ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

детального плану території для будівництва та обслуговування критого навісу для зберігання техніки та матеріалів, будівництва комплексу оперативних ємностей для комбікорма, розташованого за межами населеного пункту смт Ольгинка по вул. Калинова, Волноваського району, Донецької області

Продовжити

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

  детального плану території для будівництва та обслуговування критого навісу для зберігання техніки та матеріалів, будівництва комплексу оперативних ємностей для комбікорма, розташованого за межами населеного пункту смт Ольгинка по

вул. Калинова, Волноваського району, Донецької області

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВНИКА:

Волноваська  районна державна адміністрація.

Юридична адреса: 85700, Донецька обл., місто Волноваха,  вулиця  Героїв 51 ОМБр, 1

тел. (06244)4-11-43
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ'ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ.

   Детальний план території розробляється за межами населеного пункту для розміщення окремого об’єкта будівництва – на основі затвердженої містобудівної документації відповідно до чинного законодавства з використанням матеріалів земельного кадастрів.

        Детальний план території для будівництва та обслуговування критого навісу для зберігання техніки та матеріалів, будівництва комплексу оперативних ємностей для комбікорма, розташованого за межами населеного пункту смт Ольгинка по вул. Калинова, Волноваського району, Донецької області, розроблено відповідно  до  розпорядження  Волноваської районної державної адміністрації.

        Під час проектування детального плану враховано містобудівну документацію - генеральний план смт. Ольгинка Ольгинської селищної ради Волноваського району Донецької області, який було розроблено  АТЗТ ТПІ «Донбасцивільпроект» 1993 році.

Детальний план території передбачає:

– визначення майбутніх потреб переважних напрямів використання території;

– урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування забудови та іншого використання територій;

– оцінку загального стану населеного пункту основних факторів його  формування, визначення, містобудівних заходів щодо поліпшення               екологічного та санітарно гігієнічного стану;                                                                                                  
– визначення територій, що мають будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання;

– визначення етапів і механізмів забезпечення реалізації, терміну дії генерального плану, перелік раніше прийнятих рішень, що втрачають чинність і тих, до яких необхідно внести відповідні зміни.

Детальний план території розроблено на підставі діючого законодавства:

  • ДБН 5.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;
  • ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»;
  • ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;
  • Закон України № 3038-VI від 20.10.2019 «Про регулювання містобудівної діяльності»;

Повне найменування юридичної особи,  яка планує  здійснювати будівництво: ТОВ «ПІГ ФАРМ», код згідно  з ЄДРПОУ  33670615.

Інформація про суб’єкта господарювання

Юридична адреса: 85730, Донецька обл., Волноваський р-н, смт. Ольгинка,  вулиця Калинова, будинок 22/7.

електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

        Проектним планом передбачено наступні функціональні зони - критий навіс для зберігання техніки та матеріалів, комплекс оперативних ємностей для комбікорма.

            На території передбачається розміщення виробничо-складських будівель. Формуючи композицію, передбачаються території для розміщення озеленення.

            Реалізація пропозицій щодо забудови в детальному плані території матиме певний плив на перспективний розвиток селища та району в цілому.

            Передбачається створення нових робочих місць.

Джерелом водопостачання прийнято існуючу водопровідну мережу.

На фермі існують локальні системи та споруди каналізації. Проектуємі споруди не передбачається підключати до них.

          Теплопостачання не передбачається.

            ТЕ, ЯКОЮ МІРОЮ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИЗНАЧАЄ УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБ’ЄКТІВ, ЩОДО ЯКИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РОЗМІРУ, ПОТУЖНОСТІ АБО РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ).

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Даний документ державного планування не передбачає реалізацію видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ:

а) для довкілля:

      В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування детального плану території для будівництва та обслуговування критого навісу для зберігання техніки та матеріалів, розташованого за межами населеного пункту смт. Ольгинка Волноваського району Донецької області, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:                  -ґрунти;                                                                                                                                       -атмосферне повітря;                                                                                                          

-водні ресурси;                                                                                                              

-стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);                                                                                                              -кліматичні фактори;                                                                                                      

-у тому числі для здоров’я населення;  

         Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом.

         Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території на територій з природоохоронним статусом.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні.

 ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ,

У ТОМУ ЧИСЛІ ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО.

З метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків під час СЕО детального плану території для будівництва та обслуговування критого навісу для зберігання техніки та матеріалів, будівництва комплексу оперативних ємностей для комбікорма, розташованого за межами населеного пункту смт Ольгинка по вул. Калинова, Волноваського району, Донецької області, передбачається розглянути «Нульовий сценарій», без впровадження проектних змін.

Альтернатива 1:

«Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування.

ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ.

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

-доповіді про стан довкілля;

-статистичну інформацію;

-інформація, яка включена в інші акти законодавства;

-дані моніторингу стану довкілля;

-інша доступна інформація.

ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ.

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів.

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на об’єкти тваринного світу Під час провадження планованої діяльності, у відповідності до вимог статей 9, 37, 39, 40 Закону України «Про тваринний світ»:

– збереження умов існування видового і популяційного різноманіття тваринного світу в стані природної волі;

-недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов розмноження диких тварин;

-збереження цілісності природних угруповань диких тварин;

– запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів;

-охорону середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин;

-недоторканість ділянок, що становлять особливу цінність для збереження тваринного світу;

-розроблення і здійснення заходів, які будуть забезпечувати збереження шляхів міграції тварин.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров’я населення При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися:

– відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

– заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил, а також заходи встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки.

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ.

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території для будівництва та обслуговування критого навісу для зберігання техніки та матеріалів, будівництва комплексу оперативних ємностей для комбікорма, розташованого за межами населеного пункту смт Ольгинка по вул. Калинова, Волноваського району, Донецької області

подаються до: Волноваської райдержадміністрації, за адресою: Донецька обл., місто Волноваха, вулиця  Героїв 51 ОМБр, 1, каб. 407, тел. (06244)4-11-43.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дня її оприлюднення, тобто до 12 грудня 2019 року.

Інформація з питання виконання «Плану заходів щодо створення безперешкодного життєдіяльного середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями у Волноваському районі на 2018 рік»

           Відповідно до «Плану заходів щодо створення безперешкодного життєдіяльного середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями у Волноваському районі на 2018 рік» на протязі року було виконано 17 заходів по доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями на загальну суму 767,1 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів місцевих бюджетів 712,50 тис. грн.

Облаштовано 6 пандусів   на об’єктах: м. Волноваха, вул. Гвардійська, 3 (загальноосвітня школа № 5); с. Валер҆янівка, вул. Центральна, 35 (амбулаторія);        с. Новоолексіївка, вул. Молодіжна, 26а (сільський будинок культури); с. Микільське, вул. 40 років Перемоги, 46 (магазин); с. Благодатне, Свято- Благовіщенський храм. Встановлено 5 поручнів   та   замінено (відремонтовано)   3 поручні: смт. Ольгинка, вул. Маяковського (селищна рада); с. Бугас,    вул. Василя Хари, буд. 34 а (Бугаська сімейна амбулаторія); смт. Ольгинка,  вул. Маяковського, 34 (міський будинок культури); с. Петрівське, вул. Центральна,   (магазин   «Солоджук»); с. Гранітне, вул. Шкільна (магазин ПП Хайтулова Т.О.),   вул. Шкільна (магазин ПП Герегієв В.В), вул. Богдана Хмельницького, 28 (магазин ПП Коробкіна Т.І). Влаштовано та відремонтовано 4 з'їзди та відновлено 1 зупинку: с. Свободне, вул. Центральна, 67 (магазин "Продукти"); м. Волноваха, вул. Центральна біля адмінбудівлі ПрАТ "Екопрод"; м. Волноваха   вул. Менделєєва; м. Волноваха, адмінбудівля по вул. Центральна 11.

            Виконкомам місцевих рад, власникам громадських об’єктів, розташованих на території Волноваського району   рекомендовано у подальшому проводити роботу з дообладнання існуючих об'єктів житлового та громадського призначення засобами безперешкодного пересування громадян з обмеженими фізичними можливостями у 2019 році.

Інформація

   Інформація про оприлюднення Детального плану території ПрАТ «Новотроїцьке рудоуправління» на розробку детального плану території «Для переносу вивізного залізничного перегону, влаштування другого західного та перевантажувального тупиків з будівництвом залізничних ваг ВТВ – 25 Д, монтажу лінії для освітлення», яка знаходиться на території Новотроїцької селищної ради, Волноваського району, Донецької області (за межами населеного пункту).

