторів очікування та обслуговування складає 195 кв. метрів для забезпечення зручних та комфортних умов для прийому суб’єктів звернення і роботи адміністраторів ЦНАПу.

         2.8. На інформаційних стендах та інформаційних терміналах розміщується інформація, зокрема, про:

- найменування ЦНАПу, його місцезнаходження, номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;

- графік роботи ЦНАПу (прийомні дні та години, вихідні дні);

- перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;

- строки надання адміністративних послуг;

- бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

- платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

- супутні послуги, які надаються в приміщенні ЦНАПу;

- прізвище, ім’я, по батькові керівника ЦНАПу, контактні телефони, адресу електронної пошти;

- користування інформаційними терміналами (у разі їх наявності);

- користування автоматизованою системою керування чергою (у разі їх наявності);

- положення про відділ надання адміністративних послуг (ЦНАП);

- регламент ЦНАП.

         2.9. Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, розміщується у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці, у тому числі на інформаційному терміналі (у разі його наявності). Адміністративні послуги в переліку групуються за моделлю життєвих ситуацій суб’єктів звернення та/або за сферами правовідносин (законодавства), та/або за суб’єктами надання адміністративних послуг.

         2.10. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються у секторі інформування на стендах-накопичувачах або стелажах із вільним доступом до них суб’єктів звернення.

         2.11. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної в цьому розділі, шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів, а також здійснюється інформування іншими способами, які є зручними для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

         2.12. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у роботі ЦНАПу можуть брати участь представники суб’єктів надання адміністративних послуг для надання консультацій.

 1. Організація роботи ЦНАП

 

         3.1. Організація роботи в ЦНАПі здійснюється шляхом взаємодії адміністраторів із суб’єктами надання адміністративних послуг у порядку, визначеному законодавством про адміністративні послуги.

         3.2. Режим роботи ЦНАПу та графік прийому суб’єктів звернень:

щоденно, крім вихідних та святкових днів, без обідньої перерви ЦНАП працює за наступним графіком:

понеділок - з 8.00 до 17.00 години

вівторок - з 8.00 до 17.00 години

середа - з 8.00 до 17.00 години

четвер - з 8.00 до 20.00 години

п’ятниця - з 8.00 до 17.00 години

Час прийому суб'єктів звернень за наступним графіком:

понеділок - з 8.00 до 16.00 години

вівторок - з 8.00 до 16.00 години

середа - з 8.00 до 16.00 години;

четвер - з 8.00 до 20.00 години

п’ятниця - з 8.00 до 16.00 години

         3.3. Керівники суб’єктів надання адміністративних послуг визначають уповноважених осіб у співпраці з адміністраторами ЦНАПу, а також графік їх роботи для надання консультацій у ЦНАПі розпорядчим документом, про що інформують керівника ЦНАПу.

 1. Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг

 

         4.1. Основна інформація для суб’єкта звернення щодо надання адміністративних послуг описується у відповідних інформаційних картках, а порядок надання адміністративних послуг – у відповідних технологічних картках. Інформаційні картки розміщені на інформаційних стендах у приміщенні ЦНАПу та на офіційному сайті Волноваської райдержадміністрації.

         4.2. Інформаційні і технологічні картки, зміни до них розробляються суб’єктами надання адміністративних послуг відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» та постанови Кабінету Міністрів України         від 30 січня 2013 року № 44 «Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги», а також інших нормативно-правових актів, які регламентують надання адміністративних послуг.

         4.3. У разі внесення змін до законодавства щодо надання певної адміністративної послуги суб’єкт надання відповідної адміністративної послуги своєчасно інформує про це керівництво Управління, готує відповідні зміни до інформаційних та/або технологічних карток згідно з вимогами законодавства та цього Регламенту.

         4.4. Голова Волноваської райдержадміністрації та керівник Управління може вносити суб’єкту надання адміністративних послуг пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток.

 1. Інформаційне забезпечення, інформаційне консультування

та керування чергою

         5.1. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернень у ЦНАПі вживаються заходи для інформаційного забезпечення, інформаційного консультування суб’єктів звернень та запобігання виникненню черг, а у випадку їх виникнення - для регулювання черги. Керування чергою забезпечується системою електронного керування чергою через інформаційний термінал (при наявності).

         5.2. Інформаційне забезпечення з питань діяльності ЦНАПу, процедур надання адміністративних послуг, графіків особистого прийому керівництва Волноваської райдержадміністрації та її апарату, порядку та умов обслуговування у ЦНАПі здійснюється за допомогою інформаційних стендів, інформації на офіційному сайті Волноваської райдержадміністрації, а також в подальшому – за допомогою інформаційних терміналів та моніторів.

         5.3. Для надання допомоги суб’єктам звернення у користуванні інформаційними терміналами та автоматизованою системою керування чергою (при наявності), консультування із загальних питань організації роботи ЦНАПу та порядку прийому суб’єктів звернення у ЦНАПі організовано ресепшн (при наявності). При зверненні суб’єкта звернення до ЦНАПу адміністратор ЦНАПу, який працює на респшені: консультує із загальних питань організації роботи ЦНАПу та порядку прийому суб’єктів звернення, інформує за усним клопотанням суб’єкта звернення про належність порушеного ним питання до компетенції ЦНАПу, консультує суб’єктів звернення щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надає інформацію про платіжні реквізити для сплати адміністративного збору, надає іншу інформацію та допомогу, яка необхідна суб’єктам звернення під час прийому їх адміністратором.

         5.4. Надання фахових консультацій щодо конкретних адміністративних послуг можуть здійснювати суб’єкти надання адміністративних послуг.

         5.5. ЦНАПом забезпечується розміщення інформації, зазначеної в пункті 2,8, а також відомості про місце розташування ЦНАПу, найближчі зупинки громадського транспорту, під'їзні шляхи, місця паркування, інша корисна для суб'єктів звернення інформація, на офіційному веб-сайті Волноваської райдержадміністрації: http://www.volnovrda.gov.ua/.

