До відома мешканців багатоквартирних будинків району!

На багаточисельні запити мешканців району щодо механізму відключення від систем централізованого опалення райдержадміністрація надає наступні роз’яснення

Механізм відключення від систем централізованого опалення багатоквартирного житлового будинку вцілому

Згідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.07.2019 № 169, затверджено Порядок відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води (далі – Порядок).

 1. Проведення загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку та прийняття рішення про відключення цього будинку від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води (далі — ЦО та/або ГВП), із складанням протоколу та визначення уповноважених осіб – представників інтересів співвласників багатоквартирного будинку у вирішенні питань щодо відключення багатоквартирного будинку (п. 2 розділу ІІ Порядку).
 2. Подання власником (співвласниками) житлового будинку до органу місцевого самоврядування заяви (у довільній формі) про відключення житлового будинку від ЦО та/або ГВП, із зазначенням причини відключення, та намір влаштування в будинку індивідуального чи автономного теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання). До заяви додатково додається протокол зборів співвласників багатоквартирного будинку (витяг із протоколу) про ухвалене співвласниками рішення про відключення будинку від ЦО та/або ГВП та зазначаються уповноважені представники (п. 3 розділу ІІ Порядку).
 3. Заява про відключення житлового будинку від ЦО та/або ГВП передається на розгляд постійно діючої комісії для розгляду питань щодо відключення споживачів від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води (далі — Комісія), на засіданні якої за участі уповноваженого представника розглядається заява про відключення житлового будинку від ЦО та/або ГВП, надаються пропозиції щодо типу системи індивідуального чи автономного теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання), яку можна встановити в будинку після відключення, про що приймається відповідне рішення Комісії (п. 5-7 розділу ІІ Порядку).
 4. Після отримання рішення Комісії орган місцевого самоврядування на найближчому засіданні за участі заявника чи його уповноваженого представника приймає відповідно до законодавства рішення щодо відключення житлового будинку від ЦО та/або ГВП з урахуванням рекомендацій Комісії. Копія рішення органу місцевого самоврядування надається заявникові (п. 8 розділу ІІ Порядку).
 5. Власник (співвласники) забезпечує розроблення проєкту відключення будинку від ЦО та/або ГВП (п. 9 розділу ІІ Порядку).
 6. Уповноважена особа співвласників багатоквартирного будинку узгоджує дату та час виконання робіт із відключення від ЦО та/або ГВП з виконавцями таких робіт та інформує про це співвласників багатоквартирного будинку (п. 10 розділу ІІ Порядку).
 7. Уповноважена особа співвласників багатоквартирного будинку письмово повідомляє виконавця відповідної комунальної послуги про дату і час виконання робіт із відключення не пізніше ніж за 15 календарних днів до дня виконання таких робіт, у разі виконання робіт із відключення від ЦО та/або ГВП оператором зовнішніх інженерних мереж або іншим залученим власником суб’єктом господарювання (п. 11 розділу ІІ Порядку).
 8. Після виконання робіт із відключення будівлі від ЦО та/або ГВП складається акт про відключення житлового будинку від ЦО та/або ГВП - по одному примірнику для власника/представника співвласників та кожного виконавця відповідної комунальної послуги, а також для оператора зовнішніх інженерних мереж або іншого суб’єкта господарювання (у разі їх залучення). Такий акт підписується усіма присутніми під час відключення сторонами (п. 12 розділу ІІ Порядку).

Механізм відключення окремих квартир багатоквартирних житлових будинків 

від систем централізованого опалення.