          З метою забезпечення містобудівної діяльності на території Волноваського району, керуючись статтею 8, статтею 19, статтею 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Волноваська райдержадміністрація прийняла розпорядження голови Волноваської райдержадміністрації Такаджи Д.А. від 23.02.2018 року № 102 «Про надання дозволу ПрАТ «Новотроїцьке рудоуправління» на розробку детального плану території «Для переносу вивізного залізничного перегону, влаштування другого західного та  перевантажувального тупиків з будівництвом залізничних ваг ВТВ - 25 Д, монтажу лінії для освітлення», яка знаходиться на території Новотроїцької селищної ради, Волноваського району, Донецької області (за межами населеного пункту).

Інформація

  Інформація про оприлюднення Детального плану території селянському (фермерському) господарству «Мечта» для обслуговування телятника, корівника 4- х рядного, силосховища № 3, корівника та приміщення для переробки молока, нежитлових будівель і споруд (ведення товарного сільськогосподарського виробництва), розташованого за межами населеного пункту за адресою : Донецька обл., Волноваський р-н,

с. Єгорівка, вул. Кутузова, № 68 а, вул. Кутузова, № 68 б із земель сільськогосподарського призначення державної власності.

   З метою забезпечення містобудівної діяльності на території Волноваського району, керуючись статтею 8, статтею 19, статтею 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Волноваська райдержадміністрація прийняла розпорядження голови Волноваської райдержадміністрації Такаджи Д.А. від 07.02.2018 року № 60 « Про надання дозволу селянському (фермерському) господарству «Мечта» на розробку Детального плану території для обслуговування телятника, корівника 4- х рядного, силосховища № 3, корівника та приміщення для переробки молока, нежитлових будівель і споруд (ведення товарного сільськогосподарського виробництва), розташованого за межами населеного пункту за адресою: Донецька обл., Волноваський р-н, с. Єгорівка, вул. Кутузова, № 68 а, вул. Кутузова, № 68 б із земель сільськогосподарського призначення державної власності.

Реєстр містобудівних умов та обмежень

Реєстр містобудівних умов та обмежень

Дата та номер наказу про затвердження містобудівних умов та обмежень

Замовник об’єкта будівництва

Назва об’єкта будівництва

Адреса обєкта будівництва

Інформація про внесення змін до містобудівних умов та обмежень

Підстава для скасування або зупинення дії містобудівних умов та обмежень

Електронна скан-копія примірника містобудівних умов та обмежень

1

2

3

4

5

6

7

             

05.07.2017 №1

Донська селищна рада

Будівництво модульної газової котельні за  адресою: Донецька обл., Волноваський р-н,

смт. Донське,  вул. Заводська, 51

Донецька обл., Волноваський

р-н, смт. Донське,  вул. Заводська, 51

-

-

Містобудівні умови та обмеження

10.07.2017 №2

Відділ капітального будівництва при Волноваській райдержадміністрації

Реконструкція існуючої котельні Діанівської ЗОШ I-III ступенів з виносом котельні із будівлі школи за адресою: Донецька обл., Волноваський р-н,

с. Діанівка,

вул. Шкільна, 5

Донецька обл., Волноваський

р-н, с. Діанівка,

вул. Шкільна, 5

-

-

Містобудівні умови та обмеження

10.07.2017 №3

Відділ капітального будівництва при Волноваській райдержадміністрації

Реконструкція існуючої котельні Дмитрівської ЗОШ I-II ступенів з виносом котельні із будівлі школи за адресою: Донецька обл., Волноваський р-н,

с. Дмитрівка,

вул. Шкільна, 40

Донецька обл., Волноваський р-н, с. Дмитрівка,  вул. Шкільна, 40

-

-

Містобудівні умови та обмеження

11.07.2017№4

Відділ капітального будівництва при Волноваській райдержадміністрації

Реконструкція існуючої котельні  Новоолексіївської  ЗОШ I-II ступенів з виносом котельні із будівлі школи за адресою:  Донецька обл., Волноваський р-н, с. Новоолексіївка, 

вул. Молодіжна, 37.

Донецька обл., Волноваський

р-н,

с. Новоолексіївка,  вул. Молодіжна, 37.