         5.6. Інформація, що розміщується в приміщенні ЦНАПу та на веб-сайті, повинна бути актуальною і повною. Інформація ЦНАПу на веб-сайті має бути зручною для пошуку та копіювання.

         5.7. Суб’єктам звернення, які звернулися до ЦНАПу з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг ЦНАПом у спосіб, аналогічний способу звернення.

         5.8. У ЦНАПі здійснюється попередній запис суб’єктів звернень на прийом до адміністратора ЦНАПу на визначену дату та час. Попередній запис здійснюється шляхом особистого звернення до адміністратора ЦНАПу або шляхом електронної реєстрації на офіційному веб-сайті Волноваської райдержадміністрації (при наявності). Прийом суб’єктів звернень, які зареєструвались за допомогою попереднього запису, здійснюється у визначені години. У разі запізнення суб’єкта звернення на прийом за попереднім записом більш ніж на 10 хвилин, цей запис анулюється. У цьому випадку суб’єкт звернення може подати документи в загальному порядку або записатися на іншу дату та час повторно.

         5.9. У ЦНАПі встановлена автоматизована системи керування чергою (при наявності). Суб’єкти звернень, які мають намір одержати адміністративну послугу у ЦНАПі, реєструються за допомогою терміналу в електронній системі керування чергою, отримують талон, у якому зазначено: найменування ЦНАПу, дата та час реєстрації, відповідний номер в черзі, тематика звернення. Суб’єкти звернень очікують на прийом адміністратором ЦНАПу до висвітлення на електронному табло порядкового номера талону та робочого місця прийому.

         5.10. ЦНАП може використовувати також інші інструменти керування чергою, гарантуючи дотримання принципу рівноправності суб’єктів звернень.

 1. Прийняття заяв та інших документів у ЦНАПі

          6.1. Прийняття від суб’єктів звернень заяв та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі - вхідний пакет документів) та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі - вихідний пакет документів) здійснюється виключно в ЦНАПі.        Суб'єктам надання адміністративних послуг забороняється безпосередньо здійснювати прийом заяв суб'єктів звернень щодо надання адміністративних послуг, видавати суб'єктам звернень оформлені результати надання адміністративних послуг, якщо такі послуги включені до переліку тих, що надаються через ЦНАП.

         Прийняття заяв для отримання адміністративних послуг від фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, здійснюється незалежно від реєстрації їх місця проживання, крім випадків, передбачених законом.

         Заяви від юридичних осіб приймаються за місцезнаходженням таких осіб або у випадках, передбачених законом, за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням відповідних об’єктів, якщо інше не встановлено законом.

         Заява на отримання адміністративної послуги (далі - заява) подається в письмовій, усній чи електронній формі

         6.2. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, анулювання) документів дозвільного характеру, як оформлені дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

         6.3. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у ЦНАПі особисто, через представника (законного представника), надіслати його поштою або у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

         Заява для отримання адміністративної послуги в електронній формі подається через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування.

         Перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, визначаються законом.

         Забороняється вимагати від суб’єкта звернення документи або інформацію для надання адміністративної послуги, не передбачені законом.

         У разі коли вхідний пакет документів подається представником (законним представником), суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

         6.4. Адміністратор ЦНАПу перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.

         6.5. Адміністратор ЦНАПу складає опис вхідного пакета документів, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках.

         6.6. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставленням печатки відповідного адміністратора ЦНАПу, а також відмітки про дату та час його складення. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи, а у разі здійснення електронного документообігу – в електронній формі.

         6.7. Адміністратор ЦНАПу під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також бажане місце отримання оформленого результату надання адміністративної послуги, спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.

         6.8. Адміністратор ЦНАПу здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та/або в електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.

         6.9. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор ЦНАПу не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку або поштовим відправленням.

         6.10. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор ЦНАПу формує справу у паперовій та/або електронній формі та в разі потреби здійснює її копіювання та/або сканування.

         6.11. Інформацію про вчинені дії адміністратор ЦНАПу вносить до листа про проходження справи у паперовій та/або електронній формі. Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг.

 1. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

          7.1. Після вчинення дій, передбачених пунктами 6.1 - 6.9 розділу 6 цього Регламенту, адміністратор ЦНАПу зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з урахуванням графіка роботи суб’єкта надання адміністративної послуги, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єкту надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка у листі про проходженні справи із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.

         7.2. Передача справ у паперовій формі від ЦНАПу до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється не менше ніж один раз протягом робочого дня, шляхом отримання справ представником суб’єкта надання адміністративної послуги в приміщенні ЦНАП або надсилання відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку.

         7.3. Після отримання справи, суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, а також прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа про проходження справи у паперовій та/або електронній формі.

         7.4. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється кожним адміністратором ЦНАПу.

         7.5. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

- своєчасно інформувати ЦНАП про перешкоди у дотриманні строку розгляду - справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

- надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора ЦНАПу про хід розгляду справи.

         У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор ЦНАПу невідкладно інформує про це керівництво.

 1. Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення

 

         8.1. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до ЦНАПу, про що зазначається у листі про проходженні справи.

         8.2. Адміністратор ЦНАПу невідкладно у день надходження вихідного пакету документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру в паперовій та/або електронній формі.

         8.3. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під підпис (у тому числі його представникові (законному представникові)) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб. Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зазначається в описі вхідного пакета документів, і зберігається в матеріалах справи.

         8.4. У разі не зазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в ЦНАПі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в ЦНАПі, а потім передається для архівного зберігання.

         8.5. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор ЦНАПу реєструє інформацію про результат розгляду справи в журналі (у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.

         8.6. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори і керівництво.