 1. Знайти на офіційному вебсайті органу місцевого самоврядування та/або виконавців відповідних комунальних послуг інформацію про перелік багатоквартирних будинків, у яких не менше ніж половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена (відключена) від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води (далі — ЦО та/або ГВП) (п. 2 розділу ІІІ Порядку).
 2. Власник квартири звертається до органу місцевого самоврядування з письмовою заявою в довільній формі із зазначенням причини відокремлення (відключення) від ЦО та ГВП та подає інформацію про намір влаштування системи індивідуального теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання) такої квартири (п. 3 розділу ІІІ Порядку).
 3. Заява про відокремлення (відключення) квартири багатоквартирного будинку від ЦО та ГВП (далі — Заява) передається на розгляд комісії для розгляду питань щодо відключення споживачів від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води (далі — Комісія) (п. 4 розділу ІІІ Порядку).
 4. На найближчому засіданні Комісії, за участю заявника або його уповноваженого представника, розглядається Заява, крім того заявникові надаються рекомендації щодо можливих варіантів влаштування системи індивідуального теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання) у такій квартирі та щодо збору вихідних даних і технічних умов для виготовлення відповідної проєктної документації. Витяг із протоколу Комісії з результатами розгляду звернення надається заявникові протягом десяти робочих днів (п. 4-6 розділу ІІІ Порядку).
 5. Власник забезпечує розроблення проєкту відокремлення (відключення) квартири від ЦО та ГВП, який виготовляється відповідно до державних будівельних норм і правил та має забезпечити ізоляцію транзитних стояків, а також, у разі потреби, перенесення транзитних стояків (п. 7 розділу ІІІ Порядку).
 6. Власник квартири, у разі залучення до виконання робіт із відокремлення (відключення) від ЦО та ГВП іншого суб’єкта господарювання, письмово не пізніше ніж за 15 календарних днів до дня виконання таких робіт повідомляє виконавця відповідної комунальної послуги, виконавців робіт з обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води – про дату і час виконання робіт з відокремлення (відключення) (п. 12 розділу ІІІ Порядку).
 7. Власник квартири, шляхом подання письмової заяви в довільній формі, у якій зазначається наявність підстави для відокремлення (відключення) від ЦО та ГВП, повідомляє виконавця відповідної комунальної послуги та виконавців робіт з обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води про своє рішення щодо відокремлення (відключення) від ЦО та ГВП (п. 10 розділу ІІІ Порядку).
 8. Власник квартири отримує письмове повідомлення від виконавців робіт з обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води про дату і час здійснення заходів із підготовки відповідної мережі до відокремлення (відключення) квартири власника (спускання води з системи чи її частини тощо). Ця дата має бути не раніше ніж 15 календарних днів і не пізніше ніж 30 календарних днів від дати надсилання такого повідомлення власнику (п. 11 розділу ІІІ Порядку).
 9. Відокремлення (відключення) квартири від ЦО та ГВП здійснюється у міжопалювальний період не пізніше ніж 01 жовтня у спосіб, що не перешкоджає постачанню теплової енергії та гарячої води до інших квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, приєднаних до ЦО та ГВП (п. 8 розділу ІІІ Порядку).
 10. Після завершення робіт із відокремлення (відключення) квартири від ЦО та ГВП складається акт про відокремлення (відключення) квартири/нежитлового приміщення від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води - по одному примірнику для власника, представника виконавця відповідної комунальної послуги, виконавця робіт з обслуговування відповідних внутрішньобудинкових систем, а також для іншого суб’єкта господарювання у разі залучення його власником для виконання робіт з відокремлення (відключення). Такий акт підписується усіма присутніми під час відокремлення сторонами (п. 13 розділу ІІІ Порядку).

Інформація щодо багатоквартирних житлових будинків, у яких не менш ніж 50% квартир та нежитлових приміщень відокремлено (відключено) від централізованого опалення

№ з/п

Назва населеного пункту (місто, смт, село, селище

Адреса (вул., буд.)

1

м. Волноваха

Енергетичний,7

2

м. Волноваха

Луцька, 22

3

м. Волноваха

Менделєєва,8

4

м. Волноваха

Менделєєва,10

5

м. Волноваха

Обручева, 35

6

м. Волноваха

Путейський,14

7

м. Волноваха

Центральна,16

8

м. Волноваха

Центральна,31

9

м. Волноваха

Центральна,41

10

м. Волноваха

Центральна,34

11

м. Волноваха

Фіалковського,17

1

смт.Володимирівка

Гагаріна,4

2

смт.Володимирівка

Гагаріна,5

3

смт.Володимирівка

Запорожця,2

4

смт.Володимирівка

Запорожця,3,

5

смт.Володимирівка

Каштанова,15

6

смт.Володимирівка

Миру, 1/31

7

смт.Володимирівка

Проценко,23

8

смт.Володимирівка

Проценко, 24

9

смт.Володимирівка

Симоненко,6

10

смт.Володимирівка

Симоненко,7

11

смт.Володимирівка

Симоненко,8

12

смт.Володимирівка

Центральна,22

1

смт. Новотроїцьке

Кошового,49

2

смт. Новотроїцьке

Шевцової,68

3

смт. Новотроїцьке

Шевцової,70

4

смт. Новотроїцьке

Театральний,6

 • Ban Pr
 • Ban Urad
 • Ban Vr
 • Ban Don

© 2020  Волноваська районна державна адміністрація. Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт.

logo
Донецька область,
   м. Волноваха, вул. Героїв 51 ОМБр, 1
  +38(06244) 4-14-37