-

-

Містобудівні умови та обмеження

18.08.2017 №5

Поздєєва Оксана Вікторівна

Будівництво магазину за адресою: Донецька обл.,                Волноваський р-н, с. Степне, вул. Магістральна, 8

Донецька обл.,                Волноваський р-н, с. Степне, вул. Магістральна, 8

-

-

Містобудівні умови та обмеження

31.08.2017 № 6

Дерев'янко Людмила Володимирів

на

Будівництво індивідуального гаражу за адресою: Донецька обл., Волноваський р-н, м. Волноваха, вул. Центральна в районі житлового будинку 30

Донецька обл., Волноваський р-н, м. Волноваха,

вул. Центральна в районі житлового будинку 30

-

-

Містобудівні умови та обмеження

18.09.2017 № 7

Відділ капітального будівництва при Волноваській райдержадміністрації

Будівництво спортивного майданчика для гри в міні-футбол,  м. Волноваха,  «Загальноосвітня школа I-III ступенів № 6»

Донецька обл., Волноваський р-н, м. Волноваха,                         вул. Ломоносова, 13

-

-

Містобудівні умови та обмеження

18.09.2017 № 8

Відділ капітального будівництва при Волноваській райдержадміністрації

Будівництво спортивного майданчика для гри в міні-футбол,  м. Волноваха,  «Загальноосвітня школа I-III ступенів № 4»

Донецька обл., Волноваський р-н, м. Волноваха,                         вул. Полтавська, 274

-

-

Містобудівні умови та обмеження

25.09.2017 № 9

Відділ капітального будівництва при Волноваській райдержадміністрації

Будівництво спортивного майданчика з тренажерами для занять на відкритому повітрі, 

м. Волноваха  «Загальноосвітня школа I-III ступенів № 1»

Донецька обл., Волноваський р-н, м. Волноваха, вул. 1 Травня, 95                       

-

-

Містобудівні умови та обмеження

25.09.2017         № 10

Відділ капітального будівництва при Волноваській райдержадміністрації

Будівництво дитячого ігрового майданчика,         м. Волноваха  «Загальноосвітня школа I-III ступенів № 1»

Донецька обл., Волноваський р-н, м. Волноваха, вул. 1 Травня, 95                                               

-

-

Містобудівні умови та обмеження

 ТОВ «Афродіта»  Будівництво  виробничої котельної до існуючої будівлі  Донецька обл., Волноваський р-н, м. Волноваха,  вул. Менделеєва, 1  -  Містобудівні умови та обмеження
 08.12.2017
№ 12
 Зачатівська сільська рада  Будівництво водонапірної вежі по вул. Гагаріна, 37 г в с-щі Зачатівка

Донецька обл., Волноваський р-н, вул. Гагаріна,

37 г, сщ. Зачатівка
 -  -  Містобудівні умови та обмеження

12.12.2017

№ 13
 Волноваська міська рада  Будівництво  дитячого ігрового майданчика, в               м. Волноваха вул. Менделеєва, 21- а/м  Донецька обл., Волноваський р-н, м. Волноваха вул. Менделеєва, 21- а/м  Містобудівні умови та обмеження

12.12.2017

№ 14

 Волноваська міська рада  Будівництво  спортивного майданчика, в               м. Волноваха вул. Менделеєва, 11/м  Донецька обл., Волноваський р-н, м. Волноваха вул. Менделеєва, 11/м  Містобудівні умови та обмеження

14.12.2017

№ 15
 Відділ капітального будівництва при Волноваській райдержадміністрації  Реконструкція існуючої котельні Андріївської ЗОШ I-III ступенів з виносом котельні із будівлі школи за адресою: Донецька область, Волноваський район, смт. Андріївка, пров. Шкільний, 1  Донецька область, Волноваський район, смт. Андріївка, пров. Шкільний, 1  -  -  Містобудівні умови та обмеження
 21.12.2017
№ 16
 Відділ капітального будівництва при Волноваській райдержадміністрації  Реконструкція існуючої котельні Мирненської ЗОШ I-III ступенів з виносом котельні із будівлі школи за адресою: Донецька область, Волноваський район, смт. Мирне, вул. Центральна, 4  Донецька область, Волноваський район, смт. Мирне, вул. Центральна, 4  -  Містобудівні умови та обмеження
 21.12.2017
№ 17
 Відділ капітального будівництва при Волноваській райдержадміністрації  Реконструкція існуючої котельні Новогнатівської ЗОШ I-II ступенів з виносом котельні із будівлі школи за адресою: Донецька область, Волноваський район, с. Новогнатівка, пров. Шкільний, 2  Донецька область, Волноваський район, с. Новогнатівка, пров. Шкільний, 2  -  -  Містобудівні умови та обмеження