        

 1. Діяльність адміністратора центру, що працює на віддаленому робочому місці

          9.1. Утворення та розміщення віддаленого робочого місця адміністратора приймається головою Волноваської райдержадміністрації, відповідно до вимог, зазначених у пунктах 2.1. і 2.4. цього регламенту, та з урахуванням потреб суб’єктів звернення, кількості населення, що буде ними обслуговуватися, та обсягу послуг, що надаватимуться.

         Віддалене робоче місце адміністратора розміщується на першому або другому поверсі будівлі за умови створення належних умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до такої будівлі.

         Віддалене робоче місце адміністратора може бути пересувним, що передбачає наявність відповідного комплекту технічних засобів (комп’ютерної техніки та оргтехніки), оснащених відповідним програмним забезпеченням та вільним доступом до Інтернету.

         Робота пересувного віддаленого місця адміністратора забезпечується шляхом проведення виїзних прийомів адміністратора за місцем проживання/перебування (місцезнаходженням) суб’єкта звернення, у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

        

Регламент Центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації розроблено управлінням з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації.

Начальник управління з питань

надання адміністративних послуг

райдержадміністрації                                                          Г. Самсонова

Аналіз регуляторного впливу

до проекту Розпорядження голови Волноваської районної державної адміністрації

“Про затвердження Регламенту

центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації”

Даний аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” і Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 (із змінами), що визначає правові й організаційні заходи реалізації проекту Розпорядження голови Волноваської райдержадміністрації “Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації”.

І. Визначення проблеми

Для повноцінного функціювання ЦНАП існує потреба розробки та прийняття нормативно-правових актів, регламентуючих роботу ЦНАП, розробки та затвердження нових документів, у тому числі Регламенту ЦНАП як регуляторного акта. Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та населення вимушені багаторазово звертатись до різних адміністративних органів, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результат надання адміністративних послуг невизначений період часу. До того ж, іноді, має місце затягування розгляду заяв, клопотань, звернень, що негативно впливає на розвиток підприємництва та сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади.

За допомогою введення в дію вищезазначеного нормативно-правового акта передбачається виконання вимог Законів України “Про адміністративні послуги”, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 588 “Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг” (із змінами) та встановлення чіткого і зрозумілого алгоритму дій адміністраторів ЦНАП, суб’єктів надання адміністративних послуг, що дозволить забезпечити прозорість, швидкість та зручність процедур надання адміністративних послуг суб’єктам звернень, вдосконалення цих процедур і їх уніфікацію, запровадження єдиних стандартів роботи ЦНАП (віддалених місць для роботи адміністраторів центру (в разі їх утворення)), що значно зменшуватиме часові та фізичні затрати мешканців і суб’єктів господарювання Волноваської райдержадміністрації, а також мінімізуватиме корупційні ризики під час надання адміністративних послуг. Адже, саме на боротьбу з корупцією зорієнтована робота ЦНАП, враховуючи також і контроль з боку адміністраторів центру за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень.

Для вирішення окресленої проблеми неможливо використовувати ринкові механізми, тому передбачається застосування засобів державного регулювання, зокрема це питання відноситься до компетенції Волноваської райдержадміністрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

Сфера дії визначеного регуляторного акта розповсюджується на суб’єктів звернень за отриманням адміністративних послуг (громадяни, суб’єкти господарювання), адміністраторів ЦНАП, суб’єктів надання адміністративних послуг (органи виконавчої влади та місцевого самоврядування (на основі їх узгоджених рішень), їх посадові особи, державні реєстратори, суб’єкти державної реєстрації, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги).

Визначення основних груп (підгруп), на які впливає дане питання:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

-

Держава (територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи (на основі їх узгоджених рішень), державні реєстратори, суб’єкти державної реєстрації, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги

+

-

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

-

 1. Цілі регулювання

 Метою прийняття даного регуляторного акта є вирішення проблеми, про яку йшлося у попередньому розділі. Даний регуляторний акт спрямований на вирішення проблеми як у цілому, так і її окремих складових.

Прийняття даного регуляторного акта має такі цілі:

- прийняття у відповідності до вимог чинного законодавства України документів, регламентуючих роботу ЦНАП, зокрема основних засад організації його діяльності (з віддаленими місцями для роботи адміністраторів центру (в разі їх утворення));

- реалізація державної політики у сфері надання адміністративних послуг;

- створення комфортних умов для отримання суб’єктами господарювання та громадянами, в тому числі особами з інвалідністю, якісного сервісу з надання адміністративних послуг за принципами “організаційної єдності” та “єдиного вікна”, а саме: вичерпне інформування, фахове консультування, оперативний прийом та видача оформлених пакетів документів;

- забезпечення у ЦНАП прозорості й відкритості виконання існуючого переліку адміністративних послуг, за якими звертаються громадяни та суб’єкти господарювання;

- запровадження інноваційних форм обслуговування заявників;

- виключення корупційної складової при наданні адміністративних послуг;

- встановлення чіткого порядку дій між адміністраторами ЦНАП та суб’єктами надання адміністративних послуг з метою якісного прийому, розгляду й опрацювання звернень громадян і суб’єктів господарювання, а також видачі оформлених результатів надання адміністративних послуг;

- здійснення контролю за наданням адміністративних послуг у межах повноважень ЦНАП.

  

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Розглянуто наступні альтернативні способи досягнення встановлених цілей:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта

Неприйняття Регламенту ЦНАП, що призведе до порушення вимог чинного законодавства України, продовжить практику існування ситуації, коли ЦНАП не почне роботу. Це, в свою чергу, позбавить громадян і суб’єктів господарювання можливості звертатися до ЦНАП як повністю легітимної інституції. Також матиме місце відсутність чіткого встановленого порядку дій як адміністраторів ЦНАП, так і суб’єктів надання адміністративних послуг щодо забезпечення повноцінного та ефективного процесу надання адміністративних послуг суб’єктам звернень у межах існуючого правового поля.

