Волноваська райдержадміністрації оголошує конкурс на посаду завідувача сектору з питань опіки та піклування служби у справах дітей РДА. 02.08.2017

Умови проведення конкурсу

Посадові обов’язки

- здійснює керівництво сектором з питань опіки та піклування, несе відповідальність за виконання, покладених на сектор завдань;

- організовує своєчасне виявлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей, які не мають належних умов для проживання і виховання в сім’ї. Веде облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, піклування в сім’ї опікунів,

піклувальників;

- надає потенційним усиновлювачам опікунам, піклувальникам,батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на

обліку у секторі. Проводе роботу з усиновлення дітей та веде з цього напрямку відповідну документацію;

- веде облік дітей, які направлені в дитячі заклади на повне державне забезпечення, облік справ про позбавлення батьківських прав;

- готує документи для встановлення опіки і піклування над дітьми, щодо позбавлення батьківських прав громадян, які не виконують свої батьківські обов’язки; щодо призначення допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;

- бере участь у розгляді справ судом по захисту прав дітей, які перебувають під опікою і піклуванням, інших справ, де необхідний висновок служби у справах дітей;

- веде облік дітей, які підлягають усиновленню, кандидатів в усиновителі, усиновлених дітей, забезпечує таємницю усиновлення;

- здійснює контроль за умовами утримання та виховання, захистом прав, свобод та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вихованців дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей у таких сім’ях.

- виконує інші завдання, обов’язки та повноваження, покладені на сектор з питань опіки та піклування.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 3850 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця встановлюється індивідуально  в залежності від стажу державної служби та інші виплати, передбачені Законом України «Про державну службу» за результатами роботи.


Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

строкове призначення на посаду (на час відсутності основного працівника, що знаходиться у відпустці  для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку відповідно до статті 18 Закону України «Про відпустки»)

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій повідомляється, що до кандидата не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно кандидата відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразку;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за  2016 рік.

Документи приймаються до 27.07.2017 року за адресою  м. Волноваха, вул. 1Травня, 1  каб. 217, 218.

Дата, час і місце проведення конкурсу

2 серпня 2017 року,  о 10:00

85700 Донецька обл., м. Волноваха  вул. 1Травня, 1

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Алєксєєва Ганна Олександрівна

тел. (06244) 4-20-88 

e-mail: vrga@volnov.dc.ukrtel.net


Освіта

вища освіта, не нижче ступеня магістра в галузі знань «Соціальні та поведінкові науки»(психологія) та/або «Соціальна сфера» та/або «Освіта/Педагогіка» та/або «Право»

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах в сфері опіки, піклування або службі у справах дітей не менше одного року

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну  службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції»;

4) Закон України «Про місцеві  державні адміністрації»;

5) Закон України «Про місцеве самоврядування України»;

6) Закон України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей";

7) Сімейний кодекс України;

8) Кодекс законів про працю України;

9)"Про охорону дитинства"

10)"Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування",

11)"Про соціальні послуги"і"Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"

Професійні чи технічні знання

Знання:

- основ державного управління,

- основ психології праці,

- основ трудового законодавства,

- внутрішньої організації діяльності сектору,

- етики поведінки державного службовця,

- практичного застосування чинного законодавства у сфері соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,

- способів вдосконалення робочого процесу.

Знання сучасних інформаційних технологій

володіння комп’ютером на рівні користувача, вміння користуватись оргтехнікою, знання програм Microsoft Office (Word, Excel) Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет


Особистісні якості

- підтримка цінностей державної служби,

- аналітичні здібності,

- ініціативність та різнопланове відношення до вирішення практичних завдань,

- дисципліна і системність в роботі,

- відповідальність,

- орієнтація на саморозвиток та самовдосконалення,

- стратегічне мислення.

Уміння:

- ефективно використовувати ресурси (фінансові, матеріальні, людські),

- акумулювати необхідну інформацію та виділяти головне,

- обґрунтовувати власну позицію та вирішувати комплексні завдання,

- встановлювати пріоритети та орієнтири,

- працювати в стресових ситуаціях,

- правильно обирати засоби і реальні методики досягнення найкращих результатів,

- ефективно планувати власний робочий процес,

- вживати заходи правового характеру за фактами порушень законодавства,

- здатність, в межах визначених за посадою повноважень, застосовувати спеціальні знання.

                                                                                       

  • Ban Pr
  • Ban Urad
  • Ban Vr
  • Ban Don

© 2017 Волноваська районна державна адміністрація. Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт.

logo
Донецька область,
   м. Волноваха, вул. 1-го Травня, 1
(06244) 4-14-37
vrga@volnov.dc.ukrtel.net