15.01.2018

 № 18
 Відділ капітального будівництва при Волноваській райдержадміністрації  Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул. 40 років Перемоги, 54 а, с. Іванівка, Волноваський район  Донецька область, Волноваський район, с. Іванівка, вул. 40 років Перемоги, 54 а  Містобудівні умови та обмеження

22.01.2018

 № 19
 Волноваська міська рада  Реконструкція будівлі ДКП «Домоуправління № 2 для розміщення центру соціальної підтримки дітей та сімей за адресою: Донецька область, м. Волноваха, вул. Олександра Олійника, б.25  Донецька область, м.Волноваха, вул. Олександра Олійника,б.25  -  Містобудівні умови та обмеження

20.04.2018

№ 20
 Панечко Сергій Сергійович  Будівництво індивідуального гаражу за адресою: Донецька обл., Волноваський р-н, м. Волноваха, вул. Обручева, 1г/1  Донецька обл., Волноваський р-н, м. Волноваха, вул. Обручева, 1г/1  Містобудівні умови та обмеження

20.04.2018

№ 21
Пащенко В’ячеслав Васильович Будівництво прибудови приміщення до адмінбудівлі Б1 за адресою: Донецька обл., Волноваський р-н,                          м. Волноваха, вул. Героїв 51 ОМБр, 3 Донецька обл., Волноваський р-н, м. Волноваха, вул. Героїв 51 ОМБр, 3 - - Містобудівні умови та обмеження
 05.05.2018
№ 22
 Лісконог Олена Анатоліївна  Будівництво  автозаправочної станції  за адресою:
Донецька обл., Волноваський р-н, смт. Благодатне, вул. Степова, 36
 Донецька обл., Волноваський р-н, смт. Благодатне, вул. Степова, 36 Містобудівні умови та обмеження

06.06.2018

 № 6
Відділ капітального будівництва Спортивний майданчик зі штучним покриттям по вул. Івана Кононенка, 62, смт. Новотроїцьке, Волноваський район - реконструкція  Волноваський район,  смт. Новотроїцьке, вул. Івана Кононенка, 62 Містобудівні умови та обмеження

27.06.2018

№ 10
11 державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України

Реконструкція будівлі, благоустрій  території та інші роботи зі спорудами

94 ДПРЧ 11 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Донецькій області, розташованої за адресою: 85732, Донецька область, Волноваський район, смт. Новотроїцьке,

 вул. Київська, б. 48, з метою подальшого утворення на її базі

Центру безпеки громадян

Донецька область, Волноваський район, смт. Новотроїцьке,

 вул. Київська, б. 48
- - Містобудівні умови та обмеження

10.07.2018

№ 16
Хлібодарівська сільська рада Будівництво «Центру безпеки громадян та благоустрій території», розташованої за адресою: 85732, Донецька область, Волноваський район, с. Хлібодарівка, вул. Шкільна, б. 13 Донецька область, Волноваський район, с. Хлібодарівка, вул. Шкільна, б. 13 - - Містобудівні умови та обмеження
05.10.2018             № 37 Степнянська сільська рада Будівництво футбольного міні – поля зі штучним покриттям, розташованого в с. Степне, вул. Центральна, 20 Волноваського району, Донецької області с. Степне, вул. Центральна, 20 Волноваського району, Донецької області  - Містобудівні умови та обмеження

10.10.2018

№ 38
Комунальне некомерційне підприємство «Волноваський районний центр первинної медико – санітарної допомоги Волноваської районної ради» Будівництво та обслуговування закладу охорони здоров’я та  соціальної допомоги (первинної медичної допомоги  амбулаторії зі службовим приміщенням для медичних працівників) розташованої за адресою: Донецька область, Волноваський район, с. Петрівське, вул. Центральна, 43 Б Донецька область, Волноваський район, с. Петрівське, вул. Центральна, 43 Б Містобудівні умови та обмеження