Альтернатива 2

Запровадження часткового регулювання

Забезпечення іншого, ніж затвердженого законодавством, розподілу функцій з організації діяльності ЦНАП, що буде суперечити положенням Закону України “Про адміністративні послуги”, постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 588 “Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг” (із змінами) та встановлювати інші, не визначені, не зрозумілі та не відпрацьовані правила роботи центру.

Альтернатива 3

Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту Розпорядження голови Волноваської райдержадміністрації “Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації”, що дозволить досягти встановлених цілей, забезпечити повну відповідність одного з головних документів, які регламентують роботу ЦНАП, і, власне, процесу надання адміністративних послуг вимогам чинного законодавства України, а також налагодити ефективне функціонування ЦНАП як дієвої інституції, діяльність якої спрямована на протидію корупції, забезпечення якісного обслуговування громадян і суб’єктів господарювання.

Запропонований проект побудований відповідно до вимог регулювання центрального рівня, забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

(у даному випадку – територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи (на основі їх узгоджених рішень), державні реєстратори, суб’єкти державної реєстрації, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги)

 Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта

- поява можливості для суб’єктів надання адміністративних послуг щодо  запровадження надання адміністративних послуг безпосередньо, за місцем знаходження власних установ (приміщень), а не в ЦНАП, через відсутність повністю легітимного, затвердженого порядку взаємодії;

- можливість особистого контакту із суб’єктами звернень (громадянами і суб’єктами господарювання) під час виконання адміністративних і дозвільних процедур (у разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП);

- відсутність необхідності ознайомлення та вивчення редакції Регламенту ЦНАП;

- порушення вимог чинного законодавства України в сфері надання адміністративних послуг;

- формування в суспільстві негативного іміджу суб’єктів надання адміністративних послуг як органів влади (посадових осіб), що не дотримуються принципів відкритості й прозорості, доступності та зручності для суб’єктів звернень тощо (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП);

- невдоволення громадян і суб’єктів господарювання існуючою ситуацією щодо порушення принципів “єдиного вікна” та організаційної єдності”, а також унеможливлення запровадження подачі заяв на отримання затребуваних адміністративних послуг у ЦНАП, у тому числі, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП)

Альтернатива 2

Запровадження часткового регулювання

- часткове врегулювання питання  співпраці з ЦНАП у сфері надання адміністративних послуг;

- покращення іміджу суб’єктів надання адміністративних послуг – органів влади і посадових осіб

- витрачання зусиль та часу на ознайомлення, вивчення і прийняття іншої, ніж встановленої чинним законодавством, редакції Регламенту ЦНАП, на організацію часткової присутності представників суб’єктів надання адміністративних послуг у роботі центру; а також на вирішення більшості організаційних і технічних питань щодо ефективної співпраці з ЦНАП, які є неврегульованими і незрозумілими

Альтернатива 3

Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта

- легітимна, конструктивна співпраця всіх учасників процесу надання адміністративних послуг у рамках роботи одного ЦНАП згідно з вимогами чинного законодавства України;

- закріплення єдиних стандартів роботи, запровадження уніфікованих процедур надання адміністративних послуг через ЦНАП (віддалені місця для роботи адміністраторів ЦНАП (у разі їх утворення));

- спільне відпрацювання заходів щодо вдосконалення адміністративних і дозвільних процедур для громадян і суб’єктів господарювання;

- запровадження спрощених механізмів передачі пакетів документів від ЦНАП до суб’єктів надання адміністративних послуг і навпаки для якісного оформлення адміністративних послуг, у тому числі засобами телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді);

- створення єдиного популяризованого інформаційного майданчика в приміщенні ЦНАП, де суб’єкти надання адміністративних послуг можуть консультувати громадян і суб’єктів господарювання;

- збільшення кількості звернень за отриманням адміністративних послуг та позитивних відгуків щодо якості їх надання;

- формування й підтримка в суспільстві позитивного іміджу суб’єктів надання адміністративних послуг та ЦНАП у цілому

- витрачання суттєвих зусиль та часу на ознайомлення, детальне вивчення і прийняття в цілому редакції Регламенту ЦНАП, а також адаптацію певних представників суб’єктів надання адміністративних послуг під “нові” умови роботи в форматі діяльності центру;

- позбавлення можливості для певних суб’єктів надання адміністративних послуг надавати адміністративні послуги безпосередньо, за місцем знаходження власних установ (приміщень), а також можливості особистого контакту із суб’єктами звернень (громадянами і суб’єктами господарювання) під час виконання адміністративних і дозвільних процедур

Оцінка впливу на сферу інтересів громади

Волноваської райдержадміністрації, що утворила ЦНАП

 Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта

Відсутні.

- формування негативного іміджу місцевої влади в “очах” громадськості через наявність проблем в організації сучасного якісного сервісу з надання адміністративних послуг, створення незручностей для населення (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП з боку окремих суб’єктів надання адміністративних послуг);

- можливість виникнення сплесків соціального невдоволення через непрозорість та незрозумілість механізмів надання адміністративних послуг 

Альтернатива 2

Запровадження часткового регулювання

Неможливо передбачити вигоди, оскільки питання організації роботи ЦНАП буде частково врегульовано

- витрачання суттєвих зусиль та часу на розробку та прийняття іншої, ніж встановленої чинним законодавством, редакції Регламенту ЦНАП, на організацію часткової присутності представників суб’єктів надання адміністративних послуг у роботі центру; а також на вирішення  більшості організаційних і технічних питань щодо забезпечення функціонування ЦНАП, які є неврегульованими і незрозумілими;

- витрачання суттєвих зусиль та часу на інформування суб’єктів звернень щодо інших правил роботи, ніж встановлених вимогами чинного законодавства України

Альтернатива 3

Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта

- наявність документів, регламентуючих роботу ЦНАП, що повністю відповідають вимогам чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг;

- забезпечення роботи ЦНАП як повністю легітимної інституції, спрямованої на задоволення потреб населення в якісних адміністративних послугах;

- організація сучасного популярного сервісу з обслуговування громадян та суб’єктів господарювання в сфері надання адміністративних послуг за принципами “організаційної єдності” та “єдиного офісу”;

- вдосконалення та спрощення процедур надання адміністративних послуг суб’єктам звернень;

- максимальне наближення найбільш затребуваних адміністративних послуг до мешканців та суб’єктів господарювання району;

- економія фінансових та часових ресурсів суб’єктів звернень через відвідування лише ЦНАП, а не окремих суб’єктів надання адміністративних послуг, а також через можливість подавати заяви на отримання певних видів адміністративних послуг або запроваджених у центрі сервісів засобами телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді);

- мінімізація корупційних ризиків під час надання адміністративних послуг;

- формування позитивного іміджу місцевої влади, високого рівня довіри серед громадськості до політики існуючої влади

Надання однієї адміністративної послуги в ЦНАП займає 0,5 години, яка складає згідно М-Тесту – 13,42 грн.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта

Відсутні.

