Волноваська райдержадміністрації оголошує конкурс на посаду начальника управління розвитку сільської місцевості, впровадження реформ та агропромислового комплексу РДА. 02.08.2017

Умови проведення конкурсу

Посадові обов’язки

- здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань;

- забезпечує реалізацію державної політики, виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;

- бере участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агропромислового ринку та сільських територій району;

- бере участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави;

- організовує роботу з питань землеробства, тваринництва, племінної справи, наукового та кадрового забезпечення, стандартизації, карантинного режиму, охорони праці та техніки безпеки;

- затверджує структуру управління в межах доведеної граничної чисельності управління;

- забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності управління, вживає необхідних заходів щодо їх поліпшення;

- здійснює інші повноваження, визначені законом.


Умови оплати праці

посадовий оклад – 5300 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця встановлюється індивідуально в залежності від стажу державної служби та інші виплати, передбачені Законом України «Про державну службу» за результатами роботи

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстрокове призначення на посаду

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій повідомляє, що до кандидата не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно кандидата відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразку;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за  2016 рік.

Документи приймаються до 27.07.2017 року за адресою м. Волноваха, вул. 1Травня, 1 каб. 217, 218.

Дата, час і місце проведення конкурсу

2 серпня 2017 року, о 10.00

85700 Донецька обл.,  м. Волноваха  вул. 1Травня, 1

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Алєксєєва Ганна Олександрівна

тел. (06244) 4-20-88 

e-mail: vrga@volnov.dc.ukrtel.net

Освіта

вища освіта, не нижче ступеня магістра в галузі знань «Аграрні науки та продовольство» та/або в галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та/або в галузі знань «Управління та адміністрування»

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" в галузі агропромислового комплексу або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну  службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції»;

4) Закон України «Про очищення влади»;

5)Закон України «Про місцеві  державні  адміністрації»;

6) Закон України «Про господарські товариства»;

7) Закон України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві»;

8) Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України»;

9) Кодекс законів про працю України.

Професійні чи технічні знання

Знання: напрямків державної політики в сфері сільського господарства, основ трудового законодавства, внутрішньої організації діяльності управління, сучасних методів управління персоналом, способів вдосконалення робочого процесу, правил та норм охорони праці та протипожежного захисту, вміння вживати заходи правового характеру за фактами порушень законодавства

Знання сучасних інформаційних технологій

володіння комп’ютером на рівні користувача, вміння користуватись оргтехнікою, знання програм Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

Особистісні якості

підтримка цінностей державної служби,  аналіз державної політики та планування заходів з її реалізації,стратегічне мислення, відповідальність, аналітичні здібності, дисципліна і системність, ініціативність та різнопланове відношення до вирішення практичних завдань, уміння обґрунтовувати власну позицію, здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них, здатність, в межах визначених за посадою повноважень, застосовувати спеціальні знання

  • Ban Pr
  • Ban Urad
  • Ban Vr
  • Ban Don

© 2017 Волноваська районна державна адміністрація. Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт.

logo
Донецька область,
   м. Волноваха, вул. 1-го Травня, 1
(06244) 4-14-37
vrga@volnov.dc.ukrtel.net