10.10.2018

№ 39
Комунальне некомерційне підприємство «Волноваський районний центр первинної медико – санітарної допомоги Волноваської районної ради» Будівництво амбулаторії з відомчим житлом для медичних    працівників, розташованої за адресою: Донецька область, Волноваський район,  с. Микільське по вул. Центральна в районі сільського будинку культури

Донецька область, Волноваський район,

с. Микільське по вул. Центральна 

 - Містобудівні умови та обмеження

10.10.2018

№ 40
Комунальне некомерційне підприємство «Волноваський районний центр первинної медико – санітарної допомоги Волноваської районної ради» Будівництво та обслуговування закладу первинної медичної допомоги – амбулаторії з службовим приміщенням для медичних працівників, розташованої за адресою: Донецька область, Волноваський район,                        с. Свободне, вул. Садова, 98 Донецька область, Волноваський район,                      с. Свободне, вул. Садова, 98  -  - Містобудівні умови та обмеження

10.10.2018

№ 41
Комунальне некомерційне підприємство «Волноваський районний центр первинної медико – санітарної допомоги Волноваської районної ради» Будівництво та обслуговування первинної медичної допомоги - амбулаторії з службовим приміщенням для медичних працівників, розташованої за адресою: Донецька область, Волноваський район,                        с. Старогнатівка, вул. Шкільна, 53а

Донецька область, Волноваський район,

с. Старогнатівка, вул. Шкільна, 53а

 - Містобудівні умови та обмеження

23.10.2018

№ 43

Новоандріївська сільська рада Будівництво та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги (будівництво фельдшерського пункту             села Кирилівка), розташованого за адресою: Донецька область, Волноваський район,  с. Кирилівка по вул. Центральна в районі Кирилівського НВК Донецька область, Волноваський район,  с. Кирилівка по вул. Центральна в районі Кирилівського НВК  - Містобудівні умови та обмеження

14.11.2018

№ 45
Рівнопільська сільська рада Будівництво та обслуговування башти Рожновського, розташованої за адресою:  Донецька область, Волноваський район, с. Рівнопіль, вул. Донецька, 81  Донецька область, Волноваський район, с. Рівнопіль, вул. Донецька, 81 - - Містобудівні умови та обмеження

15.11.2018

№ 46
Рибинська сільська рада Будівництво водонапірної башти Рожновського, розташованої за адресою:  Донецька область, Волноваський район, с.  Рибинське, вул. Польова, 70 Донецька область, Волноваський район, с.  Рибинське, вул. Польова, 70 - - Містобудівні умови та обмеження

04.12.2018

№ 48
Овчинников Іван Іванович Реконструкція приміщень готелю з кафе у нежитловій будівлі за адресою: Донецька область, Волноваський район, м. Волноваха,                        вул. Центральна, буд. 8 Б

Донецька область, Волноваський район, м. Волноваха,

  вул. Центральна, буд. 8 Б

- - Містобудівні умови та обмеження

21.12.2018

№ 50
Рибинська сільська рада Будівництво футбольного міні-поля зі штучним покриттям, розташованого в           с. Рибинське, вул. Молодіжна, 18 а Волноваського району, Донецької області

Донецька область, Волноваський район,

с. Рибинське, вул. Молодіжна,

18 а

- - Містобудівні умови та обмеження

20.03.2019

№ 1 
Комунальне підприємство «Комунальник» Андріївської селищної ради Волноваського району Донецької області   Будівництво та обслуговування свердловини з бюветом, розташованої за адресою:  Донецька область, Волноваський район, с-ще  Андріївка Донецька область, Волноваський район, с-ще  Андріївка   - Містобудівні умови та обмеження 

20.03.2019

№ 2 
 Комунальне підприємство «Комунальник» Андріївської селищної ради Волноваського району Донецької області Будівництво та обслуговування свердловини з бюветом, розташованої за адресою:  Донецька область, Волноваський район, с-ще  Мирне  Донецька область, Волноваський район, с-ще  Мирне   -  - Містобудівні умови та обмеження 

04.04.2019

№ 3
ТОВ «Маріупольська птахофабрика» Будівництво ангару для зберігання техніки сільськогосподарського призначення для обслуговування будівельного цеху, гаражу, майстерні, розташованого за адресою:  Донецька область, Волноваський район, с.  Степне, вул. Миру, 28 Донецька область, Волноваський район, с.  Степне, вул. Миру, 28 - - Містобудівні умови та обмеження