- збільшення фінансових та часових витрат громадян на відвідування різних суб’єктів надання адміністративних послуг, за місцем їх безпосереднього знаходження, що не співпрацюють з ЦНАП через відсутність повністю легітимного, затвердженого порядку взаємодії усіх учасників процесу надання адміністративних послуг – Регламенту ЦНАП;

- незручність для громадян, недоступність до них послуг, неможливість подавати необхідні пакети документів за принципами “організаційної єдності” та “єдиного офісу” в ЦНАП (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП з боку окремих суб’єктів надання адміністративних послуг);

- наявність корупційної складової під час надання адміністративних послуг з боку окремих представників суб’єктів надання адміністративних послуг (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП)

Альтернатива 2

Запровадження часткового регулювання

Неможливо передбачити вигоди, оскільки питання організації роботи ЦНАП буде частково врегульовано

Відсутні

Альтернатива 3

Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта

- доступність, зручність та оперативність в інформуванні, а також в отриманні різних видів адміністративних послуг та консультацій виключно за принципами “організаційної єдності” та “єдиного офісу” в ЦНАП;

- максимальне наближення найбільш затребуваних адміністративних послуг до громадян, у тому числі до осіб з інвалідністю;

- економія фінансових та часових ресурсів громадян шляхом відвідування лише ЦНАП, а також через можливість подавати заяви на отримання певних видів адміністративних послуг або замовляти запроваджені у центрі сервіси через засоби телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді);

- виключення корупційної складової під час надання адміністративних послуг;

- отримання якісного сучасного сервісу обслуговування в ЦНАП;

- можливість впливати на вдосконалення роботи центру та якість обслуговування через застосування інструментів  громадського моніторингу й контролю, формування зауважень і пропозицій

- витрати часу на детальне вивчення Регламенту ЦНАП

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

   

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

80

-

80

   

Питома вага групи в загальній кількості, відсотків

-

-

100%

-

100%

   
     

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

   

Альтернатива 1

Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта

Відсутні.

- збільшення фінансових та часових витрат суб’єктів господарювання на відвідування різних суб’єктів надання адміністративних послуг, за місцем їх безпосереднього знаходження, що не співпрацюють з ЦНАП через відсутність повністю легітимного, затвердженого порядку взаємодії усіх учасників процесу надання адміністративних послуг – оновленої редакції Регламенту ЦНАП;

- незручність для суб’єктів господарювання, недоступність до них послуг, неможливість подавати необхідні пакети документів за принципами “організаційної єдності” та “єдиного офісу” в ЦНАП (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП з боку окремих суб’єктів надання адміністративних послуг);

- унеможливлення подання замовлення на отримання певних видів послуг або запроваджених у центрі сервісів засобами телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді) через відсутність повністю легітимного, затвердженого порядку взаємодії усіх учасників процесу надання адміністративних послуг;

- наявність корупційної складової під час виконання адміністративних і дозвільних процедур з боку окремих представників суб’єктів надання адміністративних послуг (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП)

   

Альтернатива 2

Запровадження часткового регулювання

Неможливо передбачити вигоди, оскільки питання організації роботи ЦНАП буде частково врегульовано

Відсутні.

   

Альтернатива 3

Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта

- доступність, зручність та оперативність в інформуванні, а також в отриманні різних видів адміністративних послуг та консультацій виключно за принципами“організаційної єдності” та“єдиного офісу” в ЦНАП;

- максимальне наближення найбільш затребуваних адміністративних послуг до суб’єктів господарювання;

- економія фінансових та часових ресурсів суб’єктів господарювання шляхом відвідування лише ЦНАП, а також через можливість подавати заяви на отримання певних видів адміністративних послуг або замовляти запроваджені у центрі сервіси через засоби телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді);

- виключення корупційної складової під час виконання адміністративних і дозвільних процедур;

- отримання якісного сучасного сервісу обслуговування в ЦНАП;

- можливість впливати на вдосконалення роботи ЦНАП та якість обслуговування через застосування інструментів  моніторингу й оцінки, формування зауважень і пропозицій

На процедуру формування вхідного пакету документів – 1,5 години, надання вхідного пакету документів у Центрі – 0,5 години, отримання результату надання адміністративної послуги – 0,5 години. Всього – 2,5 години, яка складає відповідно до М-Тесту – 67,10 грн.

   
               
                       
 1. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу

досягнення цілей

            Оцінка ступеня досягнення визначених цілей визначається за чотирибальною системою, де:

4 – цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 – цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 – цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 – цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотири бальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта

1

Не забезпечує належного виконання вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг та не встановлює чіткого, легітимного порядку дій між ЦНАП та суб’єктами надання адміністративних послуг з метою надання якісних послуг суб’єктам звернень.

Проблема продовжує існувати.

Альтернатива 2

Запровадження часткового регулювання

2

Не забезпечує належного виконання вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг та в повній мірі не дозволяє досягти визначених цілей державного регулювання в результаті прийняття запропонованого проекту регуляторного акта.

Проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними

Альтернатива 3

Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта

4

Забезпечує:

- дотримання вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг;

- покращення результативності та комфортності отримання суб’єктами звернень адміністративних послуг за принципами “організаційної єдності” та “єдиного офісу” в ЦНАП;

- прозорість, відкритість, легітимність виконання через ЦНАП усіх необхідних адміністративних і дозвільних процедур для громадян та суб’єктів господарювання;

- виключення корупційної складової при наданні адміністративних послуг;

- належні умови для якісної роботи фахівців ЦНАП, покращення технологій виконання адміністративних і дозвільних процедур, скорочення трудових, матеріальних витрат і часових ресурсів;

- встановлення чіткого, легітимного порядку дій між ЦНАП та суб’єктами надання адміністративних послуг з метою надання якісного сервісу суб’єктам звернень.

Проблема більше існувати не буде

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи в рейтингу

Альтернатива 1

Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта

Відсутні

Не забезпечує належного виконання вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг, не встановлює для ЦНАП статусу повністю легітимної інституції через наявність ознак правової колізії у регламентуючих документах, містить ризики щодо порушення принципів “організаційної єдності” та “єдиного офісу” з прийому та видачі документів суб’єктам звернень (в разі надання адміністративних послуг не через ЦНАП з боку окремих суб’єктів надання адміністративних послуг), позбавляє можливості замовляти адміністративні послуги та запроваджені в центрі сервіси за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді) тощо.

Цілі взагалі не будуть досягнуті.

Залишаться невирішеними проблеми: затвердження документів, регламентуючих роботу ЦНАП, у відповідності до вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг, закріплення практики із забезпечення якісного та зручного сервісу для громадян та суб’єктів господарювання, відпрацювання конструктивних механізмів співпраці ЦНАП з суб’єктами надання адміністративних послуг з метою ефективного обслуговування суб’єктів звернень, запровадження спрощених та вдосконалених технологій з виконання адміністративних і дозвільних процедур

Альтернатива 2

Запровадження часткового регулювання

Неможливо передбачити вигоди, оскільки питання організації роботи ЦНАП буде частково врегульовано

Не забезпечує, навіть суперечить, вимогам чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг, зокрема встановлює інші, не визначені, не зрозумілі та не відпрацьовані правила роботи ЦНАП

Цілі прийняття регуляторного акта досягнуті частково. Залишаються невирішеними питання:

належного виконання вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг, відпрацювання чіткого, повністю легітимного порядку взаємодії між ЦНАП та суб’єктами надання адміністративних послуг, спрямованого на задоволення потреб населення у якісних, доступних адміністративних послугах

Альтернатива 3

Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта

- затвердження Регламенту ЦНАП згідно з вимогами чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг;

- встановлення єдиних стандартів та запровадження уніфікованих процедур з надання адміністративних послуг у ЦНАП;

- виключення корупційної складової під час виконання адміністративних і дозвільних процедур, формування високого рівня суспільної довіри до роботи ЦНАП;

 - прийом та видача документів щодо отримання адміністративних послуг за відпрацьованим, затвердженим алгоритмом, у тому числі засобами телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді), що спрямовано на економію часових та фінансових витрат суб’єктів звернень;

 - популяризація роботи ЦНАП, створення потужного  інформаційного майданчика в приміщенні центру, де суб’єкти надання адміністративних послуг можуть надавати вичерпні консультації суб’єктам звернень;

- збільшення кількості звернень за отриманням адміністративних послуг та позитивних відгуків щодо якості їх надання;

- отримання послуг у ЦНАП незалежно від місця реєстрації фізичних осіб чи місця знаходження юридичних осіб (принцип екстериторіальності) тощо.

Проблема вирішена

-

Є збалансованою та найсприятливішою.

Всі встановлені цілі державного регулювання досягнуті

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного

акта

Альтернатива 1

Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акт

Не забезпечує належного виконання вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг, не сприяє створенню зручних і доступних умов для запровадження повністю легітимного, спрощеного й зрозумілого, відкритого та прозорого порядку взаємодії всіх учасників процесу надання адміністративних послуг.

Проблема не вирішується. Зазначена альтернатива є неприйнятною

Зміни до чинного законодавства України

Альтернатива 2

Запровадження часткового регулювання

Не забезпечує належного виконання вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг, не сприяє повноцінному запровадженню якісного сервісу обслуговування громадян та суб’єктів господарювання щодо отримання адміністративних послуг

Зміни до чинного законодавства України

Альтернатива 3

Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта

Сприяє у повній мірі досягненню цілей регулювання. Зазначена альтернатива є прийнятною, оскільки рішення про затвердження Регламенту – легітимного порядку взаємодії усіх учасників процесу надання адміністративних послуг у ЦНАП, буде прийнято.

Зміни до чинного законодавства України, в тому числі й щодо запровадження “більш складних” умов для ведення господарської діяльності, заглиблення фінансово-економічної кризи, можуть негативно вплинути на становище суб’єктів господарювання та призвести до припинення ведення такої діяльності. Відповідно, зменшиться кількість звернень до ЦНАП та виданих результатів надання адміністративних послуг. Така ситуація можлива і в разі “послаблення” окремих норм чинного законодавства України та зменшення кількості документів, пов’язаних з наданням адміністративних послуг.

Вдосконалення чинного законодавства України щодо можливості отримання адміністративних послуг в електронному вигляді, також привнесе певні зміни у роботу ЦНАП та, відповідно, у затверджений Регламент центру.

Вирішення проблеми можливе лише шляхом прийняття проекту Розпорядження голови Волноваської райдержадміністрації “Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації”, яким встановлюється чіткий, легітимний порядок роботи ЦНАП (віддалених місць для роботи адміністраторів центру (в разі їх утворення)), дій його адміністраторів і суб’єктів надання адміністративних послуг, що забезпечує прозору, швидку, зручну та ефективну процедуру надання адміністративних послуг суб’єктам звернень, вдосконалення встановлених процедур та їх уніфікацію, запровадження єдиних стандартів роботи ЦНАП, повне дотримання всіх вимог, визначених чинним законодавством України, в тому числі й щодо облаштування приміщення центру.

Перевага обраної альтернативи пов’язана із забезпеченням повного комплексу узгоджених дій всіх учасників процесу надання адміністративних послуг – адміністраторів ЦНАП, суб’єктів надання адміністративних послуг і суб’єктів звернень.

 1. Механізми та заходи, що забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Вищезазначену проблему планується розв’язати шляхом затвердження Розпорядження голови Волноваської райдержадміністрації “Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації”, яке підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Волноваської районної державної адміністрації – http://www.volnovrda.gov.ua/ .

Запропонований спосіб досягнення цілей є оптимальним шляхом вирішення проблеми й ґрунтується на загальнообов’язковості виконання норм зазначеного розпорядження всіма учасниками правовідносин у сфері надання адміністративних послуг.

Регламентом ЦНАП передбачено приведення організації діяльності центру у відповідність до норм чинного законодавства України, дотримання всіх установлених вимог щодо облаштування приміщення, в якому розміщується ЦНАП (віддалені місця для роботи адміністраторів центру (в разі їх утворення), запровадження єдиних стандартів та уніфікованих процедур при наданні адміністративних послуг суб’єктам звернень. Також закріплюється оптимізація витрат часу, пов’язаних з передачею документів між ЦНАП і суб’єктами надання адміністративних послуг, зменшення навантаження на адміністраторів центру в частині прийому документів від суб’єктів звернень, зокрема поданих засобами телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді).

Цим документом детально регламентовано порядок надання консультацій працівниками ЦНАП та представниками суб’єктів надання адміністративних послуг громадянам і суб’єктам господарювання, встановлено принцип “екстериторіальності” надання адміністративних послуг тощо.

Організаційні заходи для впровадження регулювання:

- розробка проекту регуляторного акта – проекту Розпорядження голови Волноваської райдержадміністрації “Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації”, обговорення його з усіма зацікавленими сторонами;

- оприлюднення проекту Розпорядження голови Волноваської райдержадміністрації “Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації” разом з аналізом регуляторного впливу з метою отримання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань;

- погодження проекту Розпорядження голови Волноваської райдержадміністрації “Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації” із уповноваженим органом – Державною регуляторною службою України;

- прийняття проекту Розпорядження голови Волноваської райдержадміністрації “Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації”;

- оприлюднення прийнятого рішення.

Запропонований механізм, спрямований на розв’язання визначеної проблеми, повністю відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки.

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні чи юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

На утримання ЦНАП на рік виділяється: 379 000 грн., що включає в себе: заробітна плата, нарахування на заробітну плату – 343 000 грн.; оплата електроенергії та теплопостачання оплата водопостачання та водовідведення –   20 000 грн.; інші витрати – 16 000 грн.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, складає 100%.

Здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва – Тест малого підприємництва (додається).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Даний проект регуляторного акта – проект Розпорядження голови Волноваської райдержадміністрації “Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації”, як і будь-який інший нормативно-правовий акт, є загальнообов’язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого терміну.

Він запроваджується без встановлення обмежень у часі, проте існує ймовірність, що на нього можуть вплинути невизначені зовнішні та внутрішні чинники, передбачити які на сьогодні не є можливим.

Таким чином, дія даного акта є необмежена, до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акта або на його цілі.

Доповнення та зміни до регуляторного акта будуть вноситися після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та, в разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності. Перегляд положень регуляторного акта, його скасування, відміна чи внесення до нього змін здійснюватиметься у відповідності з вимогами Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

З метою відстеження результативності дії цього регуляторного акта визначено наступні показники:

з/п

Показники результативності

Перший рік запровадження

За п’ять років

Кількісні

1

кількість звернень одержувачів адміністративних послуг – суб’єктів господарювання, громадян

4000

20000

2

кількість суб’єктів надання адміністративних послуг, чиї послуги  надаються через ЦНАП

8

10

3

кількість наданих адміністративних послуг

5000

25000

4

кількість скарг на роботу ЦНАП

-

2

 

Якісні (у бальній системі)

1

зручність отримання громадянами та суб’єктами господарювання адміністративних послуг через ЦНАП

3

3

2

рівень інформованості суб’єктів господарювання  щодо державного регулювання

3

3

3

рівень обслуговування громадян та суб’єктів господарювання в ЦНАП

2

3

 1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Заходи з проведення відстеження результативності дії регуляторного акта будуть здійснюватися постійною Комісією з питань планування, фінансів, бюджету та соціально — економічного розвитку. 

Строки проведення відстеження результативності дії регуляторного акта:

- базове відстеження – після набуття чинності цього регуляторного акта, протягом 45 робочих днів;

- повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено розробником через рік після набрання чинності цього рішення;

- періодичне відстеження результативності проводиться кожні три роки після проведення повторного відстеження результативності. 

Методи проведення відстеження результативності:

Для проведення базового відстеження використовуватимуться такі методи одержання результатів відстеження:

-           статистичні;

-           соціологічні.

Вид даних:

Статистичні показники:

- кількість звернень одержувачів адміністративних послуг – суб’єктів господарювання, громадян;

- кількість наданих адміністративних послуг;

- витрати часу на отримання адміністративних послуг;

- кількість адміністративних справ, де порушені терміни надання адміністративних послуг, визначені у стандартах адміністративних послуг (інформаційних і технологічних картках).

Соціологічні показники (збираються методом опитування або анкетування суб’єктів звернень):

- зручність та рівень задоволеності щодо отримання громадянами та суб’єктами господарювання адміністративних послуг через ЦНАП;

- рівень інформованості суб’єктів господарювання щодо основних положень регуляторного акта;

- якість сервісу обслуговування громадян і суб’єктів господарювання в ЦНАП.

Цільовою групою соціологічного опитування є суб’єкти господарювання, громадяни, які звертаються за отриманням адміністративних послуг, у тому числі дозвільних документів.