04.04.2019

№ 4
Бєлілова Надія Степанівна Будівництво та обслуговування магазину продовольчих товарів, розташованого по вул. Підгорна, с-ще Калинівка, Волноваського району, Донецької області Донецька область, Волноваський район, с-ще Калинівка, вул. Підгорна - - Містобудівні умови та обмеження
 

17.04.2019

№ 5

Ялбуган

Дмитро

Федорович

Кошкер

Іван

Вадимович 
Будівництво та обслуговування магазину та кафе, розташованого по вулиці Центральна, буд.34, село Бугас, Волноваського району, Донецької області  Донецька область, Волноваський район, село Бугас, вулиця Центральна, будинок 34  Містобудівні умови та обмеження 

03.06.2019

№ 6
Куліков Олександр Володимирович Реконструкція жилого будинку під пункт технічного обслуговування автомобілів з магазином, розташованого по  вул. Ювілейна, буд. 46, м. Волноваха, Донецької області

Донецька область, Волноваський район,

м. Волноваха,

 вул. Ювілейна, буд. 46
- - Містобудівні умови та обмеження

12.06.2019

№ 7
Кабанченко Геннадій Анатолійович Реконструкція квартири під магазин змішаної торгівлі (без зміни геометричних розмірів, розташованої за адресою: Донецька обл., Волноваський район, смт. Андріївка,  вул. Лугова, буд. 15, кв. 6 Донецька обл., Волноваський район, смт. Андріївка,  вул. Лугова, буд. 15, кв. 6 - - Містобудівні умови та обмеження

25.06.2019

№ 8
Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Донецькій області

Реконструкція з прибудовою до нежитлової будівлі, розташованої у

м. Волноваха,  вул. Ювілейна, буд. 29
м. Волноваха,  вул. Ювілейна, буд. 29 - - Містобудівні умови та обмеження

29.07.2019

№ 9
Товариство з обмеженою відповідальністю «ПІГ ФАРМ» Будівництво та обслуговування критого навісу для зберігання техніки та матеріалів, розташованого за межами населеного пункту смт. Ольгинка Волноваського району Донецької області Донецька обл., Волноваський район, смт. Ольгинка - - Містобудівні умови та обмеження

28.08.2019

№ 10
Релігійна організація «Донецьке обласне об’єднання української церкви християн віри євангельської» Реконструкція нежитлової будівлі кафе «Казка» для розміщення Будинку Молитви, розташованого по вул. Миру. 14-А, смт. Володимирівка, Волноваського району, Донецької області Донецька обл., Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Миру, 14-А - - Містобудівні умови та обмеження

09.09.2019

№11
Комунальне некомерційне підприємство «Волноваський районний центр первинної медико – санітарної допомоги Волноваської районної ради» Будівництво та обслуговування закладу первинної медичної допомоги амбулаторії з службовими приміщеннями для медичних працівників, розташованої по вул. Донецька в районі жилого будинку №  250 у м. Волноваха Волноваського району Донецької області

Донецька обл., Волноваський район,

м. Волноваха по вул. Донецька в районі жилого будинку №  250
- - Містобудівні умови та обмеження
 

16.09.2019

№ 12
 ПрАТ «Екопрод»  

Будівництво ремонтно-механічного цеху в м. Волноваха, вул. Шевцової, 9в 

Волноваського району Донецької області 

Донецька обл., Волноваський район,

м. Волноваха,

 вул. Шевцової, 9в   
Містобудівні умови та обмеження 
 

16.09.2019

№ 13
 Комунальне некомерційне підприємство «Волноваський районний центр первинної медико – санітарної допомоги Волноваської районної ради»  Будівництво та обслуговування закладу первинної медичної допомоги -амбулаторії з службовими приміщеннями для медичних працівників, розташованої по вул. Фіалковського,

1-в у

м. Волноваха 

Волноваського району Донецької області 

Донецька обл., Волноваський район,

м. Волноваха,

вул. Фіалковського,

1-в 
Містобудівні умови та обмеження 

06.02.2020

№ 1
Донська селищна рада

Будівництво зовнішніх електричних мереж для модульної котельні

в смт. Донське Волноваського району Донецької області
Донецька область, Волноваський район, смт. Донське - - Містобудівні умови та обмеження