Начальник управління з питань

надання адміністративних послуг

райдержадміністрації                                                                                                                                                                         Г. Самсонова

           

Проект регуляторного акта – проект Розпорядження голови Волноваської райдержадміністрації та аналіз його регуляторного впливу підготовлені Управлінням з питань надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації .

   

Додаток

до аналізу регуляторного

впливу до проекту Розпорядження

голови Волноваської райдержадміністрації

ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)

проекту Розпорядження голови Волноваської райдержадміністрації

“Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Волноваської райдержадміністрації”

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 20.04.2020 року  по 20.05.2020 року.

Порядковий номер

Вид консультації

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій

1

Робоча зустріч

5

Обговорено проект Регламенту. В результаті були одержані дані від суб’єктів господарювання щодо вартості та затраченого часу на виконання процедури здійснення адміністративних послуг.

2

Круглий стіл

5

Обговорено проект Регламенту. В результаті були одержані дані від суб’єктів господарювання щодо вартості та затраченого часу на виконання процедури здійснення адміністративних послуг.

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 80, у тому числі малого підприємництва - 80 та мікропідприємництва - 0.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100%.

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік

Періо-дичні

Витрати за
п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

-

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

-

-

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

-

-

-

5

Інші процедури

-

-

-

6

Разом, гривень

-

-

-

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

80

8

Сумарно, гривень

-

-

-

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Для розрахунку оцінки вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування береться розмір мінімальної заробітної плати, який встановлений Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 р. № 294-IХ на 01.01.2020 – 4723 грн.

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання.

У середньому витрачається 0,5 години на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних заяв (заробітна плата за місяць – 4723 грн., 22-робочі дні, 214,68 грн. зарплата за 1 день (8 годин):

(4723:22:8)*0,5=13,42 грн.

13,42 грн.

-

67,10 грн.

10

Процедура організації виконання вимог регулювання

У середньому 2,5 години

(заробітна плата за місяць – 4173 грн., 22-робочі дні – 214,68 грн., зарплата за 1 день (8 годин) або 26,84 грн. (за 1 годину): (4173:22:8) х 1 = 26,84 грн.

- підготовка документів для формування вхідного пакету документів до Центру – 1,5 години

(26,84 х 1,5 = 40,26 грн);

- подання документів для отримання адміністративної послуги – 0,5 години

(26,84 х 0,5 =13,42 грн);

- отримання результату надання послуги у Центрі – 0,5 години

(26,84 х 0,5 =13,42 грн);

Разом: 40,26 грн + 13,42 грн + 13,42 грн = 67,10 грн = 67,10 грн

67,10 грн.

-

335,50 грн.

11

Процедури офіційного звітування

-

-

-

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

-

-

-

13

Інші процедури

-

-

-

14

Разом, гривень

80,52 грн

-

402,60 грн

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

80

16

Сумарно, гривень

6441,60 грн.

 

32528 грн.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Волноваська районна державна адміністрація

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання, гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

-

-

-

-

-

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

-

-

-

-

-

камеральні

-

-

-

-

-

виїзні

-

-

-

-

-

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

-

-

-

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

-

-

-

-

-

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (із змінами) посадовий оклад адміністратора складає 5500 грн.

7. Інші адміністративні процедури (уточнити): 

Розрахунки в середньому на 1 послугу:

- надання консультаційних послуг - 0,05 години;

- прийняття вхідного пакету документів адміністратором - 0,15 години;

- передача та отримання від суб’єктів надання адміністративних послуг оформлених результатів - 0,2 години;

- видача результату надання адміністративних послуг суб’єкту звернення – 0,10 години.

Заробітна плата одного адміністратора ЦНАП за місяць – 5500, 00 грн., 22 - робочі дні, 250,00 грн. за день (8 годин) або 31,25 грн. (за 1 годину): (5500:22:8) х 1 = 31,25 грн.

(0,5 х 25,00 = 15,63 грн)

0,5 год.

15,63 грн.

(за 0,5 години)

8

80

10003,2 грн.

Разом за рік

0,5 год.

15,63 грн.

(за 0,5 години)

8

80

10003,2 грн.

Сумарно за п’ять років

0,5 год.

15,63 грн.

(за 0,5 години)

8

80

50016 грн.

Прийняття цього регуляторного акта не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Поряд-ковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

-

-

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

6441,60 грн.

32528 грн.

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

6441,60 грн.

32528 грн.

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

10003,2 грн.

50016 грн.

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

16444,80 грн.

82544 грн.

 1. На підставі аналізу витрат, наведених у попередніх таблицях, розроблення корегуючих заходів для суб’єктів малого підприємництва щодо запропонованого регулювання не потребує.

Начальник управління з питань

надання адміністративних послуг

райдержадміністрації                                                                                                                                                                         Г. Самсонова

        

ЗВІТ Волноваської районної державної адміністрації про повторне відстеження результативності регуляторного акта.

 1. 1. Вид та назва регуляторного акта

Розпорядження голови райдержадміністрації від 20 серпня 2018 року № 440 «Про затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Волноваського району (внутрішньорайонний маршрут) (зі змінами), зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області 12 вересня 2018 року за № 214/2656.

Продовжити

План діяльності з підготовки регуляторних актів райдержадміністрації на 2020 рік

                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                     Розпорядження голови

                                                                                     райдержадміністрації

                                                                                      06.12.2019 № 559

№ п/п

Назва регуляторного акту

Мета прийняття

Термін

Підготовки

Найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проекту

1.

За інформацією структурних підрозділів райдержадміністрації підготовка регуляторних актів на 2020 рік не планується.

 • Ban Pr
 • Ban Urad
 • Ban Vr
 • Ban Don

© 2020  Волноваська районна державна адміністрація. Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт.

logo
Донецька область,
   м. Волноваха, вул. Героїв 51 ОМБр, 1
  +38(06244) 4-14-37