13.02.2020

№ 2 
Яблуновська Любов Іванівна  Реконструкція квартир під магазин-кулінарію (без зміни геометричних розмірів), розташованої за адресою: Донецька обл., Волноваський район, смт. Новотроїцьке, м-н Південний («Южний»), буд. 1, кв. 1, кв. 2  Донецька обл., Волноваський район, смт. Новотроїцьке, м-н Південний («Южний»), буд. 1, кв. 1, кв. 2   - -

Містобудівні умови та обмеження 

 

26.02.2020

№ 3
Комунальне некомерційне підприємство «Волноваська лікарня планового лікування Волноваської районної ради» Реконструкція корпусу харчоблоку, розташованого у м. Волноваха, пров. Залізничний, 23 Волноваського району Донецької області  Донецька обл., Волноваський район, м. Волноваха,  пров. Залізничний, 23 - - Містобудівні умови та обмеження
             
             

 

 

 

 


 

Інформація по питанню виконання «Плану заходів щодо створення безперешкодного життєдіяльного середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями у Волноваському районі на 2017 рік»

    Відповідно до «Плану заходів щодо створення безперешкодного життєдіяльного середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями у Волноваському районі на 2017 рік» за 9 місяців було виконано 24 заходи по доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями на загальну суму 176,00 тис. грн. За рахунок коштів місцевих бюджетів витрачено 111,20 тис. грн. 

      Розміщено  4  пандуса   на  об’єктах: м. Волноваха по вул. Центральна, 88  (будівля міської ради); м. Волноваха по пров. Залізничний (залізнична лікарня);  смт. Новотроїцьке, пров. Патріотичний, 6 (селищна рада); с. Валер’янівка,  Валер’янівська амбулаторія  по вул. Центральна, буд. 35. Встановлено 8  поручнів    та    замінено (відремонтовано)   6  поручнів: м. Волноваха по вул. Центральна, 88  (будівля міської ради); м. Волноваха по пров. Залізничний (залізнична лікарня);   м. Волноваха по вул. Центральна в районі житлового будинку 31 (колишня  будівля «Надрабанку»); м. Волноваха, вул. Центральна, 100 (аптека); смт. Донське по  вул. Кошового,1 (житловий будинок); смт. Ольгинка по вул. Маяковського, 64 (магазин); с. Прохорівка по вул. Центральна, 55 (сільська рада); с. Прохорівка по вул. Центральна, 51 (магазин ПП Цибулько Л.І.); смт. Благодатне, магазин «Макагон»; Володимирівська селищна рада, смт. Володимирівка, магазин ЧП Макогон «Вікторія»; смт. Володимирівка (будівля селищної ради); смт. Ольгинка по вул. Богдана Хмельницького, 28 «б» (магазин); смт. Ольгинка по вул. Богдана Хмельницького, 28, 37, 24-а (магазини); с. Вільне по вул. Центральна, 90 (сільська рада). Влаштовано та відремонтовано 3 з'їзди: м. Волноваха по вул. Центральна в районі житлового будинку 31 (колишня  будівля «Надрабанку»); м. Волноваха,   вул. Центральна, 70, 72 (магазин ПП Обідченко О.Ф.). Виконано ремонт 2 ганків: смт. Донське по вул. Заводська, 39 та по вул. Менделєєва, 7 (житловий будинок);   с. Вільне по вул. Центральна, 90 (сільська рада). Також встановлено кнопку виклику в с. Вільне по вул. Центральна, 90 (сільська рада) та відремонтовано тротуарні доріжки в с. Новоолексіївка по вул. Центральна.

       На території району працює 6 автобусів пристосованих для потреб людей з обмеженими фізичними можливостями, 1 автобус обладнано підйомником.

       Потрібно відзначити, що виконкомам місцевих рад, власникам громадських об’єктів, розташованих на території Волноваського  району   необхідно  і у подальшому  проводити роботу з дообладнання існуючих об'єктів житлового та громадського  призначення засобами безперешкодного пересування громадян з обмеженими фізичними можливостями у 2017 році.

  • 1
  • 2

  • Ban Pr
  • Ban Urad
  • Ban Vr
  • Ban Don

© 2020  Волноваська районна державна адміністрація. Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт.

logo
Донецька область,
   м. Волноваха, вул. Героїв 51 ОМБр, 1
  +38(06244) 4-14-37